//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

29. IPOLYSZAKÁLLAS SZEDER HERMINA (1932) IPOLYSZAKÁLLAS – PO©TOVICE „Mindenünk itthon maradt.

29. IPOLYSZAKÁLLAS SZEDER HERMINA (1932) IPOLYSZAKÁLLAS – PO©TOVICE „Mindenünk itthon maradt.


 

IPOLYSZAKÁLLAS SZEDER HERMINA (1932) IPOLYSZAKÁLLAS – PO©TOVICE

Mindenünk itthon maradt.”

Szegény családból származom, igen sok szenvedésen mentem keresztül. Kis koromtól fogva dolgoztam, 5-6 éves koromtól libapásztorként kerestem meg azt a ruhát, amibe õsszel iskolába mentem. Jó gazdák libáit õriztem tavasztól egész aratásig, legelõre jártam velük, aratáskor pedig a tarlóra hajtottam.

Minden reggel négy óra, fél öt volt, amikor keltem, mert addig kellett velük kimenni, amíg hûs volt. Amikor hazajöttem velük, akkor meg fõznöm kellett, mert a szüleim aratni voltak a testvéremmel együtt, igaz, már akkor 8-9 éves voltam. Meg az ebédet is el kellett vinnem. Akkor volt jó, hogyha a másik faluba mentek aratást pártolni, mert akkor nékem csak magamat és az állatokat kellett ellátni.

Késõbb a testvéremmel nyaranta eljártunk az urasághoz dolgozni napkeltétõl napnyugtáig. Télen pedig táskát csináltunk, meg lábtörlõket kukoricalevélbõl. Apám meg szakajtó kosarakat. Amikor összegyûlt vagy tizenöt darab, elvittük Esztergomba a piacra. Párkányig vonattal, a párkányi állomástól meg gyalog mentünk egészen az esztergomi piacig. Az volt a jó, hogy nem voltak nehezek, de így is eléggé kifáradtunk, mire odaértünk.

Amikor eladtuk az árut, szegény anyám nekem és magának is vett egy kiflit. De mire a hídra értünk, megettem. Gondoltam, hogyha Párkányba érünk, ott is vesz egyet, de azt mondta, hogy ennek a pénznek még nagyon sok helye van. Akkor kezdett már kicsit javulni a helyzetünk, de így sem engedhettük meg magunknak, ami másoknak megvolt. Nagyon vártuk a karácsonyt, pedig nagyon szegény volt a mi Jézuskánk.

Karácsonyfára sem tellett, csak borókabokorra, amit a gerendára szögeltek, hogy mi, gyerekek el ne érjük azt a pár szem szaloncukrot. Akármilyen is volt, mi nagyon örültünk neki. Amikor eljött a Vízkereszt, leszedték róla a cukrot, és négyfelé osztották. Ha jól viselkedtünk, megkaptuk a szüleink részét is.

Nagyon örültünk, amikor bejöttek a magyarok. Szép magyar ruhába öltöztünk, és szavaltuk a Talpra magyart. Nagyon szép volt az a pár év, csak nem sokáig tartott, mert aztán elérkezett az a borzalmas háború. Faluhelyen csináltak a földbe olyan L alakú sáncot, amit bunkernak hívtak, oda menekültünk, amikor jöttek a repülõk.

A legnagyobb hidegben érkeztek hozzánk az oroszok. Ami azt illeti, elég sokáig voltunk a bunkerban, sokat szenvedtünk ott, mert az Ipoly vidékén nagy harcok voltak. Amikor megszûnt a lövöldözés, kimentünk a friss levegõre, de megláttak a katonák, és elhajtottak minket dolgozni. A katonák elég rosszak voltak, mert a nõknek el kellett tõlük bújni, no meg, amit a szemük meglátott, a kezük nem hagyta ott.

Amikor ez is elmúlt, kezdtünk egy kicsit jobban élni. Annyira mentünk, hogy lett egy tehénke, borjú, anyadisznó, malacok. A ház, amiben laktunk, elég kicsi volt, a nagyobbat az árvíz összedöntötte. A falu szélén laktunk, akkortájt az Ipoly elég gyakran kijött a medrébõl, és elöntötte az egész falut. Mi úgy voltunk ott, mint egy kis sziget, és volt úgy, hogy két hétig nem tudtunk kimozdulni onnan.

1946. december 16-án hurcoltak el bennünket: tehervagonokba rakták a holminkat, ahol fûteni nem lehetett. Öt napig utaztunk Csehországba. Slanyban álltunk meg, ott válogattak bennünket mezõgazdasági munkára. Szomorú karácsonyunk volt, távol az otthontól. Mi Poątovicére kerültünk. Amikor a helyszínre érkeztünk, borzasztó látvány fogadott: a nekünk kijelölt házban sem ajtó, sem ablak nem volt, s teljesen üres volt. Nagyon megijedtünk, hogy mi lesz velünk. Én még kiskorúnak számítottam, ennek ellenére a testvéremmel együtt dolgoznunk kellett.

Apám kocsis volt, de lovai engedetlenek voltak: a lucerna kaszálásakor apám leesett a kaszáló géprõl és eltörött a lába. Fél évig nem dolgozhatott, s persze pénzt sem kapott. Anyám teheneket fejt, s háztartást vezetett. Nagyon sokat szenvedtünk. Ezt az elhurcolást sohasem tudom már elfelejteni.

Mindenünk itthon maradt. Anyadisznó a malacaival, tehén a borjával, a rengeteg takarmány, bútorok.

Apámnak volt egy barátja, õ átvitt mindent, amikor megkaptuk a papírt a kitelepítésre. Õ akkor eljött hozzánk, azt mondta, mindent elvisz, és ha visszakerülünk, visszaad mindent. De bizony nem így történt, 85 nem adott vissza semmit. Azt mondta, minden elpusztult. Az üres lakásba érkeztünk vissza. Szerencsénkre jött egy vagon bútor, amit a németektõl szedtek el, ebbõl sikerült venni valamennyit.

Csehországban összeismerkedtünk a férjemmel, 1949 õszén összeházasodtunk. Akkor megint mindent újra kellett kezdeni, mivel az egyik szülõ sem tudott segíteni. Az árendás házba költöztünk, akkor úgy mondták az albérletet. De onnan hamarosan el kellett menni. Beálltunk a szövetkezetbe, hogy kapjunk lakást. Ott szenvedtünk egy pár évig, közben megszületett a fiunk. Hál’ Istennek, rá egy évre mértek ki házhelyeket a faluban. Az uram is elment íratni, de azt mondták neki, hogy nem idevaló születésû, így az apám íratott ki házhelyet. Szerencsére, a férjem testvére Komáromban a hajózásnál szerzett állást, és akkor megint kezdtünk egy kicsit fellendülni. Én is dolgoztam gazdáknál, harmados kukoricát meg répát.

Így nekem az életben mindig csak a spórolás jutott. Csak azt kérem a jó Istentõl, hogyha eljön az idõ, ne legyen hosszú a betegség és a szenvedés. No, ezt bízzuk a sorsra, mert ami ránk van mérve, azt nem kerülhetjük el, hiszen ez így van örök idõktõl, meg így is lesz ezután is. 86

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...