//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006 :

- 2001 -

- 2001 -


2001

A sensus literalis hermeneutikai kérdései, Hermeneutikai Füzetek 25., fordította Mucsi Zsófia és Horpácsy Noémi, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 2001, 129 o.

A teremtéstörténet, Bibliai történetek kicsiknek, fordította Cserna György, Alexandra, Pécs 2001, 10 o.

A teremtéstörténet, fordította Cserna György, Alexandra, Pécs 2001, 10 o.

Ablonczy Dániel: Tovább! – Írásmagyarázat az Apostolok cselekedeteihez, Egyszerűen a Bibliáról, Open Art, Budapest 2001, 213 o.

Ágoston Sándor: „Kezeket fel!”, Ágoston Sándor Baráti Kör, Budapest 2001, 296 o.

Alexander, Pat [szerk.]: Scolar kézikönyv a Bibliához, fordította Hazai Péter (The Lion handbook to the Bible), Scolar, Budapest 2001, 815 o.

Alexander, Pat: Gyermekbiblia – Ó- és újszövetségi történetek – A világ legcsodálatosabb története a gyerekek nyelvén, fordította Simonfalvy Lajos (The Lion children's Bible), Omega, Debrecen 2001, 2. kiadás, 256 o.

Alföldy-Boruss Dezső: Taizé a Biblia mérlegén, Budapest-Pasaréti Református Egyházközség, Budapest 2001, 32 o.

Archer, Gleason Leonard: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, fordította Greizer Miklós (A survey of Old Testament introduction), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2001, 654 o.

Balázs Katalin: A Biblia a helyes táplálkozásról – Több mint 400 recepttel, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2001, 2. kiadás, 160 o.

Baranyi József: Konkordancia a Károli Bibliához, Veritas, Bp 2001, 2. kiadás, 1879 oldal

Barker, Kenneth L. és Burdick, Donald [szerk.]: Magyarázatos Károli Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Veritas, Budapest 2001, 2080 o.

Barsi Balázs: Magasság és mélység – Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára, 3. rész, Évközi idő XIII-XXIII. hét, Alfadat-press, Tatabánya 2001, 377 o.

Bartha Tibor: Bibliai fogalmi szókönyv, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 4. kiadás, 374 o.

Beke Adorján: Az Ebed-JHWH dalok értelmezése H. J. Hernisson, O. H. Steck és B. Janowski szerzőknél, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 98 o.

Benham, A. M.: Mária, Jézus anyja, (Maria the mother of Jesus), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 24 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 1211 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 851 o.

Bibliai töreténetek gyerekeknek, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 6. kiadás, 234 o.

Bitler, Lois: „Vedd és olvasd!” – A Szentírás történetei gyermekek részére, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 2. kiadás, 120 o.

Bolyki János: „Igaz tanúvallomás” – Kommentár János evangéliumához, Kommentárok a Szentíráshoz, Osiris, Budapest 2001, 560 oldal

Bovenmars, Jan G.: A Szív bibliai lelkisége, Marana Tha sorozat 86., fordította Nemessányi Lászlóné (A Biblical spirituality of the heart), Marana Tha 2000 Alapítvány, Budapest 2001, 215 o.

Brinke, Georg R.: Jegyzetek Máté evangéliumához –180 beszédvázlat Máté evangéliuma alapján, fordította Szabadi Gusztáv (Skizzen über das Matthäusevangelium), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 341 o.

Burkett, Larry: Pénz és üzlet a Biblia tükrében – Ahogy a nagykönyvben meg van írva, fordította Szörényi Ágnes és Rácz Roland (Business By The Book – Complete Guide of Biblical Principles for the Workplace), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2001, 303 o.

Cohn-Sherbok, Dan és Lavinia: A judaizmus rövid története, A Világ Vallásai, fordította Filipcsei Mirandella és Simon Róbert (Jewish and Christian Mysticism: an Introduction), Akkord, Budapest 2001, 202 o.

Currie, James B.: Angyalok – Amit a Biblia róluk tanít, (Angels), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 59 o.

Czanik Péter: Melyik úton járjak? – Az 1-25. zsoltár magyarázata, Magánkiadás, Budapest 2001, 159 o.

Csia Lajos: A Jelenések könyve a mai kor tükrében, Százszorszép, Bp 2001, 381 o.

Csonka Hedvig: A böjtölés bibliai és teológiai megközelítése, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 58 o.

Dávid és Góliát, Bibliai történetek kicsiknek, fordította Cserna György, Alexandra, Pécs 2001, 10 o.

Drávai István: Keressétek a hegyeket – Elmélkedések az „A” év olvasmányaihoz, Internet-Sopron Egyesület, Sopron 2001, 126 o.

Drosnin, Michael: A Biblia kódja, fordította Kertész Balázs (The Bible code), Vimce Kiadó, Budapest 2001, 239 o.

Énekek éneke, fordította Kádár András Áriel, CET Belvárosi Könyvkiadó, Budapest 2001, 40 o.

Evangélium – A fontosabb fogalmak és nevek magyarázatával, fordította Csalog Eszter, Szent Pál Akadémia, Budapest 2001, 324 o.

Fábry Kornél: La spécificité chrétienne de la foi en la résurrection par rapport au judaisme ancien, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 117 o.

Farkas L. Gyula: A Biblia biológus szemmel, Scientia christiana 10., Agapé, Szeged 2001, 287 o.

Fazekas Zsuzsa [szerk.]: Magyar Biblia – A világ teremtése, az özönvíz, Jézus élete s a világ vége napjaink szájhagyományában, Folklór, L'Harmattan, Budapest 2001, 135 o.

Fekete Géza: Factum est verbum – Tanulságos história a Jónás könyviből, Magánkiadás, Budapest 2001, 16 o.

Fekete Károly: A Lukács evangéliuma és az Apostolok cselekedeteiről írott könyv magyarázata, Debreceni Református Kollégium, Debrecen 2001, 215 o.

Finkelstein, Israel és Silberman, Neil Asher: Biblia és régészet – Az ókori Izrael történelmének két arca, fordította Békési József (The Bible unearthed), Gold Book, Debrecen 2001, 384 o.

Fodor György: Az Ószövetség eszkatológikus struktúrája, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 225 o.

Gaddi, Giangaleazzo: Első lépések a Bibliában – Népszerűsítő Biblia-tanulmány, fordította Nagy Mária, Don Bosco, Budapest 2001, 143 o.

Gnilka, Joachim: A Názáreti Jézus – Üzenet és történelem, fordította Kőszeghy Miklós és Odrobina László (Jesus von Nazaret), Szent István Társulat, Budapest 2001, 387 o.

Grant, Leslie M.: Zakariás látomásai és az Úr Igéjének terhe, (The visions of Zechariah and the burdens of the Lord), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 64 o.

Hagin, Kenneth E.: Midász király érintése – A bibliai prosperitásról – Az érem mindkét oldala, fordította Surjányi Csaba, Új Spirit, Budapest 2001, 256 o.

Hargitai György [szerk.]: A Biblia – Szemelvények Károli Gáspár fordításából, fordította Károli Gáspár, Kossuth, Budapest 2001, 3. kiadás, 470 o.

Háy János [szerk.]: Jézus bölcsessége – Szeretetről, igazságról, boldogságról, gazdagságról, jóról és gonoszról, A csend ajándéka, Palatinus, Budapest 2001, 2. kiadás, 95 o.

Hegedűs Loránt: 1 Mózes huszonkettő, Dunamelléki Református Egyházkerület, Budapest 2001, 55 o.

János evangéliuma, 3. rész, 13-21. részek magyarázata, A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Szemináriumának tanulmányi füzetei 10., fordította Lenkeyné Semsey Klára, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2001, 232 o.

János evangéliuma, A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Szemináriumának tanulmányi füzetei 8., fordította Lenkeyné Semsey Klára, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2001, 2. kiadás, 190 o.

János Pál, II.: Szent Pál apostol nyomában – II. János Pál pápa beszédei Görögországban, Szíriában és Málta szigetén – 2001. május 4-9., fordította Diós István Pellegrinaggio giubilare „sulle orme di San Paulo apostolo”, Grecia, Siria, (Malta - 2001), Szent István Társulat, Budapest 2001, 123 o.

Jelenits István: Betű és lélek, Jelenits István összegyűjtött írásai 5., Új Ember Kiadó, Budapest 2001, 234 o.

Jézus élete, Bibliai történetek kicsiknek, fordította Cserna György, Alexandra, Pécs 2001, 10 o.

Jézus születése, Bibliai történetek kicsiknek, fordította Cserna György, Alexandra, Pécs 2001, 10 o.

Johnson, Jan: Amikor összedől a világ… – 25 napi olvasmány, amely visszahozhatja a reményt, fordította Mesterházy Balázs, Jeruzsálemi Szt. Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend, Budapest 2001, 32 o.

Joó Sándor: Halálból életbe – Joó Sándor igehirdetései János evangéliuma alapján, Magánkiadás, Budapest 2001, 172 o.

Károlyi Krisztina: A Prédikátor könyvének teológiája, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 76 o.

Képes Biblia – Történetek az Ó- és Újszövetségből, fordította Kiszely Mária (La Bible illustrée), Aquila, Debrecen 2001, 2. kiadás, 312 o.

Kirsch, Jonathan: Dávid király – Izrael uralkodójának igaz élettörténete, fordította Békési József (King David), Gold Book, Debrecen 2001, 352 o.

Kirsch, Jonathan: Mózes élete, fordította Békési József (Moses), Gold Book, Debrecen 2001, 415 o.

Kirsch, Jonathan: Szajha az út mentén – Tiltott bibliai történetek, fordította Daróczi Enikő és Békési József, Gold Book, Debrecen 2001, 367 o.

Kőszeghy Miklós: Dávid – „Tud lantot pengetni, harcra termett és vele van az Úr”, Kréné 1., Új Mandátum, Budapest 2001, 159 o.

Kraus, Naftali: Mózes öt könyve, A heti szidrák, Ulpius-ház, Budapest 2001, 331 o.

Kraus, Naftali: Salamon példabeszédei, Ulpius-ház, Budapest 2001, 273 o.

Kugler, Erich: A Biblia - Isten csodája, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 2. kiadás, 60 o.

Labancz Zsolt SchP: Jelek a János-evangéliumban, A σημει̃ον kifejezés jelentése és szerepe a János-evangélium 1-12. fejezeteiben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 69 o.

Lázár Imre: Keresztény zarándokhelyek Egyiptomban – Utazás a Szent Család nyomában, Panoráma, Budapest 2001, 197 o.

Marcus, Amy Dockser: A Biblia a régészet tükrében – Hogyan írja újra a régészet a Bibliát és formálja át a Közel-Kelet, fordította Békési József és Dinya Tamás (The view from Nebo), Gold Book, Debrecen 2001, 348 o.

Marosi Szilvia: A szent páli levelek bevezető szakaszainak szinposzisa, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 2001, 96 o.

Mártonffy Máriusz Marcell: Az újszövetségi példázatok irodalma – Poétika és teológia, Akadémiai Kiadó, Budapest 2001, 284 o.

Martos Levente Balázs: Heiligkeit und Freiheit – Heiligkeit als Schlüssel paulinischer Ethik in 1 Kor 5-7, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 215 o.

Meier, Bertram: Asszonyok találkoznak Jézussal – Elmélkedések az evangéliumi találkozásokról, fordította Mészáros Erzsébet, Bencés Kiadó, Pannonhalma 2001, 63 o.

Mészáros András [szerk.]: Márk ëvangéliuma az első magyar bibliafordításból – 1416?-1466, fordította Pécsi Tamás és Újlaki Bálint, Bárczi Géza Értékőrző Kiejtési Alapítvány, Budapest 2001, 77 o.

Mezei Zsolt: Biblia Sacra – A Pápai Református Gyűjtemények könyvtárának bibliái – 16-18.sz, Dunántúli Református Egyházkerület, Pápa 2001, 62 o.

Mihályi Angyalka: Isten áldása és a kezdetek – Isten - Áldás - Ember, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 2001, 57 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 127 o.

Mócsy Imre SJ: Az evangéliumok hitelessége, Biblikus írások 5., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2001, 168 o.

Morris, Leon: Az Újszövetség teológiája, fordította Szirtes András, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2001, 512 o.

Moses Bar Kepha: Paradicsom-kommentár, Írók, költők, gondolkodók, fordította Kövér András, Lukács Ilona és Pesthy Mónika, Magyar Könyvklub, Budapest 2001, 224 o.

Motyer, Stephen: Ki kicsoda a Bibliában?, Magyar Könyvklub, Budapest 2001, 64 o.

Mózes története, Bibliai történetek kicsiknek, fordította Cserna György, Alexandra, Pécs 2001, 10 o.

Mücher, Werner: Az Úr ünnepei – A 3Mózes 23. magyarázata, (Meine Feste), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 52 o.

Mwąoqwbiys, Yehiyel Sobiy: A Biblia hagyományos kommentárjai, fordította ©arwniy, ©imwn, Göncöl, Budapest 2001, 287 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz a 2002. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 144 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Így szól az Úr! – A 2002. évi Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 15 o.

Nemere Ilona: Bibliai történetek gyerekeknek, Puedlo, Nagykovácsi 2001, 271 o.

Német Bibliatársulat és Dán Bibliatársulat [szerk.]: Bibliai atlasz – A Biblia világának történeti térképei, fordította Hetényi Attila, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 64 o.

Németh Rita: A messiáshívő zsidók, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 61 o.

Noé bárkája, Bibliai történetek kicsiknek, fordította Cserna György, Alexandra, Pécs 2001, 10 o.

Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2001, 3. kiadás, 1384 o.

Osborne, Grant R.: A hermeneutika spirálisa – Részletes bevezetés a bibliamagyarázathoz, fordította Gerzsenyi László (The hermeneutical spiral), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2001, 519 o.

Osman, Ahmed: Idegen a Királyok Völgyében – Egy titokzatos egyiptomi múmia, fordította Kozsup István (Stranger in the Valley of the Kings), Gold Book, Debrecen 2001, 237 o.

Ötvös László [szerk.]: Magyar Biblia, Avagy az Ó és Uj Testamentom könyveiből álló tellyes Szent Irás a Magyar nyelven, Nemzetközi theológiai könyv 45., fordította Komáromi Csipkés György, Vizsolyi Alapítvány Kuratóriuma, Debrecen 2001, 1508 o.

Patience, John: Bibliai történetek, 1. kötet, A teremtés, fordította Csöndes Anita, Officina Junior, Budapest 2001, 10 o.

Patience, John: Bibliai történetek, 2. kötet, Noé bárkája, fordította Csöndes Anita, Officina Junior, Budapest 2001, 10 o.

Patience, John: Bibliai történetek, 3. kötet, Dávid és Góliát, fordította Csöndes Anita, Officina Junior, Budapest 2001, 10 o.

Patience, John: Bibliai történetek, 4. kötet, Dániel az oroszlánok vermében, fordította Csöndes Anita, Officina Junior, Budapest 2001, 10 o.

Pfister, Herta: Ószövetségi asszonyok, akik megnyerték testszésünket, fordította Votisky Éva, Pont, Budapest 2001, 89 o.

Pokorádi Zoltánné [szerk.]: Tudod-e? – Érdekességek a Bibliából, Pannon-Literatúra, Kisújszállás 2001, 64 o.

Pontificia Commissio Biblica: Szentírásmagyarázat az Egyházban, Biblikus írások 1., fordította Székely István (Die Interpretation der Bibel in Kirche), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2001, 95 o.

Prince, Derek: Engesztelés – Mi történt a kereszten?, fordította Surjányi Csaba, Új Spirit, Budapest 2001, 266 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 2. rész, Jézus nyilvános működése, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2001, 9. kiadás, 297 o.

Puskás László: A hely ahol állsz, szent föld, Don Bosco, Budapest 2001, 2. kiadás, 127 o.

Qra'us, Naftalî: Mózes öt könyve – a heti szidrák, Ősi forrás sorozsat 1., Ulpius, Budapest 2001, 2. kiad., 331 o.

Rad, Gerhard von: Az Ószövetség teológiája, 2. kötet, Izrael prófétai hagyományainak teológiája, Osiris tankönyvek, fordította Bendl Júlia, Mády Katalin és Szita Szilvia (Theologie des alten Testaments), Osiris, Budapest 2001, 364 o.

Rákos Sándor: A bárány lázadása – Bibliai és istenkereső versek, Szent István Társulat, Budapest 2001, 106 o.

Rohl, David M.: Fáraók és királyok, a Biblia - a mítosztól a történelemig, fordította Vágó Tímea, Gold Book, Debrecen 2001, 415 o.

Roska Péter: Az üdvösség reménye a Római levélben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 215 o.

Rózsa Huba: Üdvösségközvetítők az Ószövetségben, Szent István Társulat, Budapest 2001, 347 o.

Röck Gyula: Zsidó volt-e Jézus?, Anahita-Ninti Bt., Budapest 2001, 96 o.

Rüesch, Peter: Asszonyok az Újszövetségben – Jézus asszonyokkal találkozik, Nemzetközi theologiai könyv 51., fordította Szabó Csaba (Das grenzenlose Ja), Korda, Kecskemét 2001, 183 o.

Saffrey, Henri-Dominique: Pál apostol története avagy Tegyétek kereszténnyé a világot, Az életszentség nagymesterei 26., fordította Kisdi Nóra (Histoire de l'apôtre Paul, ou Faire chrétien le monde), Agapé, Szeged 2001, 156 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 1. kötet, Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 2001, 6. kiadás, 107 o.

Santala, Risto: A Messiás az Újszövetségben a rabbinikus iratok fényében, fordította Gerzsenyi László (The Messiah in the New Testament in the light of Rabbinical writings), Bridge Mission Society, Budapest 2001, 250 o.

Sass Gyula Levente: A család intézményének biblikus-teológiai alapjai, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 73 o.

Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe – Az ígéretek emlékezete, Katolikus teológiai kézikönyvek 29., Agapé, Szeged 2001, 613 o.

Schwank, Benedikt OSB: János, fordította Turay Alfréd, Agapé, Szeged 2001, 649 o.

Sinkó Ferenc: Evangéliumi történetek gyerekeknek, Új Ember Kiadó, Budapest 2001, 72 o.

Soós Attila: A szeretet himnusza – A szeretet művészete a Biblia tükrében, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2001, 2. kiadás, 214 o.

Spinetoli, Ortensio da: Lukács – A szegények evangéliuma, Scriptura 3., fordította Turay Alfréd (Luca), Agapé, Szeged 2001, 2. kiadás, 775 o.

Steiner, Rudolf: A bibliai teremtéstörténet titkai – 11 előadás – München – 1910. augusztus 16-26., fordította Maasburg Kornélné (Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte), Genius, Budapest 2001, 147 o.

Szalay Szilárd: Kezdetben – Elhangzott ígehirdetések – 1 Mózes 1,1-3,24, Vörösberényi Református Egyházközség, Vörösberény 2001, 287 o.

Szegedi László: A Sínai szövetség, Magánkiadás, Vác 2001, 112 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Szövetségében foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 2001, 2. kiadás, 1265 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Boldog Élet Alapítvány, Budapest 2001, 1194 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 2001, 1194 o.

Szikszai Béni: Maran Atha! – Az Úr közel – Magyarázatok a Jelenések könyvéhez, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 225 o.

Szula Edit: Aranykönyv – Kedvenc bibliai történeteim, Visual Games, Bp 2001, 24 o.

Szűcs Edit: Buzdítások Szent Pál apostol leveleiben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Vp 2001, 85 o.

Takácsné Papp Zsófia: A házasság bibliai, teológiai és liturgiatörténeti megközelítése, Pasztorális füzetek 4., Új Ember Kiadó, Budapest 2001, 51 o.

Tamásy Tamás [szerk.]: Útmutató a Biblia rendszeres olvasásához – 2002, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 2001, 123 o.

Telle, Rolf: Bibliaóra, Reménység, Sződ 2001, 95 o.

Teres Ágoston SJ: Biblia és asztronómia – Mágusok és a csillag Máté evangéliumában, Springer, Budapest 2001, 4. kiadás, 339 o.

The songs of songs - Énekek éneke, fordította Károli Gáspár (magyar) és King James (angol), Logod Bt., Budapest 2001, 42 o.

Thiede, Carsten Peter: A keresztfa megtalálása, fordította Liska Endre (The quest for the true cross), Corvina, Budapest 2001, 214 o.

Thieme, R. B.: Halálból az életre – A Jézus Krisztusról szóló örömhír, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 18 o.

Thiering, Barbara: A könyv, amelyet Jézus írt – János evangéliuma, fordította Juhász István, Gold Book, Budapest 2001, 336 o.

Tyconius-tanulmányok, Hermeneutikai Füzetek 26., fordította Szita Szilvia, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 2001, 139 o.

Új Testamentum – Baja Béla Biblia-kódex, 1. kötet, fordította Károli Gáspár, Advent, Budapest 2001, 518 o.

Új Testamentum – Baja Béla Biblia-kódex, 2. kötet, fordította Károli Gáspár, Advent, Budapest 2001, 364 o.

Új Testamentum – Baja Béla Biblia-kódex, melléklet, Advent, Budapest 2001, 64 o.

Újszövetségi szentírás a Vulgata szerint Káldi György fordítása nyomán, fordította Káldi György, Pannon-Literatúra, Kisújszállás 2001, 319 o.

Üzenetek, Advent, Budapest 2001, 47 o.

Válogatott zsoltárok, fordította Bodrog Miklós, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 2001, 107 o.

Vass Cecília: Örvendezzetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örvendezzetek – Fil 4,4, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 2001, 66 o.

Vermes Géza: Jézus változó arcai, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Sárközi Mátyás (The changing faces of Jesus), Osiris, Budapest 2001, 317 o.

Wangerin, Walter: Jézus tanúja, Pál apostol – A misszionárius, Kincsestár, fordította Hegyes Horváth Csilla (Paul), Heted7 Világ, Budapest 2001, 453 o.

Webb, Barry: Ézsaiás könyve – Sasszárnyakon, A Biblia ma, fordította Bádonyi Márta, Harmat, Budapest 2001, 304 o.

Wellhausen, Julius: A farizeusok és a szadduceusok, fordította Szabó Csaba (Die Pharisäer und die Sadducäer), Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 163 o.

White, Ellen Gould: A hegyi beszéd – Jézus mai üzenete, Evangélium mindenkinek, fordította Hegyes Horváth Csilla (Thoughts from the Mount of Blessing), Esély Mozaik, Budapest 2001, 158 o.

White, Ellen Gould: Az apostolok története, fordította Kormos Jenőné és Murányi Róbert Árpád (The acts of the apostles), Advent, Budapest 2001, 4. kiadás, 448 o.

White, Ellen Gould: Gondolatok a Hegyi beszédről, fordította Egervári Dezső (Thoughts from the Mount of Blessing), Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2001, 142 o.

White, Ellen Gould: Jézus élete, fordította Homoki Henrietta és Dobos János (The desire of ages), Advent, Budapest 2001, 8. kiadás, 784 o.

White, Ellen Gould: Pátriárkák és próféták – Az Ószövetség történelme, fordította Stramszki István (Patriarchs and prophets), Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2001, 2. kiadás, 693 o.

Wilkerson, David R.: Feltárul az Új Szövetség, ford. Kormosné Debreczeni Zsuzsa, Evangéliumi Pünkösdi Közösség, [Budapest] [2001], 189 o.

Wjst, Walter: Efezus – Egy nagyvárosi gyülekezet felemelkedése és bukása, (Ephesus - Aufstieg und Fall einer Grossstadtgemeinde), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 200 o.

Wolff, Hans Walter: Az Ószövetség antropológiája, fordította Blázi György (Anthropologie des Alten Testaments), Harmat, Budapest 2001, 317 o.

Xeravits Géza: A qumráni közösség szentírásértelmezése – Folyamatos peąerek, (Anthropologie des Alten Testaments), Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa 2001, 84 o.

Zimányi József: A fáraó útlevelei, Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2001, 20 o.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe