//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

 

 1. ESZ 213/1-75 Irodák, irodaházak/

 2. ESZ 204/2-74 Filmszínházak/

 3. ESZ 204/4-75 Muvelôdési épületek, közmuvelôdési könyvtárak/

 4. ESZ 206/2-76 öregek szociális otthona/

 5. ESZ 206/7-74 öregek napköziotthona/

 6. ESZ 206/8-75 Állammi tuzoltólaktanyák/

 7. ESZ 214/1-74 Közületi és vállalati üdülôk/

 8. MSZ-04.203/5-79 Oktatási létesítmények óvodák/

 9. MSZ-04.209/6-79 Sportlétesítmények labdajátékpályák/

 10. MSZ-04.209/8-79 Sportlétesítmények öltözôk zuhanyzók/

 11. MOTI 17-67 Közterületi személygépkocsi parkoló helyek/

 12. MOTI 23-66 Üzlet, üzletház/

 13. MOTI 32-65 önkiszolgáló üzletházak/

 14. MOTI 55-66 Növényágyak/

 15. MOTI 63-67 Lakóterületi zóldfelületek/

 16. MOTI 72-68 Növényházak/

 17. Einiges über Ungarn. Nach dem "Néhány szó a' lóverseny körül."/ Grafen Stephan Széchenyi

 18. Licht, oder aufhellende Bruchstücke und Berichtigung einiger Irrthümer und Vorurtheile/ Stephan Sz

 19. Ein Blick auf den anonymen Rückblick, welcher für einem vertrauten Kreis, in verhältnissmässig wenigen Exemplaren in Monte October 1857, in Wien, erschien/ von einem Ungarn [Széchenyi István gr.]

 20. Rückblick auf die jüngste Entwicklungs-Periode Ungarn/ [Bernhard Meyer

 21. Chronica Hungarorum/ Thuróczy János

 22. Stellarium corone benedicte virginis Marie in laudem eius pro singulis predicationibus elegantissime coaptatum/ Temesvári Pelbárt

 23. Sermones dominicales perutiles a quondam fratre Hungaro ordinis minorum de obseruantia conportati Biga salutis intitulati feliciter incipiunt./ Laskai Osvát

 24. Az kereztieni igaz hitnek reszeiroel valo tanitas kerdesekkel es feleleteckel, ellenvetesekkel es azoknak meg feitesiuel, az hiueknek eppueletekre / irattatot es mostan vyonnan meg oeregbittetet Feleghazi Thamas debreczeni praedicator altal; Ez melle adattatot roeuid catechismus/ Félegyházi Tamás

 25. Paraszti majorság./ Baróti Szabó Dávid

 26. Fejedelmi lelek avvagy a' jo fejedelemnek szükseges ajandeki, mellyeket rövid szakaszokban foglalván, historiákkal és politikai elmélkedésekkel világositván, deák nyelven adott-ki/ Weber, Johann Adam

 27. Epigrammatum miscellaneorum, sacrorum, et profanorum libri III. / conscripti a Francisco Babai, presbytero archi-dioecesis Strigoniensis. - [Trnava] : Typis Tirnaviensibus, 1777. - 140 p. ; 22 cm/ Babai Ferenc

 28. Földesi estvék : olvasó könyv a' magyar ifjúság számára/ Bezerédy Amália

 29. Romanocategorus az az, az apostoli vallassal ellenkezõ, minapi, romai-catholicusok, tudomanyának mutato laistroma. Mellyet az nemes-szemely Tey-Falvi Chiba Marton egy papista vállásra tevelyedet attyafianak irt: es beregszaszi praedicator lévén, hazajának ajanlot. - [Debrecen] : s. n., 1637. - [48], 526 [recte 499], [3] p. ; 13 cm/ Csiba Márton

 30. Opus Anthonini archiepiscopi Florentini in theologia illuminatissimi. Inque utroque iure expertissimi De eruditione Confessorum feliciter incipit.. - Memmingen : Albrecht Kunne, 1483. - [96] p. ; 19 cm/ Antoninus Florentinus

 31. Tractatus breuis et vtilis pro infirmis visitandis et confessionem eorum audiendis. - Impressum in... civitate Pataviensi : per Johannem Alakraw et Benedictum Mair, [1482.] decimaquarta die Novembris [nov. 14.]. - [12] p. ; 19 cm/ Infirmorum visitatio

 32. Tractatus peroptimus de animabus exutis a corporibus / editus a fratre Jacobo doc. ordinis carthusiensis ertfordie.. - Impressum in... civitate Pataviensi : [Johann Alakraw et Benedictum Mayr], 1482. szept. 11.. - [44] p. ; 19 cm/ Jacobus, de Clusa

 33. Tractatus sollennis de arte et vero modo predicandi ex diuersis sacrorum doctorum scripturis et principaliter sacratissimi christianae ecclesiae doctoris Thome de Aquino ex paruo suo quodam tractatulo recollectus vbi secundum modum et formam materie presentis procedit.. - Impressus Memmingen : per Albertum Kunne, [1483]. - [22] p. ; 19 cm/ Tamás Szent, Aquinói

 34. Manuale parochialium sacerdotum. - [Strassburg] : [s.n.], [1482-1483?]. - [34] p. ; 19 cm/

 35. Notabilis expositio super canonem misse. - [Strassburg] : [Heinrich Eggestein], [1480-1483?]. - [48] p. ; 19 cm/ Expositio super canonem missae

 36. Diarium itineris in Moscoviam ... Ignatii Christophori nobilis domini de Guarient, & Rall, ... ab ... imperatore Leopoldo I. ad ... Mosciviae ducem Petrum Alexiowicium anno MDCXCVIII. ablegati extraordinarii / descriptum a Joanne Georgio Korb. - Viennae Austriae : typis Leopoldi Voigt, Universit. Typog., 1698. - [6], 252 p., 15 t. : ill. ; 32 cm Rzmetszetekkel, trkpekkel illusztrlt/ Korb, Johann Georg

 37. Jeles történetek. / mellyeket a' magyar játék-színre alkalmaztatott Dugonics András királyi oktató.. - 1794-1795. - 21 cm Elsö könyv., Elsõ darab., Toldi Miklós. Szomorú történet három szakaszokban. ; Másadik darab., Etelka Karjelben. Szomorkás történet. Négy szakaszokban. - Pesten : Füskúti Landerer Mihály' költségével és bötüivel, 1794. - 386 p. / Dugonics András

 38. Jeles történetek. / mellyeket a' magyar játék-színre alkalmaztatott Dugonics András királyi oktató.. - 1794-1795. - 21 cm Másadik könyv., Harmadik darab., Bátori Mária. Szomorú történet öt szakaszokban. ; Negyedik darab., Kun-László. Szomorú történet négy szakaszokban. - Pesten : Füskúti ifjabb Landerer Mihály' költségével és bötüivel, 1795. - 1 rézm., 390 p./ Dugonics András

 39. Únalmas órákban, vagy-is A' téli hoszszú estvéken való idõ töltés / a' mellyet a' versekben gyönyörködõknek kedvekért, ki-adott gróf Gvadányi József. - Pozsonyban : Wéber Simon Péter költségével és betûivel, 1795. - [4], 232, [4] p. ; 18,9 cm/ Gvadányi József

 40. Hajnal : arczképekkel és életrajzokkal díszített album / szerk. és kiadó tulajdonos Sarkady István. - 4. uj kiad.. - Budapest : Nyomatott ifjabb Boldini Róbert Könyvnyomdájában, 1873-74. - [306], 30 p., [153] t. fol. : ill. ; 31 cm/

 41. A magyar büntetõtörvénykezési jog tankönyve/ Heller Erik

 42. Keresztényi életnek példája avagy tüköre, az-az A' szentek élete, mellyet... / olasz autorok könyveibõl... olasz nyelven rövid sommába foglalt... és ... magyar nyelven meg-magyarázott... és rendesen öt részre osztott, azután... deák nyelvvel megajándékozott Illyés András. - Most pedig megjobbitással negyedszer is magyarul ki-nyomtattatott, és megtöbíttetett Nepomuki Szent János életével. - Nagy-Szombatban : A' J. Társasága Akadem. Kollégium. Bötüivel, [1771]. - [12], 1082 p., [1] t. : ill. ; 22 cm/ Illyés András

 43. Igaz keresztyéni és apostoli tudomány s` vallás utára vezetõ és az el-tévelyedésrõl jó utban hozó kalauz/ Tolnai F. István

 44. Rövid igazgatas a nemes Magyar Orszagnak és hozzá tartozo részeknek szokott teorveny folyasirol / mellyet nemzetes Veres-Marthi Ciko Mihaly uram keresere deákbol magyar nyelvre forditott Kaszoni Janos Váradgyán. - Gyula-fejér-váratt : Brassai Major Marthon által, 1647. - [6], 302 [recte 292], [3] p. ; 20 cm/ Kászoni János

 45. Biharvármegyében kebelezett Kis-Mária (Kismarja) nagyközség és a Nagymariai puszta leírása : Kis-Mária polgárainak emlékül / írta O'sváth Pál. -[Budapest] : nyomatott Fritz Ármin Könyvnyomdájában, [1896]. - [44] p. ; ? cm/ Osváth Pál

