//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

15. DOBORGAZ - SZELLE VINCE DOBORGAZ – BØEZNIK „... akkor már meg voltunk félemlítve a betolakodóktól.”

15. DOBORGAZ - SZELLE VINCE DOBORGAZ – BØEZNIK „... akkor már meg voltunk félemlítve a betolakodóktól.”


48 DOBORGAZ

 

SZELLE VINCE DOBORGAZ – BØEZNIK

... akkor már meg voltunk félemlítve a betolakodóktól.”

A kitelepítésrõl, üldözésrõl kívánok írni, mert már a legfõbb ideje, hogy végre beszélhetünk is róla. Nem is nyereségvágyból írok, és nem hallomásból, csak a valóságot írom. De még mindig félõ, hogy meg ne üsse az ember a bokáját.

Emlékszem például, hogy 1945 novemberében, hideg, ködös idõben, az egyik este két határõr kopogott be hozzám: egy nõt át kell vinni a magyar oldalra. Egy átfagyott, síró fiatalasszonyt vittünk át gyerekével.

A Szent Antal-zárda szakácsnõje volt, Erzsébet nevezetû. Sokan voltak akkor úton, menekülõben…

1946 júniusában történt, hogy a falunkba, Doborgazra jött egy betolakodó, Ciger nevezetû ember, akit én már a háború elõtt is ismertem, faluzó, mindenárus volt. Hogy milyen nemzetiségû, nem tudom; magyarul beszélt valamit... Megtetszett neki az általam bérelt nagy, szép ház, kert, akinek a gazdája már elõbb áttelepült az anyaországba. Engem úgymond kirúgott onnan. Szóváltásra ugyan sor került köztünk, de hát akkor már meg voltunk félemlítve a betolakodóktól. Érthetõ: meghátráltam, holott szerettem volna nyakon ragadni. Jellemtelen volt, ordítozott, hogy még a faluba se lásson többé! Ott maradt a dús kert, szerszám, minden.

Eljött a lakásomba, ami távolabb volt. Onnan én rúgtam ki. Rám küldte a csendõröket, akik szó nélkül ütlegelni kezdtek. Így kénytelen voltam az erdõkben bujkálni, éjjel mertem csak hazajárni. Padláson aludtam, és a szomszédoknál tizennyolc napig. Majd hallottam, hogy Csehországba toboroznak mezõgazdasági munkára embereket. Még örültem is neki, hogy nem kell tovább bujdokolni. Õ meg beköltözött az említett házba. A bútorokat tetszés szerint szedte össze az emberektõl. Tõlem két széket, szerszámokat, téglát, tüzelõt is elvitt, és a bérelt kert és ház ingósága is nála maradt. Az elfoglalt házba vágóhidat létesített. Tetszése szerint szedte össze a környezõ falukban a vágóállatokat, és alig fizetett érte valamit.

Rettegésben tartotta a falu népét.

Bøezník nevû faluba vittek bennünket, Tøebiè járásba. Huszonketten voltunk a környékrõl. A falu közepén árultak bennünket. Én egy tyúkfarmos gazdához kerültem. 800 koronát fizetett havonta. Kaptam ennivalót, ami itthon szûkön volt. Fõztem a tojást a kotlába, a tyúkok részére fõzött krumplival. No, meg nagyon kedves volt a háziasszonyom, etetett, jól fõzött, külön szobám volt, és együtt étkeztem velük.

Egyszer kissé elõbb mentem ebédre, rádión fogtam Budapestet, nótákat, amit nem feledek. A gazda, ahogy belépett, kikapcsolta a rádiót, amiért örökre meggyûlöltem õt. Eljártam esténként a barátomhoz, aki távolabb szolgált. A faluban az õ asszonya is nagyon kedves volt hozzám: 1200 koronát ígért, ha hozzá megyek dolgozni. Azt gondoltam, megfogtam az Isten lábát, este meg is szöktem hozzá. Külön berendezett szobát adott, kitûnõ ételeket. Mit sem gondoltam tizenkilenc évesen, humorizáltam vele, már ahogy tudtam csehül, mert arra gondoltam, hogy kedvel. (…)

Haza nem mertem menni, így barátommal tovább mentünk nyugat felé, munkát is remélve. Blansko városában ajánlottak is, egy kõbányában, ahol lógtak a fejem felett a mázsás termõkövek. Továbbálltunk Oslanyba, ahol a szénbányát ajánlották. Le is vittek bennünket a bányába, ahol hason kúszva bányászták a szenet. A barátom azt mondta: „ablakok nincsenek rajta”, így el sem köszöntünk. Mentünk tovább nyugat felé.

Aztán falvakban próbálkoztunk, napokig mentünk gyalogosan, szénaboglyákban aludtunk. Nagyon szánalmasak lehettünk, mert az üzletekben adtak nekünk egy kis kenyeret. Mivel július volt, sok gyümölcsöt ettünk az útmenti fákról. Már egy falut elhagyva egy tábla jelezte, hogy Èerné Lesy, magyarul Feketeerdõ. Mentünk tovább, azzal a tudattal, hogy az iskolában tanultuk, a Duna a Feketeerdõben ered.

Gondoltuk, elkötünk egy csónakot, azzal jövünk a Dunán haza. Órákig mentünk szomjasan, mire egy kunyhóra akadtunk. Tele volt új, különös biciklikkel, kerékpárokkal. Egy másik kunyhóban fahordókban 49 folyadék. Belenyúltam az újammal, étolaj volt. No, meg sok ejtõernyõ. A következõ kunyhó tele ládákkal, dobozokkal, amikben élelmiszer volt. De éltetõ víz sehol. A szomjúságtól vánszorogva mentünk, mire kinyíltak az ablakok. Hogy hány puskacsõ szegezõdött ránk, nem is tudom, de sok. Álltunk, mint a cövek, erre az ajtón kijött egy szürke egyenruhás, jóképû ember. Hogy mit beszélt, nem tudom, mi magyarul bajlódtunk. Õ átkarolva jött hozzánk, örült nekünk, mivel õ budapesti magyar volt.

Késõbb jöttem rá, hogy õk a benderovcik, a fehér partizánok voltak. Hiába marasztaltak, mi az útbaigazítás után továbbálltunk. Pøiborban csatornázási munkára vettek fel bennünket, majd Hradec Královéra mentünk, aztán pedig Nedìliątì téglagyárába. Itt állandó munkát kaptunk, önellátóak lettünk. Keményen, sokat dolgoztunk. De a honvágy nagy úr, öt év után hazajöttünk.

Hallottam, hogy Cigert két fiatalember megütlegelte. Õk azt hitték, hogy meghalt. Átszöktek az anyaországba. Ciger meg elköltözött Nagymagyarra. De az élet különös fintora, hogy amikor egyszer, évekkel késõbb engem Somorjáról vitt a mentõ Pozsonyba mandulagyulladással, Nagymagyaron felvettünk egy beteget. Nagyot néztem, amikor Ciger szállt fel a saját lábán. Eszembe jutott minden aljassága.

Nem vagyok bosszúálló. A büntetést hagyom arra, aki nem bottal ver. Az egy igaz bíróra! 50

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...