//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006 :

- 2002 -

- 2002 -


2002

A négy evangélium – Máté, Márk, Lukács, János, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 161 o.

Ablonczy Dániel: Jelenések könyve, Egyszerűen a Bibliáról, Open Art, Budapest 2002, 1. kiadás, 168 o.

Ablonczy Margit: Isten hatalmas keze alatt – Ifjúsági bibliaóra-vázlatok Péter levelei alapján – Egy éves program fiatal felnőtteknek, Református Fiatalok Szövetsége, Budapest 2002, 112 o.

Augustinus Aurelius: A Teremtés könyvéről a manicheusok ellen, Catena. Fordítások, fordította Herczeg Zsuzsanna (De genesi contra manichaeos), Kairosz, Budapest 2002, 165 o.

Bara Adolf: Szent János első levelének szerkezeti elemzése, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 2002, 107 o.

Barker, Kenneth L. és Burdick, Donald [szerk.]: Magyarázatos Károli Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szent Írás fordította Károli Gáspár, Veritas, Budapest 2002, 2080 o.

Barnes, Trevor: Biblia gyermekeknek, fordította Rohmann Gergely (The Kingfisher children’s Bible), Novum, Szeged 2002, 255 o.

Barré, Michael L. et al. [szerk.]: Jeromos bibliakommentár, 1. rész, Az Ószövetség könyveinek magyarázata, fordította Aranyi Erzsébet et al. (The New Jerome biblical commentary), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2002, 895 o.

Beers, V. Gilbert: My picture Bible – To see and share, TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2002, 190 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 1211 o.

Biblia, 1. rész, fordította Bernstein Béla et al., Makkabi, Budapest 2002, 3. kiadás, 1327 o.

Biblia, 2. rész, fordította Bernstein Béla et al., Makkabi, Budapest 2002, 3. kiadás, 1455 o.

Biblia, fordította Kecskeméthy István, Koinónia, Kolozsvár 2002, 1592 o.

Bie, Arnaud de: Jézus, mesélj el mindent!, 1. kötet, Isten szövetséget köt, (Psaumes nuit et jour, Dieu fait alliance), Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, Homokkomárom 2002, 56 o.

Bindes Ferenc: Válaszol az Úr, Szent István Társulat, Budapest 2002, 220 o.

Bock, Sebastian: A bibliai Izrael története – A kezdetektől az Újszövetség koráig, A Biblia világa, fordította Lorencz Klára (Kleine Geschichte Izraels), Jel, Budapest 2002, 169 o.

Bodorkós Norbert: A szőlő és bor Palesztínábana Kr. e. 1. évezredben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2002, 56 o.

Bohnhoeffer, Dietrich: A Szentírás imádságoskönyve, Communio sanctorum, fordította Visky S. Béla (Das Gebetbuch der Bibel), Koinónia, Kolozsvár 2002, 78 o.

Bokor Zoltán: A magyar zsoltárfordítások története a kódexek korában, Kézirat, Szombathely 2002, 29 o.

Bolyki János: János evangéliuma a görög tragédiák tükrében, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 195 o.

Booth, Susan M.: Az Ószövetség – Interaktív tanfolyam, 1. rész, Mózes öt könyvének és Izrael történetének tanulmányozása, Interaktív tankönyveken alapuló tanfolyam, fordította Bilec Rita, JATEPress, Szeged 2002, 403 o.

Boulad, Henri: Sámuel, Sámuel!, fordította Vácz Jenő (Samuel, Samuel!), Ecclesia, Budapest 2002, 1. kiadás, 151 o.

Calvin, Jean: Az Urat keressétek, akkor élni fogtok! – Kálvin János magyarázata Ámósz próféta könyvéhez, fordította Tóth Kálmán, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 256 o.

Calvin, Jean: Az Úrtól jön a szabadulás – Kálvin János magyarázata Abdiás és Jónás próféta könyvéhez, fordította Tóth Kálmán, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 159 o.

Cochrane, Linda: Megbocsátottan és szabadon – Abortusz utáni bibliatanulmányozás nők részére, fordította Kapocs Márta (Forgiven and set free), Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága, Budapest 2002, 115 o.

Costecalde, Claude-Bernard ill. Dennis, Peter [szerk.]: Illusztrált családi Biblia, fordította Békési József (The illustrated family Bible), Egmont, Budapest 2002, 383 o.

Czanik Péter: A Teremtő kezében – A 26-50. zsoltár magyarázata, Magánkiadás, Budapest 2002, 165 o.

Da Spinetoli, Ortensio: Lukács – a szegények evangéliuma, ford. Turay Alfréd, Agapé, Szeged 2002. 2. kiad., 775 o.

Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma – Bibliai jelképek kézikönyve, Szent István Társulat, Budapest 2002, 1. kiadás, 350 o.

Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma – Bibliai jelképek kézikönyve, Szent István Társulat, Budapest 2002, 2. kiadás, 350 o.

Deursen, A. van: A Biblia világa képekben, (Bijbels beeldwoordenboek), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 128 o.

Diószeghy Csaba [szerk.]: Nyelvi és interkulturális készségek fejlesztése angol nyelvű bibliai szövegek felhasználásával – Az angoltanári konferencia anyaga – 2001. október 15., Református Pedagógiai Intézet, Budapest 2002, 111 o.

Drávai István: Járt-e nálad Gábriel? – Elmélkedések a „B” év olvasmányaihoz, Internet-Sopron Egyesület, Sopron 2002, 69 o.

Egerváriné Árvai Márta [szerk.]: Istenünk beszéde mindörökre megmarad – Bibliai gondolatok minden napra, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2002, 374 o.

Érted is, amit olvasol?, 1. rész, Bibliatanulmányozás kezdőknek, fordította Köves Gábor, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2002, 206 o.

Érted is, amit olvasol?, 2. rész, Bibliatanulmányozás haladóknak, fordította Hargitai Róbert, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2002, 334 o.

Eszter könyve – Púrim, avagy A sorsvetés és a megmenekülés ünnepének elbeszélése új magyar fordításban, fordította Fröhlich Róbert, HM Tábori Rabbinátus, Budapest 2002, 35 o.

Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila [szerk.]: „Mindent az Evangéliumért” – Gyürki László 70. születésnapjára, Körmendi Szent Erzsébet Egyházközség Képviselő-testülete, Körmend 2002, 419 o.

Fast, Howard: Mózes, Egyiptom hercege, fordította Mesterházi Mónika (Moses, prince of Egypt), Vince Kiadó, Budapest 2002, 420 o.

Fritz Zsuzsa: Ősök és hősök – Zsidó történetek, bibliai mesék és szórakoztató feladatok gyerekeknek és az egész családnak, Magánkiadás, Budapest 2002, 48 o.

Gaál Éva: Az igazi szeretet – Akkor és most, Porszem Kiadó, Budapest 2002, 20 o.

Gaál Éva: Eltévedt méhecske és más történetek bibliai tanulsággal, Porszem Kiadó, Budapest 2002, 2. kiadás, 46 o.

Gábor Mózes, P. [szerk.]: Minden Jézusról – Evangélium exegétáknak, Kairosz, Budapest 2002, 313 o.

Gaebelein, Arno Clemens: Ószövetségi kommentár, (Gaebelein’s concise commentary on the whole Bible), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 1010 o.

Galbiati, Enrico: A Biblia és története: Ószövetség, fordította Harmath Károly OFM (La Bibbia e la sua storia), Agapé, Szeged 2002, 360 o.

Galbiati, Enrico: A Biblia és története: Újszövetség, fordította Harmath Károly OFM (La Bibbia e la sua storia), Agapé, Szeged 2002, 240 o.

Gombor Gábor és Kiss Ágnes: Bábel emlékei, Argumentum Kiadó, Budapest 2002, 371 o.

Grant, F. W.: Mózes első könyve az Újszövetség fényében, (Genesis in the light of the New Testament), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 113 o.

Gulyás Mónika: Az 1 Sám 3 f. nyelvtani elemzése a targumi és a maszoréta szöveg alapján, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2002, 54 o.

Hankiss János: Az emberi rész – Bibliai történetek, Accordia, Budapest 2002, 168 o.

Hausmann, Jutta [szerk.]: Az Ószövetség a szószéken – Az egyházi esztendő ószövetségi alapigéinek igehirdetési előkészítői (2003-2004. I.), Luther, Budapest 2002, 47 o.

Heller Ágnes: A zsidó Jézus feltámadása, Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 2002, 115 o.

Hewitt, J. B.: Tanulmányok a bibliai kisprófétákról, (Outline studies in the Minor-Prophets), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 80 o.

Holy Bible – New living translation, TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2002, 1037 o.

Hunt, Dave: Megalkuvás nélküli evangélium, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 27 o.

Inrig, Gary: Isten karja messzebb ér... – A Bírák könyvének magyarázata, (Hearts of iron, feet of clay), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 204 o.

Ivancsó István: A magyar görög katolikus egyház evangéliumos könyve, Athanasiana füzetek 6., Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza 2002, 55 o.

Jordan, Edward L.: Bibliai hermeneutika avagy Hogyan értelmezzük a Bibliát?, JATEPress, Szeged 2002, 426 o.

Kabai István: Eszter könyve – A Purim története rímekben, Fébé Kht., Piliscsaba 2002, 57 o.

Karaffa János: A szenvedés mint az ítélethirdetés következménye Jeremiás életében a Vallomások alapján, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2002, 241 o.

Karasszon István: Az Ószövetség fényei – Veterotestamentika, Mundus, Budapest 2002, 307 o.

Kovács Géza: Az Istent keresők bibliaórája, Menedék Alapítvány, Budapest 2002, 127 o.

Kozma Zsolt: Jézus Krisztus példázatai, Iránytű Alapítvány, Gödöllő 2002, 552 o.

Kőbányai János [szerk.]: János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve, Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 2002, 36 o.

Kraus, Naftali: Jób szenvedései – Miért szenved az igaz ember?, Az Ősi forrás sorozat 11., PolgART, Budapest 2002, 399 o.

Kurta György: A Váradi Biblia története, Királyhágómelléki Református Egyház, Nagyvárad 2002, 30 o.

Kustár Zoltán: A Krónikák könyve – A mű előállása tanítása, szövegállományának és kanonikus forrásainak szinopszisa, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2002, 159 o.

Lovas András: Ábrahám, Harmat, Budapest 2002, 139 o.

Lőrincz Zoltán: A Biblia a magyar festészetben, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 181 o.

MacDonald, William: József – Jézus előképe, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 82 o.

Mézes Tünde et al.: Ószövetségi bölcsességi könyvek, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2002, 188 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 127 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz a 2003. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 135 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Így szól az Úr! – A 2003. évi Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 15 o.

Nemeskürty István: Deáki bötüről magyar nyelvre – Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig, Szent István Társulat, Budapest 2002, 472 o.

Németh Miklós Péter: A Fil 2,6-11 arám eredetének kérdése, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2002, 69 o.

Nida, Eugene A. és Waard, Jan de: Egyik nyelvről a másikra – Funkcionális ekvivalencia a bibliafordításban, fordította Pecsuk Ottó (From one language to another), Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 307 o.

Northcott, Cecil: Bibliai lexikon gyerekeknek, Kálvin, Budapest 2002 o.

Novum Testamentum seu quattuor euangelior volumina lingua Hungarica donata – Uj Testamentum magijar nijeluen, Bibliotheca Hungarica antiqua, fordította Pesti Mizsér Gábor, Balassi Kiadó, Budapest 2002, 512 o.

Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2002, 4. kiadás, 1384 o.

Ötvös László [szerk.]: Bibliafordítások és hatásuk – A DAB Vallásügyi Munkabizottságának és a Biblia Barátok Körének közös találkozóján elhangzott tanulmányok, Biblia Barátok Köre, Debrecen 2002, 71 o.

Peters, Benedikt: A Prédikátor könyve – A héber irodalom rejtélyes könyve, (Das Buch Prediger), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 150 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 1. rész, Advent - karácsony, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2002, 11. kiadás, 206 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 2. rész, Jézus nyilvános működése, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2002, 11. kiadás, 297 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 3. rész, Nagyhét - húsvét, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2002, 11. kiadás, 220 o.

Regőczi István: Filioli - Fiacskáim – Bibliai elmélkedések, Szent István Társulat, Budapest 2002, 212 o.

Rozmann Károlyné: Aki Isten nevében szól, Heted7 Világ, Budapest 2002, 119 o.

Rózsa Huba: A Genesis könyve – A bibliai őstörténet – Gen 1-11, Szent István Társulat, Budapest 2002, 337 o.

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése – Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe, 2. kötet, Szent István Társulat, Budapest 2002, 3. kiadás, 582 o.

Rózsa Huba: Ószövetségi egzegézis – Pátriárkák, Pázmány Péter Római Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2002, 113 o.

Sándor Endre: Debóra éneke – Az Ószövetség hívő asszonyainak példája, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 41 o.

Santala, Risto: Pál apostol - Saul rabbi – Az ember és a tanító a zsidó források fényében, fordította Gáspár Györgyi és Simonyi Andrea, Bridge Mission Society, Budapest 2002, 188 o.

Savonarola, Girolamo: Prédikációk Aggeus prófétáról, fordította Száraz Orsolya, Pete László, Attrakor, Máriabesnyő-Gödöllő 2002, 326 o.

Savonarola, Girolamo: Prédikációk Aggeus prófétáról, fordította Száraz Orsolya és Pete László (Prediche sopra Aggeo), Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő 2002, 326 o.

Sípos Emese: Képes bibliai történetek gyerekeknek – Újszövetség, Szalay, Kisújszállás 2002, 119 o.

Snell, Anne: A keresztyénség zsidó gyökerei – Alaptanulmány nyolc fejezetben, fordította Gönczi Géza és Gönczi Erzsébet, Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, Budapest 2002, 189 o.

Sólem Aléhem: Énekek éneke, fordította Brodszky Erzsébet (Sir-hasirím), Tericum, Budapest 2002, 106 o.

Soós Judit: Bibliai mesék, Aranyhal, Budapest 2002, 80 o.

Soós Judit: Képes Biblia kicsiknek és nagyoknak, Aranyhal, Budapest 2002, 238 o.

Stott, John R. W.: A galatákhoz írt levél – Nincs más út, A Biblia ma, fordította Kertai Barbara, Harmat, Budapest 2002, 182 o.

Süle András: „Az ajtóban állok és kopogok” – Evangéliumi gondolatmorzsák, Magánkiadás, Budapest 2002, 187 o.

Szalay Szilárd: Meglepetések odaát – Elhangzott ígehirdetések a Lukács Evangéliuma alapján – Lukács 14,15-18,17, Vörösberényi Református Egyházközség, Vörösberény 2002, 288 o.

Szegedi László: Biblikus hittan, Magánkiadás, Vác 2002, 170 o.

Szenczi Molnár Albert [szerk.]: Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Vizsolyi Alapítvány Kuratóriuma, Debrecen 2002, 1687 o.

Szent Biblia – Az egész keresztyénségben be-vött régi deák bötűből magyarra fordította a Jésus alatt Vitézkedő Társaság-béli Nagy-Szombati Káldi György pap, fordította Káldi György, Faximilex, Budapest 2002, 1176 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Szövetségében foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 2002, 3. kiadás, 1265 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, Bibliotheca Hungarica antiqua, fordította Caroli Gaspar, Balassi Kiadó, Budapest 2002, 1048 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Boldog Élet Alapítvány, Budapest 2002, 1194 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Logictialine Kft., Budapest 2002, 1098 o.

Szigeti Jenő: Mit mondanak a jelek a Bibliában?, Heted7 Világ, Budapest 2002, 113 o.

Szőkefalvi Nagy Erzsébet [szerk.]: "„Ezer nyelvű Biblia” – Ritka bibliakiadások a Somogyi-könyvtár gyűjteményében – Kiállítás a Somogyi-könyvtárban – 2002. július 15 - október 22.," Somogyi-könyvtár, Szeged 2002, 40 p.

Szula Edit: Aranykönyv – Kedvenc bibliai történeteim – Ó- és Újszövetség, Fruit Line, Budapest 2002, 272 o.

Szula Edit: Aranykönyv – Kedvenc bibliai történeteim – Újszövetség, Visual Games, Budapest 2002, 82 o.

Takács Gyula: Római levél, Kairosz, Budapest 2002, 2. kiadás, 444 o.

Tatford, Frederick A.: Jákob fiai – Az Izráel törzseinek adott áldások, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 78 o.

Thiede, Carsten Peter: Aki látta Jézust – Megdöbbentő bizonyíték az evangéliumok eredetére, fordította Katona Gábor, Gold Book, Debrecen 2002, 256 o.

Tubb, Jonathan N.: Bibliai tájakon, Szemtanú 50., fordította Sóskuthy György (Bible lands), Park, Budapest 2002, 63 o.

Vanyó László: Az egyházatyák bibliája és az ókeresztény exegézis módszere, története – Septuaginta, Diatesszaron, Vetus Latina, Vulgata, Jel, Budapest 2002, 328 o.

Váradi Tibor: Az evangéliumok spirituális értelmezése, 2. kötet, Márk evangéliuma a szellemtudomány fényében – 8 előadás – Budapest – 1999. október 8 - 2000. május 5., Napfényes Élet Alapítvány, Budapest 2002, 1. kiadás, 161 o.

Váradi Tibor: Az evangéliumok spirituális értelmezése, 2. kötet, Márk evangéliuma a szellemtudomány fényében – 8 előadás – Budapest – 1999. október 8 - 2000. május 5., Napfényes Élet Alapítvány, Budapest 2002, 2. kiadás, 161 o.

Váradi Tibor: Az evangéliumok spirituális értelmezése, 3. kötet, Lukács evangéliuma a szellemtudomány fényében – 8 előadás – Budapest – 2000. október 6 - 2001. május 4., Napfényes Élet Alapítvány, Budapest 2002, 1. kiadás, 187 o.

Váradi Tibor: Az evangéliumok spirituális értelmezése, 4. kötet, János evangéliuma a szellemtudomány fényében – 9 előadás – Budapest – 2001. október 05 - 2002. június 07., Napfényes Élet Alapítvány, Budapest 2002, 1. kiadás, 233 o.

Váradi Tibor: Az evangéliumok spirituális értelmezése, 4. kötet, János evangéliuma a szellemtudomány fényében – 9 előadás – Budapest – 2001. október 05 - 2002. június 07., Napfényes Élet Alapítvány, Budapest 2002, 2. kiadás, 233 o.

Varga Gyöngyi: Az elsőszülött áldása, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 2002, 324 o.

Varga Zsigmond J.: Bibliai görög olvasó- és gyakorlókönyv, A Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiájának kiadványai 28., Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémia, Sárospatak 2002, 415 o.

Veress József: Az ókori testkultúra tükröződése a páli levelekben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2002, 148 o.

Wesley, John: Prédikációk, 2. rész, A hegyi beszédről, fordította Bedőné Kriszt Éva, Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest 2002, 203 o.

White, Ellen Gould: Jézus élete, fordította Homoki Henrietta és Dobos János (The desire of ages), Advent, Budapest 2002, 8. kiadás, 804 o.

Wilcock, Michael: Bírák könyve – Bővelkedő kegyelem, A Biblia ma, fordította F. Nagy Piroska (The message of Judges), Harmat, Budapest 2002, 197 o.

Wilson, Ian: A Biblia: történelem, fordította Békési József (The Bible is history), Gold Book, Debrecen 2002, 256 o.

Zajti Ferenc: Jézus gyermekkora, Barnaföldi Gábor Archívum, Budapest 2002, 45 o.

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe