//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006 :

- 2003 -

- 2003 -


   2003

Almási Tibor: Máté evangéliuma – 2. rész, Mécses sorozat, GyuRó Art-Press, Szokolya 2003, 216 o.

Anderson, Neil: Szavak nyomában – Egy bibliafordítás kalandos története Pápua Új-Guineában, fordította Tímár Csabáné (In search of the source), Harmat, Budapest 2003, 165 o.

Andrews, Jackie: 100 történet a Bibliából gyermekeknek, ahogy Jackie Andrews elbeszélte és Val Biro megrajzolta, Officina Junior, Budapest 2003, 203 o.

Andrews, Jackie: 100 történet a Bibliából gyermekeknek, ahogy Jackie Andrews elbeszélte és Val Biro megrajzolta, (100 Bible stories for children), Officina Junior, Budapest 2003, 203 o.

Arga Zoltán: A Tel Dan-i sztelé avagy Hazael ölte meg Jorámot és Áházt?, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 57 o.

Assmann, Jan: Mózes, az egyiptomi – Egy emléknyom megfejtése, Osiris könyvtár. Vallástörténet, fordította Gulyás András (Moses the Egyptian), Osiris, Budapest 2003, 340 o.

Balázs, Ladislaus: Ad maiorem Dei gloriam – A Bécsi Pázmáneum Papnevelő Intézet régi növendékének a liturgikus A-B-C évekre tagolt valamennyi vasárnapi, ünnepnapi evangéliumi szöveghez készült prédikációi, Historia diaspora 2., Magánkiadás, Pécs 2003, 481 o.

Baldermann, Ingo: A Biblia, a tanulás könyve – A bibliai didaktika alapjai, fordította Fükő Dezső (Einführung in die Bibel), Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 336 o.

Bányai János: Tudom kinek hittem… – 2 Tim. 1,12 – A lélekvándorlás érveinek elégtelensége, Magánkiadás, Kétsoprony 2003, 40 o.

Barlay Ö. Szabolcs: Találkozások Jézussal – Bibliai lélekelemzések, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2003, 110 o.

Barré, Michael L. et al. [szerk.]: Jeromos bibliakommentár, 2. rész, Az Újszövetség könyveinek magyarázata, fordította Aranyi Erzsébet et al. (The New Jerome biblical commentary), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003, 668 o.

Barré, Michael L. et al. [szerk.]: Jeromos bibliakommentár, 3. rész, Biblikus tanulmányok, fordította Aranyi Erzsébet et al. (The New Jerome biblical commentary), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003, 698 o.

Barsi Balázs: Örökké megmarad – A Szeretethimnusz magyarázata, Vágó L. G., Sümeg 2003, 2. kiadás, 51 o.

Bartels, Roel: „Megismerni Téged: ez az örök élet!” – Ószövetségi munkafüzet, fordította Körpöly Kálmán, Vasárnapi Iskolai Szövetség, Pécel 2003, 135 o.

Bayer György [szerk.]: János evangéliuma, Baráti Missziós Alapítvány, Jánoshalma 2003, 47 o.

Beauchamp, Paul: A zsoltárok világa, fordította Vajda András (Psaumes nuit et jour), Bencés Kiadó, Pannonhalma 2003, 277 o.

Beaumont, Émilie: Biblia gyerekeknek, fordította Jancsó Júlia (L'imagerie de la Bible), Passage, Budapest 2003, 2. kiadás, 123 o.

Benyik György [szerk.]: Hatalom és karizma – Szegedi Biblikus Konferencia – Szeged – 2000. szeptember 3-6., JATEPress, Szeged 2003, 188 o.

Benyik György [szerk.]: Világi közösség, vallási közösség – Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia – Szeged 2003. augusztus 31 - szeptember 3., JATEPress, Szeged 2004, 310 o.

Berkes Sándor: Az utolsó idők jelei – Jézus Krisztusnak nagy apokaliptikus beszéde – Máté evangéliuma 24, 25. fejezete, Magánkiadás, Paks 2003, 200 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 1211 o.

Biblia – Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján – Suntoiskiripe – Nyevo Teshtamento, fordította Vesho-Farkas Zoltán, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003, 588 o.

Biblia ajánló – Az élet könyve, Sorsfordító, Hit Gyülekezete, Szombathely 2003, 36 o.

Bibliai töreténetek gyerekeknek, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 7. kiadás, 234 o.

Bibliai történetek, 1. kötet, A világ teremtése, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 12. kötet, A passió, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 2. kötet, Izrael népe, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 3. kötet, Az ígéret földje, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 4. kötet, Bírák és királyok, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 5. kötet, Az Úr prófétái, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 6. kötet, Próféták küldetése, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 7. kötet, Jézus születése, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 8. kötet, Jézus gyermekkora, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 9. kötet, Jézus, a prédikátor, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 10. kötet, Jézus csodái, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 11. kötet, Bibliai példázatok, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bo Yin Ra: János bölcsessége, fordította Zsók Ottó (Die Weisheit des Johannes), Tarsoly, Budapest 2003, 151 o.

Boulad, Henri: Sámuel, Sámuel!, fordította Vácz Jenő (Samuel, Samuel!), Ecclesia, Budapest 2003, 2. kiadás, 151 o.

Brooks, Keith L.: Bibliai tanítások alapjai, fordította Ruzsa-Nagy Zoltán, Muszka Andrea, Láng Emese (Practical Bible doctrine), TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2003, 83 o.

Bultmann, Rudolf: Az Újszövetség teológiája, fordította Koczó Pál (Theologie des Neuen Testaments), Osiris, Budapest 2003, Utánnyomás, 490 o.

Calvin, Jean: Kommentár Pál apostol Thesszalonikabelieknek írt leveleihez, fordította Csabai Tamás, Aeternitas, Felsőörs 2003, 125 o.

Calvin, Jean: Légy alázatos Isteneddel szemben! – Kálvin János magyarázata Mikeás próféta könyvéhez, fordította Tóth Kálmán, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 230 o.

Carson, D. A.: Exegetikai tévedések, fordította Czövek Tamás (Exegetical fallacies), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2003, 190 o.

Chadwick, Henry: A korai egyház, Osiris könyvtár, Vallástörténet, fordította Ertsey Krisztina és Tornay Szabolcs (The early church), Osiris, Budapest 2003, 2. kiadás, 285 o.

Czanik Péter: Bizalom – A 51-74. zsoltár magyarázata Magánkiadás, Budapest 2003, 160 o.

Csergő Zsuzsanna: A „Törvény” mint az isteni üdvözítés egyik útja, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 54 o.

Csonka Nándor: A zsidókhoz írt levél középponti részének irodalmi szerkezete, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 2003, 125 o.

Dizseri Eszter: Gyerekek a Miatyánkról, Harmat, Budapest 2003, Utánnyomás, 199 o.

Drosnin, Michael: A Biblia kódja, fordította Kertész Balázs (The Bible code), Vimce Kiadó, Budapest 2003, 239 o.

Drosnin, Michael: A Biblia kódja, 2. kötet, Visszaszámlálás, fordította Kertész Balázs és Láng Zsuzsa Angéla (The Bible code – The countdown), Vimce Kiadó, Budapest 2003, 275 o.

Életed forrása – Bibliai gondolatok gyermekeknek minden napra, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2003, 408 o.

Falk, Hedwig: A Genezis idején – Betekintés az emberiség őstörténetébe a Biblia és a régészet megvilágításában – Egy kísérlet, (Zur Zeit der Genesis), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 139 o.

Fazekas Gábor: Házasság az Újszövetség tükrében, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 67 o.

Feiler, Bruce: Bibliai tájak – Utazás Mózes öt könyve nyomán, fordította Daróczi Enikő (Walking the Bible), Gold Book, Debrecen 2003, 399 o.

Finkelstein, Israel és Silberman, Neil Asher: Biblia és régészet – Az ókori Izrael történelmének két arca, fordította Békési József (The Bible unearthed), Gold Book, Debrecen 2003, 384 o.

Fitch, Alger: Üzenet a sorok között – Az Újszövetség 27 könyve mögött levő egyetlen cél fölfedezése, fordította Köves Gábor (Reading between the lines), Joplin, Budapest 2003, 186 o.

Forrai György: Gyógyítások könyve – Lehet-e orvosi lexikon a Biblia?, Athenaeum, Budapest 2003, 303 o.

Freedman, David Noel: A kilenc parancsolat – A bűn és bűnhődés rejtett mintázatának feltárása a héber Bibliában, fordította Takács Zoltán (The nine commandments), Gold Book, Debrecen 2003, 268 o.

Freedman, David Noel: A kilenc parancsolat – A bűn és bűnhődés rejtett mintázatának feltárása a héber Bibliában, fordította Takács Zoltán (The nine commandments), Gold Book, Debrecen 2003, 268 o.

Friedman, Richard Elliott: A Biblia rejtett könyve – Az első prózai mestermű felfedezése, fordította Békési József (The hidden book in the Bible), Gold Book, Debrecen 2003, 343 o.

Fűtő Róbert: Bibliaolvasó kalauz 2004 – „…buzdítsátok egymást minden egyes napon…”, Ébredés Alapítvány, Budapest 2003, 29 o.

Gergye Krisztina: „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben…” – Az Ószövetségi emberkép megformálása a Teremtés könyve 2,7; Jeremiás könyve 1. fejezete és a 139. zsoltár alapján" Kézirat, Szombathely 2003, 25 o.

Goldschmied István: A Keszthelyi Izraelita Hitközség Bibliai Kertjének kialakítása, Keszthelyi Izraelita Hitközség, Keszthely 2003, 15 o.

Goldziher, Ignác: Mítosz a hébereknél és történelmi fejlődése – Mitológiai és vallástörténeti tanulmányok, fordította Szegedi János (Der Mythos bei den Hebräern und seine geschichtliche Entwicklung), Kairosz, Budapest 2003, 282 o.

Gombor Gábor: A világvége-csapda – Mit üzen a Jelenések könyve?, Dekameron, Budapest 2003, 267 o.

Graves, Sue: Ismered a Bibliát?, fordította Nagy Lídia (What is the Bible?), Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 60 o.

Grüll Tiborné: A Példabeszédek könyve a Septuagintában, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 2003, 192 o.

Gyökössy Endre: Kézfogás, 12. kötet, Bibliai miniatűrök, Szent Gellért Kiadó, Budapest 2003, 38 o.

Hagin, Kenneth E.: Bibliai hit – Részlet, Sorsfordító, Hit Gyülekezete, Szombathely 2003, 16 o.

Ham, Ken: Kérdések a kezdethez – A teremtés logikája, fordította Jeszenszky Ferenc (The answers book), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 264 o.

Jáki Szaniszló: A zsoltárok imádkozása – Zsoltármagyarázatok, fordította Jáki Zénó, Jel, Budapest 2003, 311 o.

Jankovics József [szerk.]: „Az keresztyén olvasóknak” – Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16-17. századból, Balassi, Budapest 2003, 332 o.

János evangéliuma – Egyszerű magyar nyelvű változat, The Bible Laegue Magyarország Alapítvány, Budapest 2003, 75 o.

John testvér: Mennyei Atyánk – Biblikus bevezetők a Miatyánk imádsághoz, Metanoiete, fordította Simon András (Notre Pere), Agapé, Szeged 2003, 98 o.

Kammer, Elke: Menekülés a tengeren át, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 112 o.

Kausemann, Josef: Sámson, Izráel bírája, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 119 o.

Kelly, John Norman Davidson: Szent Jeromos élete, írásai és vitái, fordította Nemes Krisztina, Kairosz, Budapest 2003, 522 o.

Kerekes Zoltán: A zsidókhoz írt levél irodalmi szerkezete, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 2003, 142 o.

Keszthelyi Ferenc: Képes kis Biblia – Hitoktatási segédkönyv, Ecclesia, Budapest 2003, 10. kiadás, 162 o.

Kiszely Gábor: Máté evangéliuma, Kairosz, Budapest 2003, 116 o.

Komoróczy Géza [szerk.]: Héber mítoszok és mondák – A Bibliából, Móra, Budapest 2003, 2. kiadás, 363 o.

Kraus, Joseph E. és Terrien Samuel [szerk.]: Képes Biblia – Szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak, Agapé, Szeged 2003, 520 o.

Kraus, Naftali: Ezra, Nechemjá – Az őscionizmus története, Az Ősi forrás sorozat 12., PolgART, Budapest 2003, 371 o.

Kunz, Eugen [szerk.]: Mi a célod? – Evangéliumi történetek fiataloknak, 3. kötet, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 167 o.

Kustár Zoltán [szerk.]: „Mint folyóvíz mellé ültett fa…” – Emlékkötet dr. Módis László professzor századik születésnapjának tiszteletére, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2003, 152 o.

Langenberg, Heinrich: A galatákhoz írt levél – A feltétel nélküli kegyelem és az isteni igazságosság kérdése, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 80 o.

Lengyel Ervin: A püspöki tekintély biblikus és teológiai megalapozása, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 73 o.

Liebi, Roger: Beteljesedett prófécia – Messiási prófécia, beteljesedése és történeti valódisága – Világtörténelem Dániel próféta látomásában, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 120 o.

Liebi, Roger: Izrael és Irak – A közel-keleti tűzfészek a Biblia fényében, (Israel und das Schicksal des Irak), Ethos, Budapest 2003, 119 o.

Louis A, Barbieri et al.: A Biblia ismerete – Kommentársorozat, 6. rész, Máté - János, fordította Köves Gábor, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2003, 489 o.

Lüscher, Albert: Boldogok, akik sírnak..., Amit az ember vet, azt fogja aratni, Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 30 o.

Mackenzie, Carine: Eszter, a bátor királyné, (Esther, the brave queen), TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2003, 32 o.

Mackenzie, Carine: Péter, a halász, (Peter, the fisherman), TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2003, 32 o.

Magassy Katalin: Keresztfa titka tündököl – Bibliai olvasókönyv evangélikus családok részére, Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület és a Fraternitás Lelkészegyesület, Győr 2003, 1. kiadás, 272 o.

Magyar Bibliatársulat Alapítvány, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 61 o.

Malgo, Wim: A bibliai keresztség, (Die biblische Taufe), Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2003, 18 o.

Martin, Gerhard Marcel: Bibliodráma – Gyakorlat és elmélet, fordította Oláh Zsuzsanna, Egyházfórum, Magyar Bibliodráma Egyesület, Budapest 2003, 135 o.

McKenzie, Steven L.: Dávid király – Életrajz, fordította Csobay Dávid (King David), Gold Book, Debrecen 2003, 289 o.

Méhes Mária Viktória: A betlehemi hercegecske, Agapé, Szeged 2003, 22 o.

Menyhárt Andrea: A kereszt bölcsessége – Elmélkedés a szenvedésről Szent Pál 2. Korintusi levele alapján Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 2003, 79 o.

Mihályi Angyalka: A vak megygyógyításának története – A Mk 10,46-52 elemzése, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 84 o.

Miller, J. Maxwell: Az ókori Izrael és Júda története, Studia orientalia 3., fordította Erdős Ágnes (A history of ancient Israel and Judah), Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba 2003, 498 o.

Molnár János: A szerelem országútján – Az Énekek Éneke magyarázata, Koinónia, Kolozsvár 2003, 370 o.

Morris, Neil és Ting: Képes Biblia gyermekeknek, fordította Dezső Tamás, Németh Dorottya, Kossuth, Budapest 2003, 320 o.

Muntag Andor: Jób könyve – Fordítás és magyarázat, Út a Könyvhöz, Luther, Budapest 2003, 2. kiadás, 385 o.

Nagy Mihály: Ásványok a Bibliában, Debreceni Református Kollégium, Debrecen 2003, 127 o.

Nagy Tibor és Pecsuk Ottó [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz a 2004. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 127 o.

Nagy Tibor és Pecsuk Ottó [szerk.]: Így szól az Úr! – A 2004. évi Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 15 o.

Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003, 4. kiadás, 1384 o.

Olty Mária és Raj Tamás: Az állatok nyomorúsága – Állatvédelem a Bibliában, Makkabi, Budapest 2003, 206 o.

Pajor András: „Ismerem tetteidet...” – Bibliai lelki tükrök a mai ember számára, Korda, Kecskemét 2003, 64 o.

Pausch, Alfons: Máté, a vámszedőből lett apostol – A vám- és pénzügyőrök védőszentje, fordította Rátki Emőke (Der Zöllner-Apostel Matthäus), Viva Média, Budapest 2003, 95 o.

Péceli Bence: A hét főbűn biblikus és morálteológiai értelmezése, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 58 o.

Perera, Antonio: Ősszefoglaló képes Biblia, (La Biblia infantil), Pro Junior, Budapest 2003, 192 o.

Petz György: Kérdések és válaszok a Bibliáról – Az Újszövetség, Magyar Könyvklub, Budapest 2003, 208 o.

Phillips, Graham: A mózesi örökség – Isten eredetének nyomában, fordította Békési József (The Moses legacy), Gold Book, Debrecen 2003, 304 o.

Porter, Joshua Roy: Az elveszett Biblia – az elfeledett szent könyvek titkai, ford. Kovács Lajos, M. Kvklub, Budapest 2003, 255 o.

Prince, Derek: A Biblia alaptanításai, 1. kötet, A hit alapjai, fordította Uzoni Péter (The foundation series), Hit Gyülekezete, Budapest 2003, 153 o.

Prince, Derek: A Biblia alaptanításai, 2. kötet, Megtérés és hit, fordította Uzoni Péter (The foundation series), Hit Gyülekezete, Budapest 2003, 158 o.

Prince, Derek: A Biblia alaptanításai, 3. kötet, A Jordántól pünkösdig, fordította Uzoni Péter (The foundation series), Hit Gyülekezete, Budapest 2003, 215 o.

Prince, Derek: A Biblia alaptanításai, 4. kötet, A pünkösd céljai – A kézrátétel, fordította Uzoni Péter (The foundation series), Hit Gyülekezete, Budapest 2003, 250 o.

Prince, Derek: A Biblia alaptanításai, 5. kötet, A halottak feltámadása – Az örök ítélet, fordította Uzoni Péter (The foundation series), Hit Gyülekezete, Budapest 2003, 249 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 1. rész, Advent - karácsony, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2003, 12. kiadás, 206 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 2. rész, Nagyhét - húsvét, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2003, 10. kiadás, 220 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 3. rész, Nagyhét - húsvét, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2003, 10. kiadás, 220 o.

Racs Csaba: Az élet fogalma Ezekiel könyve üdvösséghirdetésében, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 267 o.

Raj Tamás: Bibliaiskola – A Szentírás kulcsszavai és szállóigéi, Makkabi, Budapest 2003, 213 o.

Remmers, Arend: A Biblia képei és szimbólumai, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 184 o.

Ricoeur, Paul: Bibliai gondolkodás, fordította Enyedi Jenő, Európa, Budapest 2003, 581 o.

Ritvay Dorottya: A keresztény szülők feladatai a Biblia és az Egyház tanításában, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 56 o.

Ross, Neil M.: Nehémiás, Isten építőmestere, (Nehemiah, builder for God), TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2003, 32 o.

Rossier, Henri: Gondolatok Józsué könyve, Bírák könyve és Ruth könyve alapján, (Betrachtungen über das Buch Josua, Betrachtungen über die Bücher Richter, Ruth), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 178 o.

Roth, Ariel A.: Gyökereink – Kapcsolat a tudomány és a Szentírás között, fordította Tokics Ildikó (Origins), Advent, Budapest 2003, 422 o.

Rózsa Huba [szerk.]: Az Ige Szolgálatában – A 60 éves Tarjányi Béla köszöntése, Szent István Társulat, Budapest 2003, 407 o.

Saint John, Patricia Mary: Onézimusz kétszeresen megszabadítva – A bibliai Onézimusz regénye, (Twice freed), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 132 o.

Sanders, Jim: Alapvető tanítások a Bibliából, 1. kötet, Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 2003, 3. kiadás, 118 o.

Sanders, Jim: Az Evangélium dióhéjban, Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 2003, 3. kiadás, 78 o.

Sanders, Jim: Ímé, eljövök hamar – Jelenések 1., Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 2003, 2 .kiadás 135 o.

Sándor Endre: Sámson – A kiválasztott bűnös ember, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 111 o.

Sáry Pál: Bűnvádi eljárások az Újszövetségben, Szt. István Társ., Budapest 2003, 2. kiad., 239 o.

Schaude, Otto: Pedagógiai felfedezések a Bibliában, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 67 o.

Schneider, Dieter: A Lélek történelmet formál – A Lélekben való részesedés Lukácsnál, Korda, Kecskemét 2003, 137 o.

Schreuder, F.: „Megismerni Téged: ez az örök élet!” – Újszövetség, 41.-80. lecke, Vasárnapi Iskolai Szövetség, Pécel 2003, 97 o.

Sinka Brigitta: Az ellenségszeretet biblikus és erkölcsteológiai megközelítése, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 61 o.

Sípos Ete Zoltán és Álmos: Biztos pont egy bizonytalan világban, Ébredés Alapítvány, Pécel 2003, 30 o.

Smend, Rudolf: Keresztyén prédikációk az Ószövetségről, fordította Szabó Csaba, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 198 o.

Soós Judit: Képes családi Biblia, 1. kötet, Aranyhal, Budapest 2003, 32 o.

Spurgeon, Charles Haddon: Elvégeztetett! – Krisztusnak hét szava a kereszten, (Christ's words from the cross), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 128 o.

Stangier, Klaus-Werner: Itt és most – Bibliodráma a liturgia és pszichodráma vonzásában, fordította Varga Péter Pius (Jetzt), Magyar Bibliodráma Egyesület, Budapest 2003, 140 o.

Steiner, Rudolf: A Lukács-evangélium – 10 előadás – Basel – 1909. szeptember 15-24., (Das Lukas-Evangelium), Genius, Budapest 2003, 208 o.

Steiner, Rudolf: A Márk-evangélium – 10 előadás – Basel – 1912. szeptember 15-24., fordította Drahos Sándor, Genius, Budapest 2003, 174 o.

Strauch, Alexander: A férfi és a nő egyenértékű, de különböző – A nemekre vonatkozó bibliai helyek rövid tanulmányozása, (Men and women equal yet different), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 120 o.

Struppe, Ursula: Bevezetés az Ószövetségbe, A Biblia világa 6., fordította Lorencz Klára (Einführung in das Alte Testament), Jel, Budapest 2003, 196 o.

Szabó Mária, D. [szerk.]: Emberek, akik Istent keresik – Magyar írók bibliai történetei, Palatinus, Budapest 2003, 439 o.

Szalay Szilárd: Lukács passió – Elhangzott ígehirdetések a Lukács Evangéliuma alapján – Lukács 22,1-24,53, Vörösberényi Református Egyházközség, Vörösberény 2003, 289 o.

Székely János: Az Újszövetség teológiája, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003, 320 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 2003, 1194 o.

Szentírás – Újszövetség és Zsoltárok a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003, 4. kiadás, 792 o.

Szigeti Jenő: A hármas angyali üzenet, Evangélium mindenkinek, Heted7 Világ, Budapest 2003, 116 o.

Szikra Tamás: Az evangéliumi szegénység, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 60 o.

Takács Gyula: Római levél – egzegézis – jegyzet, Paulus Hungarus – Kairosz, [Budapest] [2003], 444 o.

Tamás Bertalan [szerk.]: Megszentelt élet – Gyakorlati bibliamagyarázat Péter első és második leveléhez, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 142 o.

Tamásy Tamás [szerk.]: Útmutató a Biblia rendszeres olvasásához – 2004, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 2003, 147 o.

Tenney, Merrill C.: Újszövetségi bevezető, (New Testament survey), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2003, 2. kiadás, 482 o.

Újszövetség – Egyszerű magyar nyelvű fordítás, TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2003, 434 o.

Újszövetség – Élet, igazság és világosság, fordította Károli Gáspár, Nemzetközi Biblia Társaság, Gödöllő 2003, 383 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc és Kosztolányi István, Szent István Társulat, Budapest 2003, 5. kiadás, 683 o.

Valois, Annabelle Félicité de és Karssay Natália Constancia: Felragyog egy csillag az égen, Bibliai mesék 1., Magánkiadás, Budapest 2003, 41 o.

Valois, Annabelle Félicité de és Karssay Natália Constancia: Una estrella resplandeciente en el firmamento, Relatos biblicos 1., fordította Julio F. Zavaleta,, Magánkiadás, Budapest 2003, 41 o.

Vankó Zsuzsa [szerk.]: „Felettébb tiszta a te beszéded” – Bibliai gondolatok minden napra, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2003, 452 o.

Vankó Zsuzsa: A „legszebb ének” üzenete az ifjúságnak Spalding Kiadó, Budapest 2003, 47 o.

Vankó Zsuzsa: A boldogság törvénye – Bibliai etika és antropológia, Spalding Kiadó, Budapest 2003, 370 o.

Váradi Tibor: Az evangéliumok spirituális értelmezése, 1. kötet, Máté evangéliuma a szellemtudomány fényében – 8 előadás – Budapest – 1998. október 10 - 1999. május 07., Napfényes Élet Alapítvány, Budapest 2003, 1. kiadás, 191 o.

Varga Gyöngyi és Zsugyel Adél: Közelebb az Ószövetséghez – Tanári kézikönyv, Luther, Budapest 2003, 124 o.

Warns, Else Natalie: Jerikó rózsája – A bibliodráma kézikönyve, fordította Falvay Dóra, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 247 o.

White, Ellen Gould: Jézus élete, fordította Homoki Henrietta és Dobos János (The desire of ages), Advent, Budapest 2003, 8. kiadás, 804 o.

Wilts, Harm: Bibliai családok – Házasság és családi élet a Bibliában, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 119 o.

Wolff, Hans Walter: Az Ószövetség antropológiája, fordította Blázi György (Anthropologie des Alten Testaments), Harmat, Budapest 2003, 317 o.

Xeravits Géza: "Átalakuló hagyományok – Tanulmányok a qumráni közösség, a korai zsidóság és a születő kereszténység kapcsolatáról, L'Harmattan, Budapest 2003, 202 o.

Zvara Edina: „A keresztyén olvasóknak” – Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16-17. századból, Balassi Kiadó, Budapest 2003, 332 o.

Zsiga Zita: Ószövetségből az Újszövetségbe – A keresztény liturgia zsidó gyökerei és átvett elemei az első században, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 64 o.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe