//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak I. rész

Ajánló bibliográfia
cigány könyvtárak összeállításához

Bódi Zsuzsa összeállítása
(Forrás: Roma CD-ROM)

 

Szótárak-nyelvkönyvek
Tanulmánykötetek
Néprajzi sorozatok
Folklór forrásközlések

Hanglemezek-kazetták

II. részben

Vizuális kultúra
Ismeretterjesztő művek
Irodalom

 
SZÓTÁRAK - NYELVKÖNYVEK

CHOLI DARÓCZI József - FEYÉR Levente: Cigány - magyar kisszótár. TIT Orsz. Cigány Ismeretterjesztő Munkabizottsága: Budapest, 1984. 114 p.
CHOLI DARÓCZI József - FEYÉR Levente: Zhanes romanes? Cigány nyelvkönyv. Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége, Budapest, 1988. 204 p.
HUTTERER Miklós - Mészáros György: A lovári cigány dialektus leíró nyelvtana. Budapest, 1967. 94 p. Bibl. a jegyz. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 117.)
KAKUK Mátyás: Cigány közvetítésű jövevényszavak a magyar nyelvben. Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testülete, Szolnok, 1997. 177 p. (Jászkunság füzetek 10.)
KARSAI Ervin: Te sityovas romanes. Tanuljunk cigányul. (Óravázlatok és feladatlapok az általános iskolai fakultatív oktatás számára és az alapfokú nyelvtanfolyam anyaga) Romano Libro Alapítvány: Budapest, 1993. 368 p.
KARSAI Ervin: Romano-ungriko alava. Cigány- magyar szótár. Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen, 1997., 79 p.
MÁTÉ Mihály: Lovári nyelvkönyv. Lovareski shib. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola: Kaposvár, 1994. 124 p.
MÉSZÁROS György: A magyarországi szinto cigányok. Magyar Nyelvtudományi Társaság: Budapest, 1980. 45 p. Bibl. a jegyz. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 153.)
ORSÓS Anna: Beás nyelvkönyv kezdőknek. Pă lyimbá băjásilor. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola: Kaposvár, 1994. 201 p.
ORSÓS Anna: Beás nyelvkönyv. Pa lyimbá ba ja silor. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola: Kaposvár, 1997. 257 p.
ORSÓS Anna: Beás - magyar kéziszótár. Vorbé da ba jás. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola: Kaposvár, 1997. 114 p.
PAPP Gyula: Segédanyag beás cigány gyermekek magyar nyelvi kommunikációs készségének fejlesztésére. JPTE Tanárképző Főiskola, Pécs, 1980. (Tanulmányok a cigány gyermekek oktatásával-nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból II.)
PAPP Gyula: A beás cigányok román nyelvjárása. JPTE Tanárképző Főiskola, Pécs, 1982. (Tanulmányok a cigány gyermekek oktatásával-nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból V.)
PAPP Gyula: Beás - magyar szótár. Janus Pannonius Tud. Egyetem Tanárképző Kar: Pécs, 1982. 199.p. (Tanulmányok a cigány gyermekekkel foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból VI.)
RÉZMŰVES Melinda (Szerk.): Első 100 szavam cigányul. Fővárosi Önkormányzat, Cigány Ház- Romano Kher, Budapest, 1999. 24 p., ill.
ROMANO RÁCZ Sándor: Kárpáti cigány - magyar, magyar -kárpáti cigány szótár és nyelvtan. Balassi Kiadó, Budapest, 1994.139 p.
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: Cigány-magyar, magyar-cigány szótár. Kossuth Könyvkiadó: Budapest, 1991. 319 p.
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: Cigány-magyar képes olvasókönyv. Te sityovas romanes! Gondolat Kiadó - JPTE Tanárképző Kar Neveléstudományi Tanszék, Budapest, 1990. 173 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: Cigány-magyar képes olvasókönyv. Te sityovas romanes! Gondolat Kiadó - Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1991. 144 p., ill.
VAJDA Imre - ROMANKOVICSNÉ TÓTH Júlia - MEIXNER Ildikó: Zsánáv ábá te gináv. Olvasókönyv. Ábécés olvasókönyv az általános iskola I. osztálya számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. 150 p., Gyügyi Ödön illusztrációival
VARGA Ilona: Beás-magyar, magyar-beás szótár. Konsept Kiadó, Budapest, 1996. 223 p
VEKERDI József: A magyarországi cigány nyelvjárások szótára. Janus Pannonius Tud. Egyetem Tanárképző Kar: Pécs, 1983. 246 p. (Tanulmányok a cigány gyermekekkel foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból VII.)

TANULMÁNYKÖTETEK

ANDOR Mihály (Szerk.): Cigányvizsgálatok. Művelődéskutató Intézet: Budapest, 1982. 202 p. (Műhelysorozat 3.)
BALOGH Ödön: Cigányok a Kiskunságon. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, Kiskunfélegyháza, 1997. 242 p.
BÁN András (Szerk.): Körülírt képek. Fényképezés és kultúrakutatás. Miskolci Galéria - Magyar Művelődési Intézet: Miskolc-Budapest, 1999. 112 p., ill.
BANA József - PERGER Gyula (Szerk.): Pillanatképek a romák múltjából. Győr, é.n. (1998) 147 p. (Romológiai Kutatóintézet Közleményei 1.)
BANDOR Tamás - LAKATOS György - VÁCZI Márta: Módszertani ajánlás cigány gyermektáborok szervezéséhez. Nemzeti Egészségvédelmi Intézet - Romano Glaszo Cigány Egyesület: Budapest, (é.n.) 48 p.
BÁNLAKY Pál: Cigánycsaládok vizsgálata. Népjóléti Minisztérium Család-, Gyermek- és Ifjúságpolitikai Főosztálya: Budapest, 90 p.
Bari Károly (Szerk.): Tanulmányok a cigányságról és hagyományos kultúrájáról. Petőfi Sándor Művelődési Központ, Gödöllő, 1998. 124 p. ill.
BARTHLEMY, André: Cigányország útjain. Lámpás Kiadó, Abaliget, 1992. 191 p.
BEREY Katalin - HORVÁTH Ágota: Esély nélkül. Vita Kiadó: Budapest, 1990. 100 p., mell., Bibl. a jegyz. (Műhelysorozat 10.)
BERNÁTH Gábor - MESSING Vera: "vágóképként, csak némában" Romák a magyarországi médiában. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal: 1998. 104 p.
BÓDI Zsuzsanna: Gyermekélet - táplálkozás cigány közösségekben. Néprajzi gyűjtési útmutatók. Magyar Művelődési Intézet: Budapest, 1995. 56 p. Bibl. p.35-36., p.51-56., (Roma módszertani kiadványok 2.)
BÓDI Zsuzsanna: Cigány népismeret. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi Tanszék: Kaposvár, 1997. 168 p.
BÓDI Zsuzsanna: Magyarországi cigány mesterségek. Cigány Népművészek Országos Egyesülete: Budapest, 1998. 32 p., ill.
CSÁNYI Klára (szerk.): Szöveggyűjtemény a kisebbségi ügyek rendőrségi kezelésének tanulmányozásához. COLPI Alkotmány- és Jogpolitikai Intézet. A Nyílt Társadalom Intézet Társintézete, Budapest, 1997. 379 p.
CSONGOR Anna: Szegregáció az általános iskolában. Cigány osztályok Magyarországon. Olvasáskutató Intézet: Budapest, 1991. 42 p.
DEMETER ZAYZON Mária: A budapesti népesség nemzetiségi, etnikai arculata. Honos népcsoportok és bevándorlók. Szerző: Budapest, 1994. 192 p., térk., Bibl. p.146-151. Összefogl. angol, francia és német ny.
DEMETER ZAYZON Mária: "Egy igaz történet, részletekben..." Cigány-magyar kapcsolatok határon innen és túl. Budapest Kőbányai Önkormányzat: Budapest, 1994. 245 p., ill.
DEMETER ZAYZON Mária: Másság - azonosság. I. k. Kisebbségismereti előadások. Budapest Kőbányai Önkormányzat: Budapest, 1994. 154 p.
DIÓSI Ágnes: Cigányút. Szépirodalmi Könyvkiadó: Budapest, 1988. 345 p., ill.
ERDŐS Kamill cigány tanulmányai. VEKERDI József (Szerk.): Békés m. Tanács VB. CIKOBI., Gyulai Erkel Ferenc Múzeum: Békéscsaba, 1989. 265 p., ill. Bibl. a jegyz., Összefogl. angol ny. (A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 78.)
ERŐS Ferenc (Szerk.): Azonosság és különbözőség. Tanulmányok az identitásról és az előítéletről. Scientia Humana Társulás, Budapest, 1996. 200 p.
FAGGYAS István: A cigányzene Gömörben. KLTE : Debrecen, 1993. 132 p., ill. (Gömör néprajza 41.)
FARKAS Endre (Szerk.): Gyerekcigány. Pedagógiai tanulmányok. INTER-ES Kiadó: Budapest, 1994. 208 p., ill.
FELLETÁR Béla: Makói prímások és zenészdinasztiák. Makói Városvédő- és Szépítő Egyesület: Makó, 1997. 118 p., ill.
FORRAY R. Katalin - HEGEDÜS T. András: A cigány etnikum újjászületőben. Tanulmány a családról és az iskoláról. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1990. 164 p. (Közoktatási Kutatások)
FORRAY R. Katalin - HEGEDÜS T. András: Két tanulmány a cigány gyermekekről. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1990. 135 p. (Közoktatási Kutatások)
FORRAY R. Katalin - HEGEDÜS T. András: Cigány gyermekek szocializációja. Család és iskola. Aula Kiadó Kft.: Budapest, 1998. 391 p.
FRASER, Sir Angus: A cigányok. Osiris Kiadó, Budapest, 1996. 336 p.
GAGYI József (Szerk.): Egy más mellett élés. A magyar-román, magyar-cigány kapcsolatokról. Pro-Print Könyvkiadó: Csíkszereda, 1996. 283 p. (Helyzet Könyvek)
GELENCSÉR Ferenc - RADULY József: "Királyok prímása, a prímások királya." (Boross Lajos) 100 Tagú Cigányzenekar, Budapest, 1997. 88 p., ill.
HALÁSZ László - SIPOS Kornél: Művészeti kommunikáció hatása a faji előítéletre: Egy cigánykérdésről szóló ifjúsági színmű vizsgálata 10-14 éves tanulók körében. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1969. 108 p. (Pszichológia a gyakorlatban 16.)
HANN Endre - TOMKA MiklósPÁRTOS Ferenc: A közvélemény a cigányokról. Tanulmányok, beszámolók, jelentések (XI) Tömegkommunikációs Kutatóközpont: Budapest, 1979. 87 p. Összefogl. orosz és angol ny. (Tanulmányok, beszámolók, jelentések 8. )
JUHÁSZ Júlia: Találkoztam boldoguló cigányokkal is. (Interjúk) Osiris Kiadó: Budapest, 1999. 198 p., ill.
KALLA Éva - SOPRONI Ágnes: " Írják le a sóhajtásomat!" Milyen lehet cigánynak lenni? (Interjúk) Magvető Kiadó: Budapest, 1997. 303 p.
KÁRPÁTHY Gyula (Szerk.): Apostolok módján. Wlislocki Henrik, József főherceg, Hermann (!) Antal és Erdős Kamill a cigányokért. Smdigital Kiadó, Budapest, 1999. 252 p., ill.
KARSAI Ervin: Cigányok lakásépítése a sátortól a kőházig. Anda Romani Kultura Alapítvány: Gyula, 1996. 208 p., ill.
KEMÉNY István (szerk.): Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó; 1971-ben végzett kutatásról. MTA Szociológiai Kutató Int.: Budapest, 1976. 291 p.
KEMÉNY István (szerk.): A cigányok Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia: Budapest, 1999. 270 p. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián)
KEMÉNY István (szerk.): A magyarországi romák. ÚTMUTATÓ Tanáécsadó és Kiadó Kft., Budapest, 128 p.
KERESZTY Zsuzsa - PÓLYA Zoltán (Szerk.): Csenyéte antológia. Vízjelek Vállalkozás: Csenyéte - Szombathely - Budapest, 1998. 359 p., ill. (bár KÖNYVEK)
KERTESI Gábor - KÉZDI Gábor: A cigány népesség Magyarországon. Dokumentáció és adattár. socio-typo, Budapest, 1998. 467 p., ill., térk.
KERTESI Gábor - KÉZDI Gábor- LISKÓ Ilona: Cigányok és iskola. Cigány tanulók az általános iskolában. Helyzetfelmérés. Egy cigány oktatási koncepció vázlata. Educatio, Budapest, 1996. 114 p. (Educatio Füzetek 3.)
KOVALCSIK Katalin - CSONGOR Anna és BÓDI Zsuzsanna közreműködésével szerk.: Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. BTF - IFA - MKM: Budapest, 1998. 605 p., ill. (Tanítók kiskönyvtára 9.)
KOVALCSIK Katalin - Réger Zita (Vendégszerk.): Acta Linguistica Hungarica 1999. (46) 3-4; (Tanulmányok a cigány nyelvről, angol ny.)
LÁZÁR Guy - LENDVAY Judit- ÖRKÉNY Antal - SZABÓ Ildikó: Többség - Kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Osiris Kiadó - MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport: Budapest, 1996. 235 p.
LIÉGEOIS, Jean-Pierre: Romák, cigányok, utazók. Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ: Budapest, 1998. 172 p.
LIGETI György - Varga Ilona : Cigányok. Körtánc Kiadó, Budapest. 1998. 110 p.
LISKÓ Ilona (Kutatásvezető): A hátrányos helyzetű tanulók szakképzése. Kutatási zárótanulmány. 1997. Munkaügyi Minisztérium: Budapest, 1997. 236 p.
KÁRPÁTHY Gyula (Szerk.) 1999 Apostolok módján. Wlislocki Henrik, József főherceg, Hermann (!) Antal és Erdős Kamill a cigányokért. Smdigital Kiadó, Budapest, 1999. 252 p., ill.
KROÓ György: Rácz Aladár. Zeneműkiadó: Budapest, 1979. 220 p., ill., melléklet 3 hanglemez
MAGYAR László András (Szerk.): Jacobus Thomasius - Ahasverus Fritschius - Enessei György: A cigányok. (Három korai tanulmány a cigányokról.) Orpheus Kiadó Kft.: Budapest, 1998. 104 p.
MÁRCZIS Márta: Kitörés a kegyetlenből. Helyi tudás, roma társadalom. Faluműhely Alapítvány: Hernádvécse, 1997. 69 p., ill.
MEZEY Barna - POMOGYI László - TAUBER István: A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban. 1422-1985. Kossuth Könyvkiadó: Budapest, 1986. 323 p. Bibl. a jegyzet.
MURÁNYI Gábor (Szerk.): "Egyszer karolj át egy fát!" Cigányalmanach. TIT. Orsz. Közp. CIB., Budapest, 1986. 233 p., ill.
NAGY Olga: A táltos törvénye. Népmese és esztétikum. Kriterion Kiadó: Bukarest, 1978. 357 p.
NAGY Olga: Barangolásaim varázslatos tájban. Cigány barátaim között. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó: Székelyudvarhely, 1994. 137 p. Bibl. pp.133-135.
NAGY Pál: A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi Tanszék: Kaposvár, 1998. 499 p.
NÉMETH Ilona (Szerk.): Tanári kézikönyv a cigány fiatalok szocializációjáról. Nemzeti Szakképzési Intézet: Budapest, 1994. 155 p.
PÓCZIK Szilveszter: Cigányok és idegenek. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1999. 341 p.
POMOGYI László: Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon. Osiris-Századvég: Budapest, 1995. 246 p.
PRÓNAI Csaba: Cigánykutatás és kulturális antropológia. ELTE Btk. Kulturális Antropológiai Tanszéki Szakcsoport - Csokonai V. Mihály Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi és Közművelődési Tanszék: Budapest-Kaposvár, 1995. 191 p. (Kulturális Antropológiai Cigánytanulmányok 1.)
PRÓNAI Csaba (Szerk.): Leonardo Piasere: A ciganológusok szerelmei. (Válogatott tanulmányok) ELTE BTK Kulturális Antropológia Szakcsoport, Budapest, 1997. 189 p. Bibl. pp.167-189. (Kulturális Antropológiai Cigánytanulmányok 2.)
RAICSNÉ HORVÁTH Anikó - HAJDU István (Szerk.): "Senkié vagyok - lehetnék mindenkié": tanulmányok a cigányságról, 1994-1996 Bács-Kiskun megye. Bács - Kiskun M. Önkormányzat: 1997. 144 p., ill.
RÉGER Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció - nyelvi hátrány. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. 166 p.
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: Ősi cigány mesterségek és foglalkozások. Le romenge butya. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest, 1991. 120 p.
RÓZSAVÖLGYI Adél: Beszélgetések. In: Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába. (Ligeti György szerk.) Műszaki Könyvkiadó - Calibra Kiadó: Budapest, 1997. 39 p. (CD-ROM)
SÁROSI Bálint: Cigányzene. Gondolat Kiadó: Budapest, 1971. 247 p., ill. Bibl. pp.227-232.
STEWART, Michael Sinclair: Daltestvérek. Az oláh cigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon. T-Twins Kiadó, MTA Szociológiai Int., Max Weber Alapítvány: Budapest, 1993. 268 p., ill. Bibl. pp. 251-268.
SZEGŐ László (Szerk.): Cigányok. Honnét jöttek - merre tartanak? Kozmosz: Budapest, 1983. 390 p. Bibl. p.337-382.
SZUHAY Péter: A társadalom peremén. Képek a magyarországi cigányok életéből. Néprajzi Múz., Főv. Tan. VB. CSZMMK.: Budapest, 1989. 96 p., ill. Bibl. a jegyzet. Összefogl. angol ny.
SZUHAY Péter: A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. PANORÁMA: Budapest, 1999. 205 p., ill.
SZUHAY Péter - BARATI Antónia: Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből. "A világ létra, melyen az egyik fel, a másik le megy." Néprajzi Múzeum: Budapest, 1993. 365 p., ill. Bibl. p. 361-363.
TAAR Ferenc: Híres debreceni cigányprímások. (Interjúk) Debrecen, 1998. 100 p.
TENIGL-TAKÁCS László (Szerk.): India bölcsessége. Szöveg-gyűjtemény India legendakincséből, vallási és filozófiai irodalmából. Gandhi Alapítvány - A Tan Kapuja Buddhista Főiskola: Budapest, 1994. 319 p., ill.
TENIGL-TAKÁCS László (Szerk.):India története. Medicina - A Tan Kapuja Buddhista Főiskola: Budapest, 1997. 497 p. ill. (Függelék: DERDÁK Tibor: India - a romák őshazája? pp. 459-467.)
TÓTH Pál - PÁCZELT Istvánné: A falusi cigányság. Kutatási zárójelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén megye községeiben élő cigány lakosság körében lefolytatott kérdőíves felmérésről. MTA RKK Észak-Magyarországi Osztálya: Miskolc, 1991. 95 p. térk.
TUZA Tibor (Szerk.): Roma pedagógia I., Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola: Debrecen, 1997., 208 p., Bibl. p.201-206.
TUZA Tibor (Szerk.): Romológiai ismeretek (Segédanyag romológiai képzésben és továbbképzésben résztvevő főiskolai, egyetemi hallgatók és gyakorló pedagógusok számára), Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola: Debrecen, 1998., 200 p., Bibl. p.197-198.
TUZA Tibor: Cigányoknak mécsvilága (Népismereti összeállítás, történelem és irodalom), Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Intézet: Debrecen, 1997, 65 p.
UTASI Ágnes - MÉSZÁROS Ágnes (Szerk.): Cigánylét. MTA Politikai Tudományok Intézete: Budapest, 1991. 273 p., térk., Bibl. a cikkek végén
VAJDA Imre (Szerk.): Periférián. Roma szociológiai tanulmányok. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest, 1997. 518 p.
VAJDA Imre (Szerk.): Periférián. Kérdések és válaszok. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest, 1997. 209 p.
VÁRNAGY Elemér: Cigány fiatalok a nagyvilágban. Lámpás Kiadó, Abaliget, 1993. 174 p.
VÁRNAGY Elemér (Szerk.): Romológiai alapismeretek. Corvinus Kiadó - Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola: Zsámbék, 1999. 204 p. (A Hét Szabad Művészet Könyvtára)
VÁRNAGY Elemér (Szerk.): Romologia andragogica szöveggyűjtemény. JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Pécs, 1999. 206 p. (Humán szervező menedzser sorozat)

NÉPRAJZI SOROZATOK

Ciganisztikai tanulmányok / Hungarian Gypsy Studies  Sorozatszerkesztő: Kríza Ildikó

1. SZAPU Magda: Halotti szokások és hiedelmek a kaposszentjakabi oláh cigányoknál. Superstitions and Funeral Customs among Vlach Gypsy in Kaposszentjakab. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1984. 71 p., ill., kotta. Bibl. a jegyz. Összef. angol ny.
2. FARAGÓ Jánosné: Jászárokszállási cigány népmesék. Gypsy Folk Tales from Jászárokszállás. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1985. 135 p.
3. GÖRÖG-KARÁDY Veronika (Szerk.): Berki János mesél cigány és magyar nyelven. Tales of János Berki told in Gypsy und Hungarian. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1985. 304 p., ill. Bibl. p.299-300. Bev. és jegyz. angol ny., szövegek cigány és magyar ny.
4. SZAPU Magda: Mesemondó és közössége Kaposszentjakabon. A Tale-Teller and his Community in Kaposszentjakab. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1985. 162 p., ill. Bibl. p.155-156. Összefogl. angol ny.
5. GRABÓCZ Gábor- KOVALCSIK Katalin: A mesemondó Rostás Mihály. Mihály Rostás, a Gypsy Story-Teller. MTA Néprajzi Kutató Csoport Budapest, 1988. 201 p. Bibl. a jegyz. Bev. angol ny., mesék cigány és magyar ny.
6. NAGY Olga: A havasi sátoros. Dávid Gyula meséi. The Tent of Gypsy of the Alps. Tales told by Gyula Dávid. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1988. 293 p. Bibl. p.35-36. Bev. angol ny., függelék cigány és angol ny.
7. SINKÓ Rozália- DÖMÖTÖR Ákos: Loló. Cigány mesék és mondák Békés megyéből. Gypsy Tales and Legends from Békés. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1990. 153 p., Bibl. p.125-139. Összefogl. angol ny.
8. EPERJESSY Ernő: A három sorsmadár. Őrtilosi cigány népmesék. The Three Fates. Băiaş Gypsy Tales from Őrtilos. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1991. 148 p., ill., Összefogl. angol ny.
9. NAGY Olga: Villási, a táltosfiú. Mezőbándi, szucsági és mérai cigány népmesék. Villási, the Táltos Boy. Gypsy Folk Tales from Méra, Szucsáng, Mezőbánd. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1996. 346 p. Bibl. p.334-337. Összef. angol ny.

Európai cigány népzene / Gypsy Folk Music of Europe Sorozatszerkesztő: Kovalcsik Katalin

1. KOVALCSIK Katalin: Szlovákiai oláh cigány népdalok. Vlach Gypsy Folk Songs in Slovakia. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1985. 187 p., kotta. Bibl. p.183-184. Magy., angol és cig. ny.
2. DAVIDOVA, Eva-®I®KA, Jan : A letelepedett cigányság népzenéje Csehszlovákiában. Folk Music of the Sedentary Gypsyes of Czechoslovakia. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1991. 207 p., ill., kotta. Bibl. p.179-180. Cig., ang. cseh és magy. nyelven
3. KIRÁLY Ernő- KOVALCSIK Katalin: Király Ernő vajdasági cigány népzenei gyűjtése. Ernő Király's Collection of Gypsy Folk Music from Vojvodina. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1992. 268 p., ill., kotta. Bibl. p.221-223. Magy., szerbhorvát, angol és cig. ny.
4. WILKINSON-KERTÉSZ, Irén: Vásár van előttem. Egyéni alkotások és társadalmi kontexusok egy dél-magyarországi oláhcigány lassú dalban. The Fair is ahead of me. Individual Creativity and Social Contexts in the Perfonmences of a Southern Hungarian Vlach Gypsy Slow Song. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1997. 316 p., ill., kotta. Bibl. p.308-316. Magy., angol és cig. ny.

Cigány Néprajzi Tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography Sorozatszerkesztő: Bódi Zsuzsanna

1. BARNA Gábor- BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Cigány népi kultúra a Kárpát-medencében a 18-19. században. Gypsy Folk Culture in the Karpathian Basin in the 18th - 19th Centuries. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1993. 272 p., ill. Bibl. a cikkek végén. Összefogl. cigány és angol ny.
2. BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Az I. Nemzetközi Cigány Néprajzi-, Történeti-, Nyelvészeti és Kulturális Konferencia előadásai. Readings of the Ist International Conference on Gypsy Ethnography, History, Linguistics and Culture. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1994. 220 p., ill. Bibl. a cikkek végén. Magyar/angol és német ny. Összefogl. cigány ny.
3. BALÁZS Gusztáv: A nagyecsedi oláh cigányok tánchagyománya. The Dance Tradition of vlach Gypsies in Nagyecsed. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1995. 144 p., ill., kotta, táncleírás. Bibl. p.130-132. Magyar/angol és cigány nyelven
4-5. ZSUPOS Zoltán: Az erdélyi sátoros taxás és aranymosó fiskális cigányok a 18. században. Nomadic Tax-paying and Gold-washing Gypsies in Transylvania in the 18th Century. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1996. 460 p., ill., Bibl. p.27-28., Magyar és angol nyelven
6. BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Tanulmányok a magyarországi beás cigányokról. Studies about Boyash Gypsies in Hungary. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1997. 210 p., ill., Bibl. a cikkek végén. Magyar és angol nyelven.
7. BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Tanulmányok a magyarországi cigányok vizuális kultúrájáról. Studies about the Visual Culture of Hungarian Gypsies. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1998. 122 p., ill., Bibl. a cikkek végén. Magyar, német és angol nyelven.
8. BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Tanulmányok Herrmann Antal emlékére. Studies in Memory of Antal Herrmann Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1999. 136 p., ill., Bibl. a cikkek végén. Magyar és angol nyelven.

Romano Kher Könyvek

R. KELETI Éva (Szerk.): Az ember csak a maga sorsárul tud beszélni... O manus numa pal' peszko trajo zshanel te vorbil... Romano Kher, Budapest, 1994. 156 p., ill. Cigány/magyar nyelven (Néprajz 1.)

FOLKLÓR FORRÁSKÖZLÉSEK

ÁBRAHÁM János Picul: Szegényember csikója hamar ló. Dumás beszély glaszodél-hangadó masinára. Első tekercs. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1994. 292 p.
ALBERT Ernő: Sok szép cigányleány. Háromszéki cigányoktól gyűjtött népdalok és balladák. Kovászna megyei Népi Alkotások Háza: Sepsiszentgyörgy, 1998. 64 p. ill., kottákkal
Az erdő anyja. Cigány népmesék és néphagyományok. Gyűjt., ford., bev. BARI Károly. Gondolat: Budapest, 1990. 466 p., ill.
BARI Károly: Le veąeski dej. Az erdő anyja c. kötet eredeti cigány nyelvű szövegei. Országos Közművelődési Közp.: Budapest, 1990. 506 p. Bev. és interjú magyar és angol ny.
BARI Károly: Tűzpiros kígyócska. Cigány népköltészet. Gyűjt., vál., ford., bev. és jegyz. BARI Károly. Gondolat: Budapest, 1985. 269 p., ill.
BARI Károly: Tűzpiros kígyócska című fordításkötetének eredeti cigány szövegei. Gödöllői Művelődési Közp: Gödöllő, 1985. 149 p.
BARI Károly: Az üvegtemplom. Szerk. UJVÁRY Zoltán; gyűjt., lejegy., ford. BARI Károly. KLTE Néprajzi Tanszék: Debrecen, 1994. 340 p. Összefogl. angol ny. (Folklór és etnográfia 77.)
BARI Károly: A tizenkét királyfi. Cigány népmesék. Romano Kher: Budapest, 1996. 203 p.
BARTOS Tibor: Sosemvolt cigányország. Szegkovács cigány történetek. Gyűjt.: BARTOS Tibor, utószó: M. LADVENICZA Ilona, Európa Könyvkiadó: Budapest, 1958. 86 p. Bartha László illusztrációival
BERZE NAGY János: Cigány mesék Berze Nagy János gyűjtéséből. Szer., bev. és jegyz. FÜLÖP Lajos; gyűjt. BERZE NAGY János. A Baranya m. Tanács VB. CIKOBI : Pécs, 1985. 75 p. Összefogl. angol ny.
CSALOG Zsolt: Kilenc cigány. (Önéletrajzi vallomások) Kozmosz Könyvek, Budapest, 1976. 239 p.
CSALOG Zsolt: Cigányon nem fog az átok. Maecenas: Budapest, 1988. 191 p.
CSENKI Imre - CSENKI Sándor: Bazsarózsa. 99 cigány népdal. Gyűjt. CSENKI Imre-CSENKI Sándor; bev., jegyz. CSENKI Imre - PÁSZTI Miklós. Zeneműkiadó: Budapest, 1955. 151 p., kotta.
CSENKI Imre - CSENKI Sándor : Cigány népdalok és táncok. I-II. Zeneműkiadó: Budapest, 1977. 20, 23 p., kottákkal, Cigány és magyar ny.
CSENKI Imre - CSENKI Sándor: Cigány népballadák és keservesek. Gyűjt. CSENKI Imre - CSENKI Sándor; ford. CSENKI S., TANDORI Dezső; bev. CSENKI I.; vál., jegyz. VEKERDI József. Európa Könyvkiadó: Budapest, 1980. 136 p, ill., kotta. Magy. és cig. ny.
CSENKI Sándor: A cigány meg a sárkány. Püspökladányi cigány mesék. Gyűjt. CSENKI Sándor; ford. MÉSZÁROS György - VEKERDI József; jegyz., utószó. VEKERDI J. Európa Kiadó : Budapest, 1974. 329 p. ( Népek meséi )
ERDÉSZ Sándor: Ámi Lajos meséi. I-III. Gyűjt., bev., jegyz. ERDÉSZ Sándor. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1968. 545, 539, 567 p. (Új Magyar Népköltési Gyűjtemény XIII-XV.)
ERDŐS Kamill (Gyűjt.): Ne félj sógor... Cigányballadák és dalok. (Közrem. BEDE Anna és mások.) Tevan Kiadó: Budapest, 1993. 48 p. ill.
GÖRÖG Veronika - GRABÓCZ Gábor: Szalonnafa, Varsányi cigány népmesék. Gyűjt. GÖRÖG Veronika, GRABÓCZ Gábor. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1992. 250 p., ill.
HADHÁZY Antal (Szerk.): Énekeskönyv. A magyarországi romungrók, romák, beások és más cigány népek használatára. Szerzői kiadás: Nyíregyháza, 1998. 144 p., ill., kottákkal
HORVÁTH Ágota (Szerk.): Az elmesélt idő. Családtörténetek a huszadik századból. I-II.k. MTA Szociológiai Intézet - Max Weber Alapítvány - Kávé Kiadó, 1996. 774 p.
JÉKELY Zoltán: Szögkirály. Cigány népmesék. Móra Könyvkiadó: Budapest, 1973. 177 p. JÓNÁS Tamás (Szerk.) - SÁFÁR Sándor (Gyűjt.): Betyár volt-e cigány Jóska? Cigány mesék. noran könyvkiadó kft., Budapest, 1999. 91 p., Szombath Árpád rajzaival
KOVALCSIK Katalin: Árgyélus Kis Miklós. Szerk, gyűjt., KOVALCSIK Katalin; ford. BALOGH Ibolya. Főv. CSZMM Közp.: Budapest, 1992. 56 p., ill. Magy. és cigány nyelven
KOVALCSIK Katalin: Florilyé dă primăváră. Tavaszi virágok. Beás cigány iskolai énekeskönyv. Fii cu noi Bejás Közművelődési Egyesület: Pécs, 1992. 110 p., ill., kotta
KOVALCSIK Katalin: Florilyé dă primăváră. Tavaszi virágok. Beás cigány iskolai énekeskönyv. I. /2.kiad./ Gandhi Középiskola - Fii cu noi Bejás Közművelődési Egyesület: Pécs, 1994. 120 p., ill., kotta. Hangkazettával.
KOVALCSIK Katalin - ORSÓS Anna: Fátá ku păru dă ar. Az aranyhajú lány. Beás cigány iskolai népmesegyűjtemény. Gandhi Középiskola: Pécs, 1994. 211 p., ill.
NAGY OLGA: A nap huga meg a pakulár. Marosmenti, kalotaszegi és mezőségi népmesék. Gyűjt., előszó és jegyz. NAGY Olga. Dacia Kiadó: Kolozsvár, 1973. 170 p.
NAGY OLGA: A szegény ember táltos tehene. Mérai népmesék. Dacia Kiadó: Kolozsvár, 1976.
NAGY OLGA: Zöldmezőszárnya. Marosszentkirályi cigány népmesék. Gyűjt., utószó és jegyz. NAGY Olga. Európa Kiadó: Budapest, 1978. 287 p. ( Népek meséi )
NAGY Olga - VÖŐ Gabriella: A mesemondó Jakab István. Gyűjt., bev., jegyz. NAGY Olga - VÖŐ Gabriella. Editura Academiei: Bukarest, 1974. 411 p.
ORSÓS Anna: Fátá ku păru dă ar. Az aranyhajú lány. Beás cigány iskolai népmesegyűjtemény II. Gandhi Alapítványi Gimnázium: Pécs, 1998. 131 p., ill.
RÁDULY János: Elindultam hosszú útra. A kibédi Majlát Józsefné Ötvös Sára népballadái. Gyűjt., bev., jegyz. RÁDULY János. Kriterion: Bukarest, 148 p., kotta.
RÉZMŰVES Melinda (Szerk.): Rromane Garadune Lava. Roma Találós Kérdések. Rromani Riddles. Fővárosi Önkormányzat, Cigány Ház - Romano Kher, Budapest, 1999. 82 p., ill.
ROSTÁS Mihályné: Lujza meséi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cërhár cigányy népmesék. Magyarországi Cigányok Nyelvőrző Egyesülete, Budapest, 1999. 145 p., ill. Cigány és magyar nyelven.
ROSTÁS-FARKAS György: Apám meséi. Le tateske paramichi. Cigány mese- és mondavilág I. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1992. 100 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György: A sündisznó története. (Apám meséi II.) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1998. 120 p., F.Tóth Zsuzsa és Péli Ildikó illusztrációival
SZEGŐ László: Cigány bölcsődal. (Cigány költők versei gyerekeknek) Vál., szerk., utószó: SZEGŐ László. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1980. 127 p. ORSÓS Teréz illusztrációival
SZEGŐ László: Csikóink kényesek. Magyarországi cigány népköltészet. Vál., utószó és jegyz. SZEGŐ László. Európa: Budapest, 1977. 317 p.
TENGERDI Győző: Balatoni nádas berek. Beás cigány népdalok. Móricz Zsigmond Művelődési Ház: Kaposvár, 1996. 212 p., ill.
TENGERDI Győző - ORSÓS Anna: Balatoni nádas berek. Beás cigány énekeskönyv. Gandhi Gimnázium: Pécs, 1998. 165 p., ill.
VEKERDI József: Cigány nyelvjárási népmesék I-II. Szerk. UJVÁRY Zoltán; Gyűjt., bev. VEKERDI József. KLTE Néprajzi Tanszék: Debrecen, 1985. 383., 244 p. (Folklór és etnográfia 19.)

HANGLEMEZEK, KAZETTÁK

A Nap és a Hold története. Cigány népmesék. (Hanglemez) Gyűjt. és közreadta BARI Károly; Hungaroton, Budapest, 1989. SLPX 14128
Bari Károly verseit mondja. (Hanglemez) Hungaroton, Budapest, 1992. SLPX 14234
Cigány népdalok Erdélyből és Magyarországról. (CD, hanglemez, kazetta) Gyűjt. és közreadta BARI Károly; Quintana-Harmonia Mundi, Budapest, 1991. CD: QUI 903028, LP: QUI 103028, MC: QUI 403028
Cigány népdalok antológiája I-IV. Antology of Gypsy Folk Songs I-IV. Gyűjt. és közreadta BARI Károly; (CD) EMI-QUINT: Budapest, 1996. QUI 903095
Cigány folklór. Magyarország * Románia. I-X. Gypsy Folklore. Hungary* Romania. I-X. Gyűjt. és közreadta BARI Károly; (CD) Magánkiadás. Budapest, 1999. CD: BK 001-BK 010
Magyarországi cigány népdalok. Gyűjt. és közreadta: VIG Rudolf. Hungaroton: Budapest, 1976. SLPX 18028-29. Dalszövegek és kisérőszöveg magyar, cigány angol, német és orosz ny.
Gypsy Folk Songs from Hungary. Gyűjt. és közreadta: VIG Rudolf. Hungaroton: Budapest, 1976. Stereo HCD 18028-29. Dalszövegek és kisérőszöv. magyar, cigány és angol ny.
Püspökladányi cigány népdalok. Hungarian Gypsy Folk Songs. Gyűjt.: CSENKI Imre, VIG Rudolf, SZTANÓ Pál; Szerk.: KOVALCSIK Katalin és SZTANÓ Pál. Hungaroton Classic - Főv. Önk. CSZMMK: Budapest, 1993. MK 18172. Bev. magy. és angol nyelven, dalok magyar, cigány és ang. ny.
Szabolcs-szatmári cigány népdalok. Gyűjt. és közreadta VIG Rudolf., bev. KOVALCSIK K. Hungaroton: Budapest, 1984. SLPX 18082. Bev. és dalok magy. és ang. ny., kotta.

Feldolgozott népzene

Angyalszemek Gypsy Folk Group.
World Star Hungary, Budapest, Almássy téri Szabadidőközpont, 1992. BK 1130. MC.

Amaro Suno
Szuno pe mure jakha.
Álom a szememen. Traditional Gypsy Music. Autentikus cigány népzene. Fonó Records Inc., 1998. Dalok magyar, cigány és ang. ny. FA-045-2

Ando Drom
Chants Tziganes de Hongrie.
Planett, 1992. WM 219. 244 041.
Kaj Phirel o Del. Produced by Ando Drom Foundation, 1995. (+CD)
Phari mamo. Network Medien, Frankfurt, 1997. Bev. német, francia és angol nyelven. CD 26.981

Balogh Kálmán és a Romano Kokalo
Gypsy Colours.
Fonó Records, Budapest, 1998. CD Fa-061-2

Csácsi Vorba
Traditional Hungarian Gypsy Music.
Urkult Musikverlag, München, 1994. Stereo MC WOG 003

Csenki Imre
Népdalok.
A/4. Cigány életképek. Qualiton 1986. MKL 16721.

Kalyi Jag
Gypsy Folk Songs from Hungary.
Hungaroton 1987. Bev. magy. és angol nyelven, dalok magyar, cigány és ang. ny., SLPX/MK/HCD 18132.
Lungoj o drom angla mande. Hosszú az út előttem. Gypsy Folk Songs from Hungary. Hungaroton 1989. Bev. KOVALCSIK K. magy. és angol nyelven, dalok magyar, cigány, beás és ang. ny., SLPX/MK/HCD 18179.
Karingszo me phirav. Amerre én járok. Gypsy Folk Songs from Hungary. Hungaroton 1992. Bev. KOVALCSIK K. magy. és angol nyelven, dalok magyar, cigány és ang. ny., SLPX/MK/HCD 18199.
O suno. The Dream. Az álom. Hungaroton-Fonofolk 1992. Bev. magy. és angol nyelven, dalok magyar, cigány és ang. ny., SLPX/MK/HCD 18211.
Cigányszerelem. Gypsy Love. Romano Kamipo. Szerzői kiadás. 1998. Bev. angol nyelven, dalok magyar, cigány és ang. ny. CDK 001

Kanizsa Csillagai
Fehér kígyó. 1-2.
Nagykanizsai hagyományőrző cigányzenekar. UNIO Bt. Dombóvár, 1992. MC. Stereo DBX.
Plînzsjé puju.. Szerzői kiadás, Bahia Music 1997. Bev. ORSÓS Anna, dalok beás és magyar ny. CDB-041.

Khanći Doą
Bi Granica - No Limits.
Periferic Records, Budapest, 1998. BGCD 028

Maljaki luludi Mezei virág. Wild Flower. Gypsy Folk-Music Group
Gindonale bare. BALÁZS Gusztáv - ÉRI Péter, DUO SOUND Stúdió, Perbál, 1992.
Gindonale bare. A Maljaki Luludi cigány folklóregyüttes kazettájának kotta és szöveganyaga. Szerk., ford.: BALÁZS Gusztáv - KOVALCSIK Katalin. Stichting Maljaki Luludi, Zeist, Hollandia - Sóstói Múzeumfalu Baráti Köre, Sóstófürdő, 1995. 63 p., ill., kotta.

Nagyecsedi Fekete Szemek
Háj Romálé.
A Nagyecsedi Fekete Szemek Együttes kiadása, 1995. MC/CD

Romano Drom
Déta Dévla.
Szerzői kiadás, Budapest, 1999. Cigány nyelven. RD9901

Romanyi Rota. (Gypsy Wheel) Gypsy Folk Group from Hungary
"O cérháriko." Etnofon, 1995. ER-MK/MCD 006
Phiravelman kalji phuv. Cigány népdalok. Fonó, Budapest, 1999. MC/CD FA-050-2

Ternipe
Ternipe Group.
Roma-Art Khetanipe. Kalyi Jag, 1992. MK 0001.
Suno dikhjom. Álmot láttam. Gypsy Folk Music. Magánkiadás. 1993
Del o brishind... Esik eső...Dalok cigány és magyar nyelven. Szerzői kiadás, Bahia, Budapest, 1998. MC/CD MKB 071

Therne shavora
Aven mande le but roma.
Kadencia Kft., Budapest, 1994. MC KA 115.

Vízöntő
Gitania Express.
Hungaroton, 1990. SLPD/MK 18200.

 

(http://docs.google.com/Doc?docid=0AaylrJyriBmvZGZwaHAybmZfMTc4aGpjZnBkY2Q&hl=en)

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.