 46. Conscriptio et aestimatio librorum Samuelis quondam Kõlõséri de Keres Eér ad mandatum excelsi Regii in Trania Gubernij per nos infra scriptos die 9na Julij 1745. inchoata, & fideliter peracta/ Köleséri Könyvjegyzéke

 47. Lexicon Latino-Graeco-Hungaricum: summa diligentia collectum, adauctum et nunc recens excusum, in quo & propria nominapro studiosis orthographiae Graece sunt expressa, & appellativis synonyma Graeca passim inspersa sunt non pauca: vocibusvero positione & diphthongis carentibus, subjecti sunt versus veterum poetarum, quantitates syllabarum indicantes. - Hanoviae : typis Thomae Villeriani, [1611]. - [16], 915 [recte 925], [3], 335, [1] p. ; 19 cm Tartalom: 1., Lexicon Latino-Graeco-Hungaricum / auctore Alberto Molnar Szenciensi - 2., Dictiones Ungaricae, summo studio collectae et Latine conversae, juxtaque ordinem literarum, prout scribi solent, digestae... / auctore Albert Molnar Szenciensi - Johannis Honteri Coronensis Transylvani poema De variarum rerum nomenclaturis per classes distinctum. / [Johann Honter] - Adami Siberi De officiis puerorum Parainesis iambica. / [Adam Siber]/ Szenci Molnr Albert

 48. Lexicon Latino-Graeco-Hungaricum: summa diligentia collectum, adauctum et nunc recens excusum, in quo & propria nominapro studiosis orthographiae Graece sunt expressa, & appellativis synonyma Graeca passim inspersa sunt non pauca: vocibusvero positione & diphthongis carentibus, subjecti sunt versus veterum poetarum, quantitates syllabarum indicantes. - Hanoviae : typis Thomae Villeriani, [1611]. - [16], 915 [recte 925], [3], 335, [1] p. ; 19 cm Tartalom: 1., Lexicon Latino-Graeco-Hungaricum / auctore Alberto Molnar Szenciensi - 2., Dictiones Ungaricae, summo studio collectae et Latine conversae, juxtaque ordinem literarum, prout scribi solent, digestae... / auctore Albert Molnar Szenciensi - Johannis Honteri Coronensis Transylvani poema De variarum rerum nomenclaturis per classes distinctum. / [Johann Honter] - Adami Siberi De officiis puerorum Parainesis iambica. / [Adam Siber]/ Szenci Molnr Albert

 49. Liliputfalvai Liliputi Tóbiás : regény / irta Székely József. - Pesten : Eisenfels és Emich Könyvnyomdája, 1851. - [4], 165 p. ; 24 cm/ Székely József

 50. A magyar protestáns egyháztörténet irodalma / írta és kiadta Balogh Ferencz. - Debreczen : Nyomatott a város könyvnyomdájában, 1879. - 93, [1] p. ; 21 cm/ Balogh Ferenc

 51. De avitis Magyarorum ac Chunorum Iasonumque Hungarie accolarum sedibus et initiis / Georgius Fejér. - Budae : Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae, 1830. - 87 p.;/ Fejér György

 52. Mátyusföldi gyermekjátékok / Bakos József. - Budapest : Akad. Kiadó, 1953. - 336 p. ; 21 cm. - (Új magyar népköltési gyûjtemény ; 7.) Bibliogr.: p. 289-334./ Bakos József

 53. Az Szent Ianosnac ttt ielenesnec igaz es iras szerint valo magyarazasa predikatioc szerint, a iambor blcz es tudos emberec irasabol szereztetet. / Melius Peter altal. - Varadon : [typ. Trk; Raphael Hoffhalter], 1568. - [297] lev. ; 18 cm/ Melius Juhasz Peter

 54. Agenda, az az anyaszentegyhazbeli szolgálat szerént valo czelekedet, melyben az Vy Testamentomnak ket sacramentomának: az szent keresztségnek es az Ur vaczorájának ki szolgáltatásanak es az házasulandoknak egjben adattatásoknak mogya meg iratik... / Irattatot es ki botsatatot az felseges Gabriel királynak ... Erdelynek fejedelmenek etc. praedicatora Mélotai Nyilas István által. - [Kolozsvár] : [typ. Heltai], 1621. - [24], 399, [9] p. ; 16 cm/ Milotai Nyilas István

 55. Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis / ... edita a Collegio Historicorum Hungarorum Romano = A Veszprémi Püspökség Római Oklevéltára / ... közrebocsátja a Római Magyar Történeti Intézet. - Budapestini : [s. l.], 1896-1907 ([Budapest] : Franklin-Társulat ny.). - 4 db ; 32 cm/ szerzo

 56. /

 57. Rerum Moscoviticarum commentarij Sigismundi Liberi Baronis in Herberstain, Neyperg, & Guettenhag : Russiae, & quae nunc eius metropolis est, Moscoviae, brevissima descriptio. - Basileae : per Ioannem Oporinum,[anno Salutis humanae M.D. LVI. mense Augusto]. - [12] p., [3] t., 204 p. : ill., trkpek ; 30 cm Tartalom: 1., Pauli Iovii Novocomensis, de legatione Basilii magni principis Moscoviae ad Clementem VII. pontificem max. liber:... / [Paulus Jovius] - 2., De admirandis Hungariae aquis, hypomnemation: / Georgio Vuernhero authore - 3., Phoenix, sive luctus Austriae, ob mortem incomparabilis heroinae, d. Annae, Quiritium, Pannonum ac Bohemorum Reginae, &c. / I. L. Brassicanus - 4., Colloquium Sigismundi et mortis / [Johannes Serifaber]/ Herberstein, Sigmund Freiherr von

 58. Epistolae ad Romanos scriptae. Brevis explanatio, triplici methodo ornata. Videlicet. I. Analytica. II. Explicatoria. III. Practica. In illustri schola Debreczeniensi publice proposita, & expensa, in gratiam suorum auditorum, a die 25 apr. ad diem 17 junii, ejusdem anni finita, / per Matthiam Nogradi; Ecclesiae ministrum.. - Debreczini : excussa apud Melchiorem Fodorik, 1651. - [32], 260, 12 p. ; 16 cm/ Nógrádi Mátyás

 59. Pecs-Varadi Peternek, varadi lelki pasztornak feleleti Pazmany Peternek, esztergami erseknek ket könyvetskeire, mellyeket az Szent Irasrol es az Anyaszent-egyhazrol irt, es Bihar var-megyenek dedicálván MDCXXVI esztendöben kibocsatott.. - Debreczenben : nyomtattatott Rheda Peter altal, 1629. - [16], 888 [recte 892], [39] p. ; 20 cm/ Pécsváradi B. Péter

 60. Temetõ praedikatiok, mellyeket amaz boldog emlekezetü Margitai Peter, egyszer-is maszor-is egynehany helyben lévõ ecclesiakban, temeteskor predikallot. Mostan penig halalanak utanna, közönseges haszonra ki bocsattattak Kereszegi Istvan debreczeni ecclesianak lelki pasztora, es Magyar Orszagban az Tiszan innenlevõ ecclesiaknak püspökje altal/ Margitai Láni Péter

 61. Quadragesimale Bige salutis. - [Hagenaw]: [Gran, imp. Ioannis Rynman], [1515]. - [163] sztlan lev. ; 22 cm/ Laskai Osvát

 62. De rebus Hungaricae provinciae ordinis praedicatorum, partibus quatuor, et octo libris distributi commentarii/ Descriptore F. Sigismundo Ferrario

 63. Kalendáriom és 'Sebbe való könyv. : azoknak, a' kik az olvasásban hasznos gyönyörködtetést keresnek 1799-dik esztendõre. / kiadta Kis János - Pozsonban : Wéber Simon Péter költségével és betûivel, 1799. - [24], 160, [8] p. ; 17 cm/ Kis János

 64. Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esztendoe altal az anyaszentegyházba oluasni es praedicalni szoktanac, magyarazattyanac ... / iratot Telegdi Miklostul esztergami praepostul.. - 1577-1578 Elseo resze, mely magaba foglallya az aduentül fogua husuetig valo vasarnapi euangeliomokat, ... - Bechbe : Apffl Mihaly nyomtatta, 1577. - [20], 613, [16] p. ; 20 cm/ Telegdi Miklós(1535-1586) (pécsi püspök)

 65. Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esztendoe altal az anyaszentegyházba oluasni es praedicalni szoktanac, magyarazattyanac ... / iratot Telegdi Miklostul esztergami praepostul.. - 1577-1578 Masodic resze, mely magaban foglallya, husvettul fogva, adventig valo vasarnapi evangeliomokat egy nehany egyeb innepeknec... evangeliumaiual, egyetembe. - Nagyszombatban : Telegdi Miklos hazánal, [1578] M.D.LXXVIII. - [16], 892, [12] p. ; 22 cm/ Telegdi Miklós(1535-1586) (pécsi püspök)

 66. Clavis evangelica. sive Disputatio biblica ... / authore et praeside Stephano J. Tetsi. - [Nagyvárad] Varadini : apud Abrahamum Kertesz Szenciensem, 1647. - [7], 64 p. ; 15 cm/ Csécsi Joó István

Könyvek - http://fulltext.lib.unideb.hu/book.cgi

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK