//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

36. IGLÓDI ATTILÁNÉ VÖRÖS JOLÁN (1944) KESZEGFALVA (KAVAPUSZTA) – KOMÁROM „Aki magyarnak vallotta magát, annak e

36. IGLÓDI ATTILÁNÉ VÖRÖS JOLÁN (1944) KESZEGFALVA (KAVAPUSZTA) – KOMÁROM „Aki magyarnak vallotta magát, annak e


 

IGLÓDI ATTILÁNÉ VÖRÖS JOLÁN (1944) KESZEGFALVA (KAVAPUSZTA) – KOMÁROM

Aki magyarnak vallotta magát, annak el kellett hagyni a házát, faluját, szülõföldjét.”

Arany János sorával kezdem: „Nekem áldott az a bölcsõ, mely magyarrá ringatott”. A mai Szlovákiában, Keszegfalvához tartozó kis településen, Kavapusztán éltek szüleink. A családom minden tagja, a nagyszülõk is itt éltek. Itt is születtünk. Szüleink házasságuk után röviddel egy tanyára költöztek, ott építettek házat, és ott éltük boldog gyermekkorunk néhány évét. A környéken magyarok éltek, magyar nyelven beszéltünk.

A Nyitra folyó mellett, a szivattyútelepnél volt a tanyánk, ahol 16 kataszteri hold saját földön és 24 kataszteri bérelt földön gazdálkodtunk. Iker nõvéreim tízévesek voltak, én meg hároméves. 1947-et írtak.

Kemény, kitartó, nagy tél volt. A vizek befagytak, a Duna is beállt. Ez az esztendõ a kitelepítés éve volt.

Aki magyarnak vallotta magát, annak el kellett hagyni a házát, faluját, szülõföldjét. Kit Szudéta területre, kit Magyarországra irányítottak. Mi is, mint sok magyar család, megkaptuk a kitelepítési határozatot.

Jöttek a katonák, végigjárták az értesítetteket: vallják-e magyarságukat. Lehetséges volt a reszlovakizálás, vagyis szlováknak vallani magunkat. Édesanyánk, Moravcsik Erzsébet után lehettünk volna szlovákok.

Édesapánk azonban nem írta alá a nyilatkozatot, õ magyarnak vallotta magát, így az egész családot magyarrá nyilvánították. Következett a szorongásokkal teli várakozás: mikor kell összepakolni, és hová visznek bennünket. Megtudtuk: a szudéta területre.

Édesapánk, Vörös Ferenc tájékozott ember volt, sokfelé járt, voltak kapcsolatai, hírforrásai. Megtudta, hogy a kitelepítettekkel napokig vesztegel a vonat a nyílt pályán, fûtetlen vagonokban. Mi lesz a gyerekekkel ilyen körülmények közt? Megfagyunk ebben az idõben? Mit tudnak tenni? Tán Magyarországra kellene menekülni… 97

Tett követte a gondolatot. Tájékozódni kell! Édesapám kerékpárral az éj leple alatt Észak-Komáromba indult, majd átkelt a Duna jegén. A sötétben irányt tévesztett, és Füzitõnél találta magát. Gyanús volt az út hossza. Gondolatait vadlibák felröppenése zavarta meg. Jaj, ott már nincs jég! Lassan visszafordult, aztán feljebb partot ért, magyar oldalon. Életét a vadlibák jelenléte mentette meg – kerékpárostul került volna a jeges vízbe. Kérdezõsködött a lehetõségekrõl. Lakás, munka… Visszajövet ugyanúgy a Duna jegén.

Nem sokat váratott magára a parancs: jött az értesítés, mikor, mennyi holmival visznek bennünket cseh területre. Ki tudja, hová, meddig megyünk, visszajöhetünk-e házunkba. A rövid töprengést gyors elhatározás követte. Mielõtt jönnének értünk, elhagyjuk házunkat, a tanyát. Sötétedés után lovaskocsival Észak-Komáromba mentünk. Ott meghúzódtunk egy kedves családnál, a Berzki cukrászéknál. Két hétig laktunk náluk, míg apánkat meglátták egy vásárban és rászóltak: „Ferenc, te még mindig itt vagy?” És akkor eldõlt végleg, indulunk Magyarországra. Felhoztak minket a Tomanóczy-villa irányába, a vasúti híd fölé, és nekivágtunk az útnak a befagyott Duna jegén az új hazába. Otthagytuk a házat, állatokat, felszerelést.

Tehenek, tinók, lipicai lovak, csikók, disznók, apró jószágok. Eke, borona, vetõgép, szecskavágó, daráló, arató szerszámok, és a többi. Otthagytuk a földet, a Nyitrát, a csatorna-partot, a csónakot, az embereket, a nagymamát…

A háztartásunk nem napokra volt felszerelve. Elõrelátóak voltak az emberek. A puszta hat kilométerre, Komárom ettõl még nyolc kilométerre volt. Tehát élelmiszer, petróleum, gyufa sem hiányozhatott a háztartásból. Mit hoztunk magunkkal? Nõvéremék hátán kenyér, kolbász. Édesapánknál vindõben zsír, édesanyánk hátán viszont én. És jól felöltöztünk…

A határõrök felfedeztek minket, kiabáltak, fenyegettek a hídról, majd lõttek utánunk. Hogyan éltük át ezt, nem tudom, de szüleim mesélték, hogy nagyon sírtam és a kavai nagymamához akartam menni, akkor még idegen volt nekem, amerre jártunk. A magyar partról fiatal fiúk jöttek elénk. Nem mi voltunk az elsõk, elõttünk is keltek már át a jégen menekülõk. Segítettek nekünk, a csomagokat átvették. Köztük volt Várszegi Imre, Pisti, Risnyovszki Karcsi is. Fázva, kimerülten érkeztünk az új földre – Magyarországra.

A parton lévõ házban fogadtak minket Várszegiék. Itt megpihenhettünk, felmelegedhettünk, aztán Komáromba mentünk a rokonainkhoz, Bartliékhoz.

Nõvéremék innen jártak iskolába. Aztán röviddel késõbb Czibor bácsiéknál kaptunk helyet. Elõször a mosókonyhában „laktunk” öten. Egy sezlon, egy kályha, egy asztal… hogyan pihentek szüleink, máig sem értem. Megkedveltek, befogadtak bennünket Cziborék, és röviddel utána bekerültünk a szobába. Jó barátság kötõdött a két család között. Segítettek nekünk a nehéz idõk átélésében.

Édesapánk „átjárt” a jégen, módszeresen hozott hazulról ezt-azt. Áthozta a lovakat, csikókat, hintót, szénát, tehenet, ágynemût, bútort. Ügyes volt, szorgalmas, dolgozott. A tehenünk Monostoron volt Kõrösi Istvánéknál. (Margit néni nekünk „a Nyanya” volt.) Lovainkat Paulisz bácsiéknál tartottuk. Egy év után egy kis házat vettek szüleink Monostoron – ma Mák néni háza áll a helyén – a Fõ út 75-ben.

Berecz Dezsõ bácsiékkal egész baráti kapcsolat alakult ki, a fiúkkal szinte testvérként éltem kisgyermekkoromat.

Itt laktunk 1953-ig. Innen jártam iskolába, itt volt jó barátnõm Olajos Marika, akivel sokatbvoltunk együtt. De igazi gyermekkori élményt jelentett Dikász Margit, Paulisz Kati, Nyári Misi, Berecz Dezsõ és a többi osztálytárs kapcsolata is. Innen vannak emlékeim: Nagyék, Gabi, Mari, Magdi, Ili, Bedecs Ferus, Erzsi, Fellnerék, Tomoziék, Pauliszék, Kõrösiék, Szilágyiék, Hoványiék, Köteseiék, Mészárosék, Köcskiék, Bedecsék, Molnárék … (Elnézést kérek, hogy nem teljes a felsorolás.) Kevés család van, akikre ne tudnék valami miatt emlékezni.

Ez egy kicsi ház, szoba-konyha volt. Késõbb istállót építettünk hozzá, kukorica kóróval a tetején.

Felavattuk: házi bált szervezett édesapánk. Az akkori legények és nagylányok is ott voltak, zene is volt, citera, dob, harmonika, hegedû. Szólt a zene, mi táncoltunk, ledöngettük az istálló alját. Azt is mondhatnám, jártuk a csûrdöngölõt. Édesapám szerette a fiatalokat, azok is szerették õt, szívesen jöttek kukoricafosztáskor, répapucoláskor. Sokat énekeltünk.

A tszcs megalakulása után be kellett lépni a családfõnek a csoportba. Szorgalma, ügyessége, gazdaságbeli ismerete miatt fontos ember lett a tagok között. A tehénállomány összetétele, a vásárlás nagyrészt az õ nevéhez fûzõdött. Szerette az állatokat, értett is hozzájuk. Jól gazdálkodott, ismerte a vetésforgót, tudta milyen ültetvény után mit, mikor lehet, vagy alkalmas vetni, ültetni.

Megkaptuk a „kettõs birtokosi igazolványt”. Átjártunk a régi földjeinkre gazdálkodni és hoztuk a termést. Késõbb rendezte a két állam a földtulajdonokat. (A szerencsésebbeknek – a szerk.) 98

Itt kaptunk területet, házat az ottmaradt gazdaságért. Csereingatlanként Tomanóczy Klára és Vilma szõlõjét a rajta lévõ házzal, a miénket pedig õk kapták meg. 1953-ban átköltöztünk ebbe a házba. Nagy volt a változás, villany világított a lakásban! Telkünk a Dunától a mostani Jászai Mari útig ért. Szõlõ, kert, erdõ. Volt mit rendezni, dolgozni. Mi, gyerekek is kivettük a részünket a munkából. Vásároltunk Orionrádiót, aztán Hajdú-mosógépet. A faluban három darab volt, és az egyik a miénk. Szüleink befogtak a munkába minket. Nõvéremék már tizenöt évesen a lengyárba jártak dolgozni. Én pedig kilenc évesen az aratáskor már jelentõs feladatot kaptam, vízhordó, kötélgyártó és marokszedõ is voltam. Megtapasztaltam nõvéreimmel a vetés, aratás, betakarítás nehézségeit, „törvényeit”. Édesapánk széles vágású rendjénél aratáskor volt, hogy háromszor fordultam marokszedõként, mire egy kévét tudtam összerakni. De ezt is boldogan tettem, mert bizonyíthattam rátermettségemet, kitartásomat. Kötelet teríteni nem nagyon szerettem, mert a hosszú kötelet, amit rozsból sodortunk, gyakran rosszul sikerült kiterítenem, kisodródott, újra kellett sodorni.

A gazdák összedolgoztak, az egyik fogatos munkát, másik kétkezi munkát adott. Mentünk hajnalban a határba, aludtam a kocsiderékban, játszottam lepkékkel, tücsköket hallgattam, rácsodálkoztam madárdalra, öntöttem ki ürgét, szedtem kalászt, hordtam vizet, készítettem pipacs-babát … Így visszaemlékezve szép gyermekkorom volt.

Míg a faluban laktunk, édesapám fuvarozott is. A kereskedõknek hozta az árut, Tatáról lovaskocsival.

Egyszer elvitt magával. Kora hajnalban indultunk. Füzitõ és Tata között felkeltett, hogy hallgassam meg a róka ugatását. Ez mélyen megmaradt emlékeim között. Míg a kukoricát morzsolták, játékra tanított: hogyan lehet a csutkából disznóakolt, kutat építeni, szárból tehenet, ökröt, vályút faragni. Türelemmel tanított meg édesanyám a zöldségeskert növényeinek felismerésére, gondozására. Késõbb a sütõiparnál kapott munkát, szállító lett. Autóval vitték a kenyeret, kiflit, zsemlét vidékre. Farkas Jancsival sokat voltak egy autón. Bátyáim nem lévén, bátyámnak szólítottam, apu szinte fiaként szerette õt.

Cziborékkal jó barátságban voltunk. Zoli bácsi – az Aranycsapat balszélsõje – többször meglátogatott társaival bennünket. Várszegi Imre Erzsi nõvérem férje lett, Monostoron telepedtek le, nõvérem pedig ma is Komáromban él.

Én nagynéném, Sebõk Jolán és Prandtnerné Erzsi néni példáján felnõve, tanító lettem. Célom a gyerekek szeretetre nevelése, a szép meglátása, a jó észrevétele, a tisztelet megadása, a tudásvágy felkeltése, a hasznosság érzésének megízleltetése és a tanulás megtanítása volt. A szándékom ez volt, és hogy mennyire valósult meg, nem tudom megítélni. Dalokat, verseket, meséket, játékokat átadni, megtanítani, megfeddni, dicsérni, örülni, vigasztalni, Himnuszt, Szózatot énekelni együtt, magyarul – magyarként.

Köszönöm mindenkinek, aki akár csak kis mértékben is segített ebben. Viszontlátom a helyet, hol zokogtam:/ és megmosolyogtam most, hogy ott zokogtam./ Viszontlátom, hol egykor mosolyogtam, /s megkönnyezem most, hogy ott mosolyogtam! A fájdalom, a bánat, a szenvedés, a csalódás, legalább annyira fontos az ember személyiségének fejlõdésében, mint a boldogság, a siker. 99

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...