//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- DG VI. Forrásanyag: A./ Elsődleges források
1. Levéltári anyagok kéziratok 2 Írásbeli
közlések, B./ Bibliográfia

 

VI. Forrásanyag A. Elsődleges források

1. Levéltári anyagok, kéziratok

Búzás Irén. 2005/a. A Tiszántúli Református Egyházkerület Cigánymissziójának koncepciója 2005 (kézirat)

Hadházy Antal. 2003/a. Ötven év a cigány misszióban, Nyíregyháza (Kéziratban)[108]

Hadházy Antal. 2003/b. Ötven év a cigány misszióban, Nyíregyháza (Kéziratban)[109]

Kool, Anne-Marie. 1999. A cigányság egyház-integrációs problémái a világméretű missziológiai viták tükrében (kézirat)

Kool, Anne-Marie. 2004/b. A Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet 2003. évi beszámolója

Neumark Tamás. 2005. Magyarországi romák egészségügyi helyzete című előadás, elhangzott a Dunamellék Cigánymissziós Konferencián, Budapest, 2005. 03. 12. (kézirat)[110]

Thuránszky István. 2004. Jelentés a cigánymissziós referensi munkáról. 2004. júl.1. – dec. 31. (kézirat)

VISZ. 2003/a. A Vasárnapi Iskolai Szövetség Alapszabálya. Budapest

VISZ. 2003/b. A Vasárnapi Iskolai Szövetség Hitvallása in: Vasárnapi Iskolai Szövetség Alapszabálya, 1. sz. mellélet

VISZ. 2003/c. A Vasárnapi Iskolai Szövetség Célkitűzése in: Vasárnapi Iskolai Szövetség Alapszabálya, 2. sz. mellélet

 2. Írásbeli közlések, levelek, internet

Bacskai Bálint. 2005/b.  E-mail Draskóczy Gáborhoz 2005. 08. 17.

Búzás Irén. 2003. Riport Búzás Irénnel a MRE Cigánymisszió vezetőjével in: A református egyház félórája, 2003. július 30-i adása, http://www.krk-gyarfas.sulinet.hu/reformatusok   - (2012.03.25. Már nem található a szerveren HP szerk.)

Búzás Irén. 2006. E-mail Draskóczy Gáborhoz 2006. 03. 08.

Danyi Rita – Horváth István – Horváth Istvánné. 2005. A kérdőív alapján készített interjú, lejegyezte Draskóczy Gábor Szirák, 2005. július 28. (hangfelvétel nem készült)

Deme Jánosné. 2005/a. Levél Draskóczy Gáborhoz 2005. 04. 29.

Deme Jánosné. 2005/b. A kérdőív alapján készített interjú, lejegyezte Draskóczy Gábor Bag, 2005. augusztus 5. (hangfelvétel nem készült)

Kéri Tamás. 2005/a. E-mail Draskóczy Gáborhoz 2005. 05. 26.

Kéri Tamás. 2005/b. Kérdőív – 2005. augusztus 26-án küldte e-mail-ben

Kéri Tamás. 2006/a.  E-mail Draskóczy Gáborhoz 2006. 02. 21.

Kéri Tamás. 2006/b. E-mail Draskóczy Gáborhoz 2006. 02. 25.

Kristonné Fekete Ágnes. 2005. Kérdőív – 2005. augusztus 28-án érkezett postán

Magyar Ildikó. 2005/a. A kérdőív alapján készített interjú, lejegyezte Draskóczy Gábor Rohod, 2005. 07. 28. (hangfelvétel nem készült)

Magyar Ildikó. 2005/b. E-mail Draskóczy Gáborhoz 2005. 07. 30.

Solymosi Sára. 2005. Kérdőív – 2005. augusztus 18-án érkezett postán

Tárnok Tamás. 2005/a. E-mail Draskóczy Gáborhoz 2005. 04. 18.

Tárnok Tamás. 2005/b. Kérdőív – 2005. augusztus 29-én küldte e-mail-ben

Tárnok Tamás. 2005/c. E-mail Draskóczy Gáborhoz 2005. 09. 22.

Thuránszky István. 2005. A kérdőív alapján készített interjú, lejegyezte Draskóczy Gábor Szirák, 2005. július 28. (hangfelvétel nem készült)

3. Szóbeli közlések

Bacskai Bálint. 2005/a. Interjú, készítette Draskóczy Gábor Budapest, 2005. június 30. (hangszalagon rögzítve)

Búzás Irén. 2005/b. Interjú, készítette Draskóczy Gábor Debrecen, 2005. augusztus 11. (hangszalagon rögzítve)

Jónás Zsolt. 2005. Interjú, készítette Draskóczy Gábor Gyöngyös, 2005. július 14. (hangszalagon rögzítve)

Rézműves Józsefné – Rézműves Borbála. 2005. A kérdőív alapján készített interjú, készítette Draskóczy Gábor Nyírvasvári, 2005. augusztus 11. (hangszalagon rögzítve)

 B. Bibliográfia

Báthory János. 1983. Acigánykérdés” in: Szegő László (szerk.) Cigányok honnét jöttek, merre tartanak? Kozmosz Könyvek

Búzás Irén. 2004/a. Missziói szolgálat etnikai kisebbségek között – Bütösi János professzor hatása a missziói vezető szemével p. 204-209. in: Gaál Sándor (szerk.) En Christo Tanulmányok a 85 éves Dr. Bütösi János tiszteletére Debrecen, DRHE[111]

Búzás Irén. 2004/b. Cigánymisszió – a hídépítő misszió Református Egyház LVI. évf. 11. sz. p. 257-259.

Búzás Irén. 2004/c. A Református Egyház hídépítő missziója Közös Út – Kethano Drom 2004/4. p. 74-75.

Czene Gábor. 2005. Állás helyett elkülönülés Népszabadság 2005. április 9. p.3.

Csalog Zsolt. 1979. Cigányfalu Baranyában – Jegyzetek a cigányság helyzetéről – Kritika 1978/10.

Draskóczy Gábor. 2001a. Jegyezd meg! Örömhír XII. évf. 4. sz. p. 20.

Draskóczy Gábor. 2001b. Jegyezd meg! Örömhír XII. évf. 5. sz. p. 20.

Forray R. Katalin. (szerk.) 2000. Romológia – Ciganológia Budapest – Pécs: Dialóg Campus Kiadó

Fraser, Angus Sir. 1996. A cigányok Budapest: Osiris Kiadó

Gaál Sándor. (szerk.) 2004. En Christo Tanulmányok a 85 éves Dr. Bütösi János tiszteletére Debrecen, DRHE

Gonda László. 1999. Híd a gádzsók és a romák között Hírlevél 5. évf. 9. szám (PMTI lapja)

Győri István. 2005. Missziói tanfolyam cigányoknak Sárospatakon Reformátusok Lapja 2005. 02. 20.

Hadházy Antal. 1975. A hazai cigányság helyzete Theológiai Szemle XVIII. évf. p. 180-183.

Hadházy Antal. 1977. Cigányok az egyház „körül” Confessio I. évf. 1. sz. p.63-73.

Hadházy Antal. 1983. Cigány-misszió területén szerzett tapasztalatokról Theológiai Szemle XXVI. évf. 3. sz. p. 177-179.

Hadházy Antal. 1986. Cigányok a nyíradonyi református gyülekezetben Confessio X. évf. 3. sz. p.3-9.

Hadházy Antal. 1989. Társadalmi kérdések és egyház: a cigányok társadalmi integrálása Theológiai Szemle XXXII. évf. p. 312-315.

Hadházy Antal. 1992. A cigánymisszió helyzete ma. Theológiai szemle XXXV. évf. 2. sz. p.92-95.

Hadházy Antal. 1993. Antiszemitizmus, cigányellenesség, rasszizmus napjainkban Magyarországon Theológiai szemle XXXVI. évf. p.268.

Hadházy Antal. (szerk.) 1998. Énekeskönyv – A magyarországi romunkrók, romák, beások és más cigány népek használatára Nyíregyháza

Hadházy Antal. 2002. Homogén egység elve a cigánymisszióban Theológiai szemle XLV. évf. p.157.

Hadházy Antal. 2004. A felzárkóztató programokról Közös Út – Kethano Drom 2004/4. p. 62-63.

Hatvani L. Csaba. 2000. Cigányok, cigánymisszió az egyházban Confessio XXIV. évf. 2. sz. p.95-99.

Iványi Gábor. 1992. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem Örömhír III. évf. 6. sz. p. 20.

Kemény István – Janky Béla. 2003. A 2003. évi cigány felmérésről. Népesedési, nyelvhasználati és nemzetiségi adatok Beszélő 2003. október

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor. 1998. A cigány népesség Magyarországon Dokumentáció és adattár Budapest, Socio-typo

Kool, Anne-Marie. 2004/a. A romák közötti szolgálat tervezésekor átgondolásra érdemes missziológiai témák p. 164-176. in: Gaál Sándor (szerk.) En Christo Tanulmányok a 85 éves Dr. Bütösi János tiszteletére Debrecen, DRHE

Kovács I. Gábor. 2003. A népszámlálás tanulságai (Vallási adatok 2001) Református Egyház LV. évf. 10. sz. p. 230-240.

Kovács Sándor. 2000. Cigánymisszió Kárpátalján (1) Confessio XXIV. évf. 3. sz. p.95.

Kovács Sándor. 2002. Cigánymisszió Kárpátalján (2) Confessio XXVI. évf. 3. sz. p.93-97.

NN. 2002. A vallásszabadság két pillére hazánkban Confessio XXVI. évf. 4. sz. p.100.

Obbágy László. 2001. Az egyház viszonyulása a kisebbséghez, különös tekintettel a cigányságra Theológiai szemle XLIV. évf. p. 241-245.

P. Tóthné Szakács Zita – Búzás Irén. 2004. Cigánymisszió – a hídépítő misszió Református Egyház LVI. évf. 11. sz. p.257-259.

Péterfi Rita – Szűcs Hajnalka. 2004. A beilleszkedés egyik lehetséges útja – Az Uszkai cigányság találkozása a kereszténységgel p. 137-174. in: Nagy Attila – Péterfi Rita (szerk.) A feladatra készülni kell. A cigányság kulturális beilleszkedése és a könyvtárak Budapest, OSZK, Gondolat

Rab László. 2005. Egy király, egy cigány Népszabadság 2005. augusztus 13. p.17.

Rohn Hilda. 2003. Misszió romák között szeminárium Kárpátaljai terepgyakorlat beszámoló Hírlevél 9. évf. 17. szám p.6. (PMTI lapja)

Szegedi Kovács György. 2000. Szeplő nélkül való istentisztelet Örömhír XI. évf. 4. sz. p. 16.

Szegő László. 1983. A cigány nyelv in: Szegő László (szerk.) Cigányok honnét jöttek, merre tartanak? Kozmosz Könyvek

Tomka Miklós. 1983. A cigányok története in: Szegő László (szerk.) Cigányok honnét jöttek, merre tartanak? Kozmosz Könyvek

Vágh Mária. 1983. A romológiai kutatások története in: Szegő László (szerk.) Cigányok honnét jöttek, merre tartanak? Kozmosz Könyvek

Zsinati Határozat. 2005. A cigánymisszió jelene és jövő feladatai tárgyában (Zs-43/2004) in:  Református Egyház LVII évf.2.sz.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK