//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

22. MÉSZÁROS LAJOSNÉ FÓRIS IRÉN (1948) HETÉNY – MÓR „... õk abban bíztak, hogy ... úgyis visszamehetnek.

22. MÉSZÁROS LAJOSNÉ FÓRIS IRÉN (1948) HETÉNY – MÓR „... õk abban bíztak, hogy ... úgyis visszamehetnek.


 

MÉSZÁROS LAJOSNÉ FÓRIS IRÉN (1948) HETÉNY – MÓR

... õk abban bíztak, hogy ... úgyis visszamehetnek.”

Március 15-én születtem és április 21-én négyhetes voltam, amikor átjöttünk, tehát csak hallomásból tudom felidézni az eseményeket. Édesanyámék az anyósáéknál laktak, akkor még élt a nagymama, velünk élt a nagynéném is, tehát nagy család voltunk, több generáció élt együtt. Nagyapámat Fóris Lajosnak hívták, felesége Hencz Julianna volt.

Édesapám Fóris Lajos, édesanyám Majer Irén éppen akkor építették fel az új otthonunkat: elkészült a gyönyörû, szép nagy ház, melléképületekkel, istállókkal, nagy gazdasági udvarral együtt. Az nagyon fájó pont volt, hogy az új ház éppen csak elkészült, amikor ott kellett hagyniuk. Szüleim földmûveléssel foglalkoztak, ebbõl éltek. 68

Édesanyámék 1946-ban kötöttek házasságot. Ahogy nekem elmesélték, három hétig voltunk vagonban.

Tolna megyébe mentünk elõször, álltak napokig, nem tudták, hová kerülnek. Már az 1947-es kitelepítéskor kerültek Mórra falunkbeliek. Szóba került Bodajk is. A telepítõbiztosoknak ugyanis fel kellett térképezniük, hol vannak szabad házak, a Németországba telepített svábok üresen maradt házai. Elõször kijelöltek egy házat számunkra, de nem akarom megnevezni, kinek „köszönhetõen” egy másik házak kaptunk, amely jóval rosszabb állapotban volt. Akinek szerencséje volt, az otthoninál jobb házat kapott, azonban amibe mi kerültünk, ez jóval szerényebb volt.

Az elsõ éjszakát a még itt lakó házigazdával együtt kellett eltöltenünk. A házigazdának nem kellett elhagynia Mórt. Az egyik szomszédban a házigazda, a másikban a lánya lakott. Hát képzelhetik, milyen feszült hangulatban költöztünk be. Mikor megismertek minket, és megtudták, hogy nem jószántunkból jöttünk el, megenyhültek.

Mivel újszülött voltam, apukám kérte, hadd maradhassunk otthon. Azt mondták, hogy az anyukám és én maradhatunk a komáromi kórházban, a többieknek pedig menniük kell. El lehet képzelni, hogy milyen volt elindulni egy pici babával a nagy idegenbe. Rólunk Móron mindenféléket meséltek az emberek, tartottak tõle, hogy ilyen-olyan emberek érkeznek, még a kapukat is becsukták elõttünk. Telepeseknek hívták az Alföldrõl érkezõ nincstelen embereket, akik a svábok hátrahagyott, teljesen felszerelt lakásaiba költöztek be. Eleinte ezért is voltak bizalmatlanok hozzánk.

Az elsõ év elég rosszul telt, fuvarozással foglalkozott apám, mivel nem volt még elvetve tavasszal a földünk. Nagyon messze voltak a háztól a földek. Lovaskocsival, meg ökrösfogattal nem volt könnyû a földeket mûvelni. Nem is voltak jó minõségûek a földek. Késõbb szõlõt is kaptunk, ez már közelebb volt.

Olyan hibát követtek el apukámék, hogy nem kértek két házat, pedig mi két család voltunk. De õk abban bíztak, hogy nem lesz rá szükség, mivel úgyis visszamehetnek. Ezért is történt, hogy nagyon sokan Komáromba költöztek késõbb, hogy közelebb legyenek a szülõfalujukhoz. 1952-ben, amikor a húgom megszületett, akkor mehettek elõször haza apámék. A házunkat békéscsabaiaknak adták. Képzelhetik, mit érzett, amikor meglátta, hogy az egyik szobában a padlót felszedték, oda vermelték a zöldségeket.

Szüleimnek nem volt semmi bûne, semmilyen tartozásuk vagy ilyesmi, egyszerûen kijelölték õket.

Voltak olyan rokonaink, akiknél egyéves volt a kislány, felkészültek a kitelepítésre, de aztán mégis maradtak.

Nem tudom, minek az alapján dõlt el, hogy ki megy, és ki marad. Borzalmas volt a készülõdés, ládákat szögeltek össze, az állatoknak is deszkaólakat készítettek, mert az állatokat is vitték. A szüleim szerencsések voltak, mindent elhozhattak. Nem is tudom, hány vagonba rakták be a holmit. Külön-külön vagonban a bútorok, az állatok, aztán az etetnivaló és a szalma.

Kétszoba-konyhás lakásba költöztünk, nyitott kéményû konyhával, ahol füstölték a húsokat. Az udvar elég nagy volt, az istálló viszont kicsi. El is kellett adniuk az állatok egy részét, mert nem fértek el.

Édesapám bátyja, aki azt hitte, hogy Mórra került az egész család, elõször, mikor kiszabadult az orosz hadifogságból, eljött hozzánk. De mivel a szülei és a felesége Hetényben maradtak, hazaszökött.

Annak idején, 1952-ben ügyvédet kellett fogadni, hogy az útlevélhez szükséges vízumot megszerezzék.

A hetényi tanácstól igazolást kellett kérni, hogy befogadnak a faluba. A tortúra folytatódott, a határnál részletes vámvizsgálaton kellett átesnünk többórás várakozás után. Még a csecsemõ húgom pólyáját is átvizsgálták. Visszafelé is mindenünket teljesen átvizsgálták, még a kalácsot is megnyomkodták, hogy nincs-e valami belesütve. Édesanyám a húga temetésére sem mehetett haza. A nagypapa megbetegedett, a kórház sok pénzt elvitt, a tsz-ben meg keveset kerestek, így a további költözés szóba sem jött.

Mórra Hetényen kívül Komáromszentpéterrõl, Garamsallóról telepítettek magyarokat. Mivel Hetény tiszta református falu volt, húsvétkor találkoztak elõször valamennyien a templomban. Mindenkivel tartották a kapcsolatot. Nekem is és Kósdi Editnek is szentpéteri lett a férje. Férjeméket Páriba, Tolna megyébe, Tamási mellé telepítették. Az egész sváb falut kitelepítették és õk a helyükre érkeztek, így tudtak egymásnak segíteni, ezért nem volt annyira vad-idegen a hely, pedig messzire elkerültek. Apósom meghalt 1942-ben, anyósomékat a nagyszüleikkel telepítették Páriba. Amikor õk meghaltak, akkor költöztek át Mórra.

Nehezen dolgozták fel az emberek az eseményeket, volt, aki nagygazda volt odahaza, nem bírta elviselni a megpróbáltatást, a kisemmizést és öngyilkos lett. Õ volt az elsõ halott. Az utcánkban is csak sváb családok laktak. Amikor látták, hogy dolgos a családunk, befogadtak minket. Eleinte még féltek a szüleim este az utcára menni. Egy kalap alá vettek mindenkit, a telepesekre sokszor rákiabáltak. 69

Az ötvenéves találkozót Hetényen rendezték, Sára asszony szervezésében. Voltak, akik azt mondták, hogy csak feltépték a sebeket. Ezt elfelejteni nem lehet, de már mindenki beletörõdött az eseményekbe.

Sokan meghaltak már, volt, aki nem is tudott elmenni. Anyukámat is nagyon megviselte. A régi házunk már nem áll, lebontották, újat építettek a helyére. Évente egyszer-kétszer elmegyünk családi eseményekre, esküvõre, temetésre. Mikor a nagymama még élt, egy-két hetet gyerekként nála töltöttünk, meg persze a rokonoknál. Nekem még megvan a megsárgult, kis újságcikk, amit anyukám õrizgetett, rajta az összes, Mórra kitelepítettek nevével.

Lejegyezte: Monostori Éva

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...