//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006 :

- 2005 -

- 2005 -


   2005

"Bibliai panoráma – A bibliai üdvtörténet hét korszakának képes ábrázolása tizenkét színes táblán, magyarázatokkal, bibliatanulmányozás céljából," (Bibel-Panorama), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 2. kiadás, 12 o.

Ágoston István: A Biblia – Hitünk és életünk zsinórmértéke, Kairosz, Budapest 2005, 164 o.

Anderson, Audrey Boyle et al.: A kezdetektől Ábrahámig – Bibliatanulmányok óvodásoknak, Kincsestársorozat 1., fordította Zarkáné Teremy Krisztina (Kindergarten Bible study guide), Élet és Egészség, Budapest 2005, 64 o.

Atkinson, David: Jób könyve – Szenvedés és kegyelem, A Biblia ma, fordította Gulyás Melinda (The message of Job), Harmat, Budapest 2005, 142 o.

Baldermann, Ingo: Ne féljetek! – A passió és a húsvéti történet gyerekeknek, fordította Csoma Judit (Fürchtet euch nicht), Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 61 o.

Baldermann, Ingo: Tündöklő fény a sötét éjszakában – Bibliai elbeszélések a karácsonyról, fordította Szabó Csaba (Helles Licht in dunkler Nacht), Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 60 o.

Balla Péter: Az újszövetségi iratok és kanonikus gyűjteményük kialakulásának története – Bevezetéstani alternatívák, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2005, 279 o.

Barsi Balázs: „Neked adom az élet koronáját” – A Jelenések könyvének magyarázata, Magánkiadás, Sümeg 2005, 245 o.

Benedek István Gábor: Dávid, Ex-Libris, Budapest 2005, 343 o.

Benyik György [szerk.]: A Biblia értelmezése – Nemzetközi Biblikus Konferencia – Szeged – 2004. augusztus 29. - szeptember 1., JATEPress, Szeged 2005, 235 o.

Benyik György [szerk.]: A szeretet missziója – Szegedi Biblikus Konferencia – 2001. szeptember 3-5., JATEPress, Szeged 2005, 133 o.

Benyik György [szerk.]: Vallási személyiségek és hatásuk a társadalomra – Szegedi Biblikus Konferencia – Szeged – 2002. augusztus 25-28., JATEPress, Szeged 2005, 145 o.

Benyik György: Igézők – Elmélkedések a liturgikus év B ciklusának evangéliumairól, Agapé, Szeged 2005, 199 o.

Bettes István: Ki e vízből iszik – Verses újszövetségi történetek fiataloknak, Hay Pál Alapítvány, Budapest 2005, 87 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 1211 o.

Biblia – Istennek az Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 375 o.

Biblia – Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 2005, 1919 o.

Biblia – Ótestamentum – Válogatás a Vizsolyi Bibliából, Európa diákkönyvtár, fordította Károlyi Gáspár, Európa, Budapest 2005, 394 o.

Bodson, Gérard: Az apokalipszis kódjának megfejtése, ford. Kiss Balázs, Alexandra, Pécs 2005, 220 o.

Bolla Zsuzsanna: Bibliai eredetű utónevek, Jaffa, Budapest 2005, 176 o.

Braden, Gregg: A Teremtő kódja – Múltunk titka a jövőnk ígérete – A Teremtés Könyvének üzenete, fordította Szabó Anna (The God code), Mandala-Seva, Budapest 2005, 293 o.

Brierley, Jane: Történetek az Ótestamentumból, Játszva tanuljunk!, fordította Szloboda Kriszta (Stories from the Old Testament), Alexandra, Pécs 2005, 12 o.

Brierley, Jane: Történetek az Újtestamentumból, Játszva tanuljunk!, fordította Szloboda Kriszta (Stories from the New Testament), Alexandra, Pécs 2005, 10 o.

Brown, Raymond E.: Mózes ötödik könyve – Nemcsak kenyérrel él az ember, A Biblia ma, fordította Lázár Viktória (The message of Deutronomy), Harmat, Budapest 2005, 355 o.

Burns, Jim: Szex, drogok és rock’n’ roll – Az Ige fényében, Ifjúságépítők csoportos bibliatanulmányozó sorozat, fordította Bálint Ágnes (The word on sex, drugs and rock n’ roll), Új Remény Alapítvány, Debrecen 2005, 130 o.

Csabai Tamás: Európa, Amerika, az iszlám és a kommunizmus – történetbölcselet az Írásokban – "Hegel ellen", Aeternitas, Felsőörs 2005, 126 o.

Csia Lajos: Bibliai káté – Segítség a bibliás gondolkodás eltanulásához, Százszorszép, Budapest 2005, 55 o.

Dohányos János: Hol van megírva? – Segédkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalálásához – Bibliai egyezményes szövegtár – Vezérfonál a bibliai tanítások megértéséhez, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 299 o.

Dóka Zoltán: Márk evangéliuma, Hévizgyörki Evangélikus Egyházközség, Hévizgyörk 2005, 2. kiadás, 361 o.

Drüeke, Stefan [szerk.]: A Biblia keletkezése – Az ékírás felfedezőiről, az ábécé feltalálóiról és a papirusztekercsek kutatóiról, (Abenteuer – Bibel-Entstehung), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 39 o.

Erdélyi László: Prófécia és saját magyarázat, avagy Jelenések könyve új üzenete?, Élet és Egészség, Budapest 2005, 19 o.

Eszter könyve, Reprint sorozat 3., fordította Schwarz Mór, Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, Budapest 2005, 45 o.

Farkasfalvy Dénes O. Cist.: Bevezetés az Újszövetségi Szentírás könyveihez, Szent István Társulat, Budapest 2005, 2. kiadás, 422 o.

Feldbush, Jim: Kirándulás Jézussal – Mindennapi áhítatok a 6-10 éves gyerekek számára, 1. kötet, fordította Hegyes Horváth Csilla (Hiking with Jesus), Élet és Egészség, Budapest 2005, 192 o.

Feldbush, Jim: Kirándulás Jézussal – Mindennapi áhítatok a 6-10 éves gyerekek számára, 2. kötet, fordította Hegyes Horváth Csilla (Hiking with Jesus), Élet és Egészség, Budapest 2005, 183 o.

Fodor György és Tarjányi Béla [szerk.]: „Akik az igazságra oktattak sokakat...” – A 65 éves Rózsa Huba köszöntése, Szent István Társulat, Budapest 2005, 442 o.

Fowler, John M.: Efézusi levél – Az emberi kapcsolatok evangéliuma, fordította Zarkáné Teremy Krisztina (Ephesians), Élet és Egészség, Budapest 2005, 120 o.

Fröhlich Ida [szerk.]: Az utókor hatalma – Újraírt szövegek, Kréné 4., Új Mandátum, Budapest 2005, 177 o.

Fülep Sándor: Igei elmélkedések, Az úri ima, Magánkiadás, Berettyóújfalu 2005, 320 o.

Gordos Gáspár: Ferences homíliák – Szentírásmagyarázat a „B” év vasárnapjaira, Terebint Bt., Budapest 2005, 727 o.

Gyökössy Endre: Amikor erősen fújt a Lélek – „Az apostolok cselekedetei” magyarázata, harminchét elmélkedésben, Szent Gellért Kiadó, Budapest 2005, 244 o.

Gyökössy Endre: Az Őstörténet, 1. kötet, Szent Gellért Kiadó, Budapest 2005, 3. kiadás, 284 o.

Gyökössy Endre: Az Őstörténet, 2. kötet, Szent Gellért Kiadó, Budapest 2005, 3. kiadás, 297 o.

Hahn István: A zsidó nép története a kezdetektől napjainkig, Makkabi, Budapest 2005, 3. kiadás, 229 o.

Halter, Marek: Czippora könyve, fordította Karácsonyi Mária (Tsippora), Jokerex Kiadó, Budapest 2005, 324 o.

Hegedűs Loránt: Apokalipszis most és mindörökké – Kálvin-téri igehirdetések – A Jelenések könyve teológiai, szellem-, társadalom- és természettudományos szempontjai ma - utoljára, Püski, Budapest 2005, 454 o.

Hughes, Gerald: Az irgalmasság Istene, fordította Laczkó Zsuzsanna, Korda Kiadó, Kecskemét 2005, 239 o.

Huntington, Noelle: Angyalok a Bibliában, fordította Leyrer Ginda (The angel Bible), Alexandra, Pécs 2005, 61 o.

Ironside, H. A.: A négyszáz „csöndes” év – Malakiástól Mátéig, (The four hundred silent years), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 64 o.

Jakubinyi György: Hirdesd az igét! – Gondolatok a vasárnapi és ünnepnapi szentírási szakaszokhoz, Szent István Társulat, Budapest 2005, 489 o.

Jensen, Irving: Jézus élete – A négy evangélium tanulmányozása időrendi sorrendben – Bibliatanulmányozás szemléltető ábrákkal, (The life of Christ), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 128 o.

Jézus élete rajzokban, Don Bosco, Budapest 2005, 78 o.

John testvér: Élő víz forrása – Jézus és a szamariai asszony találkozása, fordította Merza Edit, Pechan Szabolcs, Agapé, Szeged 2005, 107 o.

Johnsson, William: Jézus - Márk szemével, Bibliatanulmányok, fordította Hegyes Horváth Csilla (Jesus throught the eyes of Mark), Élet és Egészség, Budapest 2005, 112 o.

Jones, Brian D.: Az Ő csodálatos keresztje – Megváltásunk története, Bibliatanulmányok, fordította Hegyes Horváth Csilla, Élet és Egészség, Budapest 2005, 112 o.

Jones, Kenneth: A lélek gyógyítója – Bibliatanulmányok Máté evangéliumának 8. és 9. fejezete alapján, Bibliatanulmányozó sorozat 2., fordította Fanton Zsuzsa, TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2005, 32 o.

Jones, Kenneth: Pál apostol filippibeliekhez írott levelének tanulmánya, Bibliatanulmányozó sorozat 3., TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2005, 51 o.

Kammer, Albert von der: Krisztus ítélőszéke – 2Korintus 5,10, (Der Richterstuhl des Christus), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 54 o.

Karasszon István: Az ószövetségi írásmagyarázat módszertana, Simeon könyvek 1., Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa 2005, 2. kiadás, 171 o.

Kőszeghy Miklós: Salamon avagy a történet vége, Új Mandátum, Budapest 2005, 140 o.

Kraus, Naftali: Nők a Bibliában és a Talmudban – 56 elbeszélő biográfia, Az Ősi forrás sorozat 14., PolgART, Budapest 2005, 287 o.

Kuhrt, Amélie: Az ókori Közel-Kelet, Studia orientalia 4., fordította Mohay Gergely (The ancient Near East), Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba 2005, 375 o.

Kustor Zoltán [szerk.]: A Pentateuchos forrásművei – Elkülönített szövegállományuk, valamint azonosításuk a Pentateuchos kanonikus formájában, (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanulmányi füzetei 5., Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2005, 307 o.

Langer Mór: Élijáhu kincse, Makkabi, Budapest 2005, 116 o.

Lenkeyné Semsey Klára: Az eljövendő világ erejével e világban – János apostol leveleinek magyarázata, Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 335 o.

Lieth, Norbert: Az utolsó ajtó az elragadtatáshoz vezető úton, (Die letzte Tür auf dem Weg zur Entrückung), Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2005, 23 o.

Lohfink, Norbert: Haragos visszatekintés az államra, fordította Kocsi György, Szent István Társulat, Budapest 2005, 164 o.

MacDonald, William: Hamarosan Armageddon? – Mit mond a Biblia a jövőről?, (Armageddon soon?), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 32 o.

Makra Jenő [szerk.]: Márk evangéliuma, Bibliatanulmányok, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2005, 136 o.

Miklya Zsolt: Füleden be, szádon ki, Parakletos Könyvesház, Kiskunfélegyháza 2005, 48 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 127 o.

Mücher, Werner: 1-2. tesszalonikai levél magyarázata, (Die Briefe des Apostels Paulus), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 88 o.

Mücher, Werner: 24 életszabály – Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 12. fejezetével kapcsolatban, (24 Lebensregeln), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 75 o.

Mücher, Werner: Ezeréves béke – Aktuális bibliai prófécia, (Tausend Jahre Frieden), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 127 o.

Nagy képes Biblia, fordította Gál Ferenc és Kosztolányi István, Saxum, Budapest 2005, 954 o.

Nee, Watchman: A teremtés titka, (The mystery of creation), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 99 o.

Nee, Watchman: A teremtés titka, (The mystery of creation), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 99 o.

Ohler, Annemarie: Biblia, fordította Körber Ágnes (dtv-Atlas Bibel), Athenaeum, Budapest 2005, 251 o.

Olesen, Cecilie: Első kis Bibliám, fordította Ivancsics Irma (My first handy Bible), Alexandra, Pécs 2005, 61 o.

Ötvös László: A három magyar biblia népszerűsítése – Tanulmányok, visszhangok, dokumentumok, Nemzetközi theologiai könyv 69., Doctorok Collégiuma Irodalmi Szekció, Debrecen 2005, 344 o.

Piper, Sophie: Isten megteremti a világot, fordította Ungváry Zsolt, Simon Kiadó, Budapest 2005, 26 o.

Piper, Sophie: Noé és az özönvíz, fordította Ungváry Zsolt (Noah and the flood), Simon Kiadó, Budapest 2005, 26 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 1. rész, Advent - karácsony, Magánkiadás, Székesfehérvár 2005, 14. kiadás, 206 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 4. rész, Pünkösd, szentek ünnepei, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2005, 9. kiadás, 137 o.

Qra'us, Naftalî: Nők a Bibliában és a Talmudban, [Ősi forrás sorozat 14], PolgART, Budapest 2005, 287 o.

Reisinger János: A Biblia a házasságról, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2005, 19 o.

Reisinger János: A Biblia az imádságról, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2005, 15 o.

Reisinger János: A Biblia az istentiszteletről, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2005, 19 o.

Reisinger János: Miről szól a Jelenések könyve?, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2005, 192 o.

Reménység magjai – Tananyag kisiskolásoknak – 1. év, 1. félév, 1-20. lecke – Tanári kézikönyv fordította Palúr Kornélia, Reménység Magjai Alapítvány, Budapest 2005, 87 o.

Rózsa Huba: A Biblia szerepe az európai és a keresztény kultúrában, Haza a magasban 17., Szent István Társulat, Budapest 2005, 31 o.

Rózsa Huba: Üdvösségközvetítők az Ószövetségben, Szent István Társulat, Budapest 2005, 358 o.

Sándor Endre: Eszter – A népét megmentő asszony, Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 163 o.

Schmoldt, Hans: Bibliai tulajdonnevek lexikona, A Biblia világa 7., fordította Lorencz Klára és Zsuppán Monika (Kleines Lexikon der biblischen Eigennamen), Jel, Budapest 2005, 309 o.

Scrimshire, Hazel: Képeslapok Pál apostoltól, fordította Gulyás Melinda (Postcards from Paul), Harmat, Budapest 2005, 50 o.

Sparks, T. Austin: Mi az ember? – A Biblia szerint, (What is man?), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 85 o.

Stadelmann, Helge: Az okkultizmus, okkult jelenségek – Lényege és megjelenési formái a Szentírás szerint, (Das Okkulte), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 88 o.

Strobel, Lee: A Jézus-dosszié – Egy oknyomozó újságíró interjúi a történelem legnagyobb rejtélye körül, fordította Székely György (The case for Christ), Harmat, Budapest 2005, 348 o.

Szalay Szilárd: Mártíromságra rendelve – Elhangzott ígehirdetések az Apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján – Apostolok cselekedetei 6,1 - 8,40, Vörösberényi igehirdetések 12., Vörösberényi Református Egyházközség,, Vörösberény 2005, 279 o.

Szécsi József: Miatyánk és a Káddis, Zsidó-keresztény-iszlám vallástudományi füzetek 1., Keresztyény-Zsidó Társaság, Budapest 2005, 26 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Logictialine Kft., Budapest 2005, 1098 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 2005, 1194 o.

Szent János írása szerint való evangyéliom – Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele, Kézirat, 2005, 43 o.

Takács Gyula: A Jelenések könyve kommentár, 1. kötet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2005, 415 o.

Takács Gyula: A Jelenések könyve kommentár, 2. kötet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2005, 839 o.

Teres Ágoston SJ: Biblia és asztronómia, Mágusok és a csillag Máté evangéliumában, Korda, Kecskemét 2005, 4. kiadás, 340 o.

Ternyák Csaba: Az imádkozó Jézus a szinoptikus evangéliumokban, Biblikus írások 6., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2005, 120 o.

Török László: Tökéletességre törekvő igazvolt – Mt 5,17-48 retorikai elemzés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2005, 241 o.

Tyndale, William: A Szentíráshoz vezető ösvény, Magyar Luther füzetek 9., fordította Ecsedy Ágnes (A pathway into the Holy Scripture), Magyarorszgi Luther Szövetség, Budapest 2005, 85 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Bencés Kiadó, Pannonhalma 2005, 17. kiadás, 646 o.

Várkonyi András et al. [szerk.]: Pál apostol levele az efézusi gyülekezethez, Biblia-tanulmányok 2005/4., Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2005, 136 o.

Vermes Géza: A passió, fordította Nagy Mónika Zsuzsanna (The passion), Osiris, Budapest 2005, 115 o.

Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Hajnal Piroska (The Dead Sea scrolls), Osiris, Budapest 2005, 2. kiadás, 300 o.

Vermes Géza: A zsidó Jézus – Ahogy egy történész az evangéliumokat olvassa, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Hajnal Piroska (Jesus the Jew, A historian’s reading of the Gospels), Osiris, Budapest 2005, 3. kiadás, 338 o.

Vermes Géza: Jézus hiteles evangéliuma, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Nagy Mónika Zsuzsanna (The authentic gospel of Jesus), Osiris, Budapest 2005, 474 o.

Vitális Ilona: Gyere velünk a Biblia korába! – Otthon, mesterségek, foglalkozások, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2005, 72 o.

Vogt, Fabian: Isten hozott a Bibliában! – Útikalauz a Szentíráshoz, fordította Somogyi Márta (Wo der Apostel baden ging), Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 252 o.

Vohmann Péter [szerk.]: Újszövetségi fogalmak szótára – 200 újszövetségi fogalom magyarázata, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 288 o.

Vohmann Péter [szerk.]: Újszövetségi fogalmak szótára, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 288 o.

Weinrauch Katalin: Versek az Ószövetséghez, Magánkiad., [Kiskunfélegyháza] [2005], 31 o.

White, Ellen Gould: Gondolatok a Hegyi beszédről, fordította Bánfiné Roóz Magdolna (Thoughts from the Mount of Blessing), Élet és Egészség, Budapest 2005, 7. kiadás, 135 o.

Xeravits Géza és Zsengellér József [szerk.]: Tobit/Tóbiás könyve – Szöveg, hagyomány,teológia, Deuterocanonica 2., L'Harmattan, Budapest 2005, 185 o.

Zimányi József: 33 igehely 33 bibliai üzenet – Igehirdetések, Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2005, 109 o.

Zimányi József: Jób négy arca, Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2005, 27 o.

Zuck, Roy B. [szerk.]: Az Ószövetség bibliai teológiája, fordította Gerzsenyi László (A biblical theology of the Old Testament), TCM, Budapest 2005, 445 o.

  

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe