//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések

1. Címlap

2. FORRÁSOK A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI KISEBBSÉGEK 20. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ

3. VISSZAEMLÉKEZÉSEK, TANULMÁNYOK, DOKUMENTUMOK

4. A GYÛJTÕMUNKÁT KOORDINÁLTA NEMES ANDRÁSNÉ ÉS MONOSTORI ÉVA

5. TARTALOM

6. Nemes Andrásné: BEVEZETŐ GONDOLATOK

7/A. SZARKA LÁSZLÓ AZ 1945–1948. ÉVI KÉNYSZERTELEPÍTÉSEK TÖRTÉNETE ÉS EMLÉKEZETE I. rész

7/B. SZARKA LÁSZLÓ AZ 1945–1948. ÉVI KÉNYSZERTELEPÍTÉSEK TÖRTÉNETE ÉS EMLÉKEZETE II.rész

8. VISSZAEMLÉKEZÉSEK, INTERJÚK ALSÓSZELI KESZELI ÁRPÁD (1927) ALSÓSZELI – ZÁVOD, ZOMBA

9. ANDÓDI KISS VENDEL: ANDÓD–NYÍREGYHÁZA „Kitelepítésünk harmadszorra már „sikerrel” járt...”

10. BENKEPATONY DR. SZÍJJ FERENCNÉ NAGY KATALIN: BENKEPATONY, NEGYED - MÖZS, ETE

11. BORI ÖZV. BALÁZSKOVICS LÁSZLÓNÉ DALMADY RÓZSA (1941) BORI – MAGYARSZÉK „A szélrózsa minden irányába széthor

12. BÚCS MEZEI ISTVÁN (1934): BÚCS – MOSONSZOLNOK „Minden más búcsi háza üres volt, csak a miénkben maradtak i

13. CSALLÓKÖZ „NÉVTELEN” * CSALLÓKÖZ – VELICHOVKY – CSALLÓKÖZ „... úgy vizsgálgatták az ember

14. CSERHÁTPUSZTA KREFT FERENCNÉ SZOVICS GABRIELLA (1933) CSERHÁTPUSZTA – ROHO•NICE – KOMÁROM 45.„Emb

15. DOBORGAZ - SZELLE VINCE DOBORGAZ – BØEZNIK „... akkor már meg voltunk félemlítve a betolakodóktól.”

16. FEKETENYÉK KÉT FEKETENYÉKI TÖRTÉNET* JUHÁSZ DÁNIEL (1926) FEKETENYÉK – MOSONSZOLNOK „Amikor a ládákat zártuk

17. BORKA GYULÁNÉ LEVÁNSZKY ROZÁLIA (1929) FEKETENYÉK – MOSONSZOLNOK

18. FELSőSZELI Z. HÁZASPÁR FELSőSZELI, NAGYMÁCSÉD; PÜSPÖKLAK, HIRD-ÚJTELEP „Jobbára azt mondták, hogy cseszkók. Ezt a

19. GALÁNTA „NÉVTELEN”* GALÁNTA– HIRD-ÚJTELEP „Arról a régi világról álmodom, ami ötven éve volt, nem

20.GÚTA CSEPREGINÉ NAGY GIZELLA (1929) GÚTA–DVÙR NESILY, DVÙR PÍSEÈNÝ – GÚTA – (SOPRON) R

21. HETÉNY FEKETE ANDRÁSNÉ GÁL ESZTER HETÉNY – MÓR, TATA „... ennek az egésznek a Beneą volt a kitalálója.”

22. MÉSZÁROS LAJOSNÉ FÓRIS IRÉN (1948) HETÉNY – MÓR „... õk abban bíztak, hogy ... úgyis visszamehetnek.

23. SCHÁBEL JÓZSEFNÉ HETÉNY – MÓR „Évek teltek el, amíg megismertek bennünket, és bizonyítani kellett.”

24. 70 NÉVTELEN HÁZASPÁR* (1925, 1934) HETÉNY – TÁBOR – MÓR, KOMÁROM „Ha el kell innét mennünk, akkor nem

25. NÉVTELEN”* (1926) HETÉNY – •EHUN – HETÉNY – SZULOK, KOMÁROM „A községházán apám jele

26. NÉVTELEN HÁZASPÁR* HETÉNY – MÓR, KOMÁROM „ ...nem térhettünk vissza. Amikor már lehetett volna, addigra már

27. HIDASKÜRT KÉT KÜRTI ASSZONY HIDASKÜRT – HIRD „tinektek itt jobb, mint nekünk ottand.”

28. POLYNYÉK NAGY SÁNDOR (1922) IPOLYNYÉK „Azt mondja: ‘ megvertek’. Kérdem, hát miért? – ‘Ezé

29. IPOLYSZAKÁLLAS SZEDER HERMINA (1932) IPOLYSZAKÁLLAS – PO©TOVICE „Mindenünk itthon maradt.

30. IZSA HORVÁTH ANDRÁS (1919) IZSA, KOCSOLA;..sok-sok idö; kellett ahhoz, hogy... feldolgozzuk azt, ami velünk megtörtént

31.Három izsai történet IZSÁKNÉ HAJTMAN ILONA (1935) IZSA – KOUDELOV – IZSA „Izsaiak voltak a bizottságban

32. HAJTMAN JÁNOSNÉ SZABÓ MARGIT IZSA – KOUDELOV – IZSA „Mikor dolgozni lehetett a földeken, már hajtottak

33. KAJTÁR JÓZSEF (1925) IZSA – PODÌBRADY – IZSA – PEST – IZSA „A szerelvény megérkezése

34. PINTÉR FERENC (1938) IZSA

35. KESZEGFALVA LÖRINCZ GÉZÁNÉ(1922) GYÖRI JÁNOSNÉ(1910) GYÖRI ÁRPÁD(1940) KESZEGFALVA, GYÖNK, KOMÁROM

36. IGLÓDI ATTILÁNÉ VÖRÖS JOLÁN (1944) KESZEGFALVA (KAVAPUSZTA) – KOMÁROM „Aki magyarnak vallotta magát, annak e

37. KOMÁROM BOGNÁR IMRÉNÉ BARTAL IBOLYA (1942) RÉVKOMÁROM – ÁSZÁR „Nemcsak a Duna okozott vészhelyzetet, hanem a

38. BONCSEK LÁSZLÓ RÉVKOMÁROM „A felvidéki részen ésszerûtlenül mindenkit háborús bûnösnek tekintettek.R

39. ÖZV. CZIRÓK DÉNESNÉ BÖDGER ILONA RÉVKOMÁROM – KOMÁROM „Volt, aki évekig nem csomagolt ki. Bízott a visszakö

40. DR. MARTON KÁLMÁNNÉ RÁCZ ERZSÉBET* (1932) RÉVKOMÁROM – BÉKÉS MEGYE – KOMÁROM „…aki felveszi a sz

41. KOMÁROMSZENTPÉTER MÖLLENKAMPF LÁSZLÓNÉ BORDÁCS ILONA (1940) KOMÁROMSZENTPÉTER – PÁRI, KOMÁROM „A magyar kérd

42. „ISMERETLEN” (1920)* KOMÁROMSZENTPÉTER – MÓR „… nem hagytunk ott mást, csak az életünket,

43. LOSONC HAUSER JENÕ (1921)* LOSONC „…sok rossz közül a legkevésbé rosszat…”

44. ÖZV. TÖRÖK JÁNOSNÉ BAKSA ERZSÉBET LOSONC (EGYHÁZPUSZTA) „A föld egyik végén édesapám szántott, a másik végén a szl

45. MARTOS JÓBA JÁNOS (1923) MARTOS – GYÖNK, KOMÁROM 111 „Mi, felvidékiek sehogyan sem tudtunk belenyugodni a so

46. NAGYKÁLNA JAKAB ENDRÉNÉ BÚRA VIOLA (1927) NAGYKÁLNA – DUBENICE – NAGYKÁLNA „...amit ide leírtam, csak

47. NAGYSALLÓ KISS SÁNDORNÉ BORZA GIZELLA NAGYSALLÓ – BONYHÁD, APARHANT, NÉMETKÉR, MONOSTOR „A reszlovakizálás é

48. NASZVAD Naszvadi történetek MÁTYUS LAJOS (1935) NASZVAD – CSÁSZÁRTÖLTÉS „A szülõknek, nagyszülõkn

49. NASZVAD Naszvadi történetek „NÉVTELEN” (1936) NASZVAD – DOLNÉ BUCHYCE – SOMOGY, KOMÁROM „

50. DIBUSZ IMRE (1929) NASZVAD – SOMOGY MEGYE „Már beszélték, hogy minket a szlovákok szétszórnak... Csak éppen

51. SAJÓGÖMÖR SZÓ JULIANNA (1920) SAJÓGÖMÖR – DVÙR •ABOVREZKY „Nem vertek, de cselédsorban éltünk.

52. SZALKA CZÓDERNÉ SZÍRÓ ILONA (1941) SZALKA – PODBOØANY „ ...egy volt a sorsunk a kitelepített németekéve

53. SZENTMIHÁLYFA MANDÁKNÉ KISS KATALIN SZENTMIHÁLYFA – TUHNICE – SZENTMIHÁLYFA „Azt remélték, hogy a lako

54. TAKSONY MORAVKÓ JÚLIA (1928) TAKSONY – PODBOØANY – GALÁNTA „A visszajövetel fájdalmasabbnak bizon

55. KUBOVICS-CSALÁD TAKSONY – MALÁ ÈERNO©T – TAKSONY „Az egész falu kint volt az állomáson, mindenki

56. VÁRSZEGI LÁSZLÓ (1927) TAKSONY – HIRD

57. TARDOSKEDD RIZNERNÉ KELE MÓNIKA* TARDOSKEDD – TENGELIC „Engem is úgy hoztak el erõvel az enyémbõl

58. UDVARD GERGELY LAJOS* UDVARD – BONYHÁD „...el sem tudták képzelni, hogy az õsi földrõl õket

59. VÁRGEDE FEKETE JÓZSEF VÁRGEDE, VÁGTORNÓC „Feleségem és a három hónapos kislányom nemsokára hazaszökött az apjáékho

60. CSALÁD- ÉS TELEPÜLÉSTÖRTÉNETEK BENKÕ TÍMEA TARDOSKEDDI MAGYAR SORSOK

61. DANAJKA LAJOS A JOGFOSZTOTTSÁG ÉS A MEGALÁZTATÁS ÉVEI FELSÕSZELIBEN 1945-1950 (Részletek)

62. DUSA GÁSPÁR* FELVIDÉKIEK KITELEPÍTÉSE GYÖNKRE 1947-1948.

63. ÖRSZIGETHY ERZSÉBET FELVIDÉKI MAGYAROK KÖRNYÉN I. rész

64. ÖRSZIGETHY ERZSÉBET FELVIDÉKI MAGYAROK KÖRNYÉN II. rész

65. BUGÁR ALADÁR FELVIDÉKIEK ÉS NÉMETEK DOROGON

66. BORZINÉ BÓDI IRÉN DEPORTÁLÁSUNK TÖRTÉNETE

67. BAGIN ÁRPÁD A PERBETEIEK CSEHORSZÁGI DEPORTÁLÁSA

68. CSIZMADIA DEZSÕ DEPORTÁLÁSOK HETÉNYRÕL*

69. KECSKÉS LÁSZLÓNÉ BAZSÁNT MARGIT NEHÉZ ÉVEK. VISSZAEMLÉKEZÉS FÉRJEMRE, KECSKÉS LÁSZLÓRA

70. SZERENCSÉS MAGDOLNA EGY NYÉKVÁRKONYI CSALÁD CSEHORSZÁGI DEPORTÁLÁSA

71. MOSNOSTORI ÉVA: UTÓSZÓ

72. MELLÉKLETEK, FORRÁSOK

73. BIZALMAS KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV. A RESZLOVAKIZÁCIÓ

74. STATISZTIKAI ÁTTEKINTÉS Agónyir - Felbár

75. László Péter A lakosságcsere felvidéki és magyarországi települései Felistál - Jánosi

76. Jóka - Muzsla

77. Nádszeg - Nyitra

78. Ógyalla - Szunyogdi

78. Taksonyfalva - Zsitvabesenyő

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK