//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006 :

- 2006 -

- 2006 -


   

Magyar biblikus irodalom 1990-2006-ig
Bibliakiadások, könyvek, kiadványok a Szentírásról
Korponai Gábor összeállítása

2006

Az őrködés éjszakája – Peszáchi hággádá, Reprint sorozat 2., fordította Róth Emil (Hagådåh sel pesah), Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, Budapest 2006, 187 o.

Baldermann, Ingo: Kelj fel és járj! – Jézusról szóló történetek gyerekeknek, fordította Csoma Judit (Steh auf und geh!), Kálvin Kiadó, Budapest 2006, 63 o.

Béky Gellért: Szent József, Szent Maximilián Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2006, 134 o.

Benyik György: Igézők – Elmélkedések a liturgikus év C ciklusának evangéliumairól, Agapé, Szeged 2006, 221 o.

Benyik György [szerk.]: Szenvedéstörténet – Nemzetközi Biblikus Konferencia – 2005. szeptember 4-7., JATEPress, Szeged 2006, 161 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2006, 1211 o.

Biblia – Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 2006, 1422 o.

Biblia – Újtestamentum – Válogatás a Vizsolyi Bibliából, Európa diákkönyvtár, fordította Károlyi Gáspár, Európa, Budapest 2006, 333 o.

Blumrich, Josef F.: Ezékiel űrhajói, (Da tat sich der Himmel auf), Allprint, Budapest 2006, 198 o.

Buji Ferenc: Az elfelejtett evangélium – A názáreti Jézus elveszett tanításai, Kairosz, Budapest 2006, 268 o.

Colombas, García M.: A Szentírás olvasása – A lectio divináról, fordította Magyary Ágnes (La lectura de Dios – Aproximacion a la Lectio Divina), Bencés Kiadó, Pannonhalma 2006, 183 o.

Dávid Katalin: Mózes – Gondolatok Mózesről Freud Mózes-tanulmányával kapcsolatban, Szent István Társulat, Budapest 2006, 80 o.

Ebertshäuser, Rudolf: A Szentírás – Isten teljes kijelentése, (Die Heilige Schrift - Gottes vollkommene Offenbarung), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2006, 32 o.

Frank Sándor: Izrael és a népek, Effata, Berettyóújfalu 2006, 49 o.

Graves, Sue: Ismered a Bibliát?, fordította Nagy Lídia (What is the Bible?), Magyar Bibliatársulat, Budapest 2006, 60 o.

Hagee, John: Bibliai sikerkalauz, fordította Joób Viktória (The seven secrets), Új Spirit, Budapest 2006, 335 o.

Haggáda – Hagådåh sel pesah – Széder esti elbeszélés, Makkabi, Budapest 2006, 87 o.

Hame'iyriy, 'Abiygdor: A daloló máglya – Ady és a Biblia versek, Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 2006, 377 o.

Hankovszky Béla: A Miatyánk egzegézise, Katekhon sorozat 1., Kairosz, Budapest 2006, 96 o.

Hausmann, Jutta: Ruth, fordította Kuntz Nóra, ÚMK, Budapest 2006, 121 o.

Heller Ágnes: Ímhol vagyok – A Genezis könyvének filozófiai értelmezései, Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 2006, 299 o.

Herczeg Pál: Krisztusról és az egyházról szólok, Kálvin Kiadó, Budapest 2006, 226 o.

Igeliturgikus útmutató 2007, Bencés Kiadó, Pannonhalma 2006, 56 o.

Imre Mihály: A Vizsolyi Biblia egyik forrása – Petrus Martyr, Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen 2006, 156 o.

Jones, Kenneth: A Biblia örömhíre, Bibliatanulmányozó sorozat 4., fordította Burjan Tamás, Örömhír Alapítvány, Orgovány 2006, 80 o.

Jones, Kenneth: Ki Jézus Krisztus?, Bibliatanulmányozó sorozat 5., fordította Kiss Eszter, Örömhír Alapítvány, Orgovány 2006, 71 o.

Kóbori Mária: A vasárnapi ünneplés bibliai és erkölcsteológiai alapjai, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2006, 60 o.

Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetségbe, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác 2006, 142 o.

MacDonald, William: Isten még mindig szól hozzánk – Bizonyságtételek arról, amikor a Biblia egyes versei „életre kelnek”…, (God still speaks), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2006, 72 o.

MacDonald, William: Újszövetségi kommentár, 1. kötet, Máté - Róma, (BBC - Beliver's Bible commentary - New Testament), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2006, 2. kiadás, 719 o.

MacDonald, William: Újszövetségi kommentár, 2. kötet, 1Korintus - Jelenések (BBC - Beliver's Bible commentary - New Testament), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2006, 2. kiadás, 799 o.

Malgo, Wim: 144.000 + két tanú, kik azok?, fordította Szíjjártó Ágnes (144.000 + zwei Zeugen, wer sind sie?), Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2006, 144 o.

Malgo, Wim: Jób hét próbatétele, (Sieben Prüfungen Hiob), Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2006, 17 o.

Malgo, Wim: József - Jézus, (Joseph - Jesus), Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2006, 455 o.

Mazali, Gustavo: Játékos puzzle biblia, Alexandra, Pécs 2006, 12o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 2006, 127 o.

Nagy József: Szent Pál kenózisz-üzenetének biblikus alapjai, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2006, 93 o.

Nagy Tibor és Pecsuk Ottó [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz a 2006. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 128 o.

Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2006, 5. kiadás, 1384 o.

Oberlander Baruch [szerk.]: Mózes imája – Sábeszi imakönyv, Klasszikus zsidó művek magyarul 7., fordította Simon Sároni (Tepiyla leMose, Siydwr leleil sabbat), Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 2006, 289 o.

Pais István: Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák, Magánkiadás, Budapest 2006, 5. kiadás, 726 o.

Pilgrim, Walter E.: Kényelmetlen szomszédok? – Jézus és az apostolok az egyház-állam viszonyról, fordította Kiss Emil et al., Ökumenikus Tanulmányi Központ, Budapest 2006, 152 o.

Preisendorf Renáta: A pátriárkák vallása – Oltárok és áldozatok a pátriárkai történetekben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2006, 68 o.

Prince, Derek: A Biblia alaptanításai, 1. kötet, A hit alapjai, Karizmatikus klasszikusok, fordította Uzoni Péter (The foundation series), Hit Gyülekezete, Budapest 2006, 153 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 4. rész, Pünkösd, szentek ünnepei, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2006, 10. kiadás, 137 o.

Sándor Endre: Az Úrnak szentelt élet – Sámuel próféta élete és üzenete, Kálvin Kiadó, Budapest 2006, 194 o.

Schmatovich János: Üdvözítőnk érkezése – A várakozás beteljesedése, Studia theologica Jaurinensia, Győri Hittudományi Főiskola, Győr 2006, 139 o.

Segarra, Mercè: Játékosan a Bibliáról, fordította Mucsi Zsófia (Gaudeix amb la Bíblia), Kálvin Kiadó, Budapest 2006, 95 o.

Steiner, Rudolf: János apokalipszise – Tizenkét előadás, egy bevezető előadással – Nürnberg, 1908. június 17-30., Genius, Budapest 2006, 239 o.

Szabó Attila: Természet és ember a Biblia és a költészet tükrében, Veritas, Győr 2006, 2. kiadás, 163 o.

Szilágyi Irma: Az Újszövetség írás- és könyvtártörténeti vonatkozásai, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen 2006, 66 o.

Thomas, Walter Ian: Ha elveszek, hát vesszek el! – Eszter könyve - bibliatanulmány – A keresztyén élet és Eszter könyve, (If I perish, I perish), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2006, 88 o.

Trench, Richard Chenevix: Jegyzetek az Úr Jézus példázataihoz, (Notes on the parables of our Lord), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2006, 146 o.

Új Testamentom, azaz A mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége, Kálvin Kiadó, Budapest 2006, 381 o.

Vásárhelyi Judit, P.: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai előzmények és fogadtatás, Historia litteraria 21., Universitas, Budapest 2006, 245 o.

Wagner, Rainer: Kézikönyv Isten üdvtervéről és a hit alapjairól bibliai üdvtörténet hét korszaka alapján, (Arbeitsbuch Heilsplan Glaubenslehre), Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2006, 250 o.

Wilson, T. Ernest: Isten szent titkai az Újszövetségben, (Mystery doctrines of the New Testament), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2006, 96 o.

Xeravits Géza: Zsoltártanulmányok, 1. kötet, A Zarándokénekek (Zsolt. 120-134), Lectio divina 3., L'Harmattan, Budapest 2006, 119 o.

Zavaczki János: A Biblia titkai, Allprint, Budapest 2006, 238 o.

Zavaczki János: A Biblia titkai, Titkolt tények, Allprint, Budapest 2006, 238 o.

Zsoltároskönyv, fordította Farkasfalvy Dénes O. Cist., Szent István Társulat, Budapest 2006, 351 o.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe