//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006
Magyar Biblikus Irodalom 1990 - 2006 :

- 1997 -

- 1997 -


1997

A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei – a 27 alapvető hitelvbibliai magyarázata, ford. Bánfiné Roóz Magda, Zarkáné Teremy Krisztina, Advent, Budapest 1997, 411 o.

Bajtai Zsigmond: Jézus evangéliuma a négy evangélista tanúsága alapján, Pécsi Püspökség, Pécs 1997, 9. kiadás, 135 o.

Balla Péter: Challenges to New Testament Theology – An Attempt to Justify the Enterprise, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 95., Mohn, Tübingen 1997, 279 o.

Balogh Balázs: Hét bibliafordítás összehasonlító etimológiai vizsgálata, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 1997, 28 o.

Barsi Balázs: A Bárány menyegzője – Elmélkedések a Jelenések könyvéről, EFO Kiadó, Budapest 1997, 268 o.

Batchelor, Mary: 365 történet a Bibliából gyermekeknek, M. Kvklub, Bp  1997, 416 o.

Benyik György [szerk.]: Példabeszédek – Szegedi Biblikus Konferencia – Szeged – 1997. szeptember 1-4., JATEPress, Szeged 1998, 227 o.

Benyik György: Magyarországi biblikus irodalom a kezdetektől 1997-ig, JATEPress, Szeged 2000, 338 o.

Benyik György: Ungarische Bibelübersetzungen, JATEPress, Szeged 1997, 49 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 1601 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 1211 o.

Biblia – Istennek az Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 375 o.

Biblia – Ószövetségi Szentírás, 1.kötet (Ter - 2Mak), fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 1997, 1301 o.

Biblia – Ószövetségi Szentírás, 2.kötet (Jób - Mal), fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 1997, 1264 o.

Biblia – Ótestamentum – Válogatás a Vizsolyi Bibliából, Európa diákkönyvtár, fordította Károlyi Gáspár, Európa, Budapest 1997, 394 o.

Biblia – Újtestamentum – Válogatás a Vizsolyi Bibliából, Európa diákkönyvtár, fordította Károlyi Gáspár, Európa, Budapest 1997, 333 o.

Biblia, 1. rész, fordította Bernstein Béla et al., Makkabi, Budapest 1997, 2. kiadás, 1327 o.

Biblia, 2. rész, fordította Bernstein Béla et al., Makkabi, Budapest 1997, 2. kiadás, 1455 o.

Bibliai enciklopédia – A Biblia földje és kora, népei és hősei, tanításai és üzenetei, fordította Dobos Lídia, Magyar Könyvklub, Budapest 1997, 352 o.

Bolyki János és Csanády András: Kinyilatkoztatás – Két megközelítés, Hermeneutikai Füzetek 13., Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1997, 125 o.

Brinke, Georg R.: A szent sátor szimbólumai, (Symbolik der Stiftshütte), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1997, 128 o.

Bühlmann, Walter: Hogyan élt Jézus – Lakás, étkezés, munka, utazás a 2000 évvel ezelőtti Palesztínában, A hét szabad művészet könyvtára, fordította Kapitány György (Wie Jesus lebte), Corvinus Kiadó, Budapest 1997, 1 .kiadás 140 o.

Bühlmann, Walter: Hogyan élt Jézus – Lakás, étkezés, munka, utazás a 2000 évvel ezelőtti Palesztínában, A hét szabad művészet könyvtára, fordította Kapitány György (Wie Jesus lebte), Corvinus Kiadó, Budapest 1997, 2. kiadás, 141 o.

Christlieb, Alfred: Pál apostol, (Der Apostel Paulus), Péceli Református Egyház, Pécel 1997, 313 o.

Czanik Péter: Boldogító törvény – A 119. Zsoltár magyarázata, Magánkiadás, Budapest 1997, 147 o.

Czanik Péter: Ézsaiás könyvének magyarázata, 2. rész, 13-39. fejezet, Iránytű Alapítvány, Gödöllő 1997, 446 o.

Csákvári József: Bibliai témák az európai művészetben, 1. kötet, Ószövetség, Könyvesház, Budapest 1997, 169 o.

Csákvári József: Bibliai témák az európai művészetben, 2. kötet, Újszövetség, Könyvesház, Budapest 1997, 142 o.

Dobszay László [szerk.]: Zsoltárelmélkedések, zsoltármagyarázatok, Jel, Budapest 1997, 230 o.

Dohányos János: Hol van megírva? – Segédkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalálásához – Bibliai egyezményes szövegtár – Vezérfonál a bibliai tanítások megértéséhez, Fortin L., Budapest 1997, 299 o.

Eckhart Mester: A Teremtés könyvének magyarázata, fordította Szebedy Tas, Farkas L. I., Budapest 1997, 166 o.

Edwards, Michael: De Poetica Christiana, Hermeneutikai Füzetek 14., (De Poetica Christiana), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1997, 79 o.

Farkas Henrik: A Biblia rejtélyei – A világ teremtésétől az utolsó ítéletig, Hungalibri, Budapest 1997, 242 o.

Fénysugarak – 1997. január 1-től június 28-ig – Segítség a Biblia naponkénti tanulmányozásához, Bethánia CE Szövetség Iratmissziója, Budapest 1997, 193 o.

Fénysugarak – 1997. június 29-től december 31-ig – Segítség a Biblia naponkénti tanulmányozásához, Bethánia CE Szövetség Iratmissziója, Budapest 1997, 209 o.

Frye, Northrop: Az Ige hatalma – Második tanulmány a Biblia és az irodalom kapcsolatáról, fordította Pásztor Péter (Words with power), Európa, Bp 1997, 413 o.

Gossweiler, Albert: Ezékiel próféta, (Der Prophet Hesekiel), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1997, 64 o.

Gyökössy Endre: Az Őstörténet – A teremtéstörténet üzenete ma, Szent Gellért Kiadó, Budapest 1997, 2. kiadás, 127 o.

György Antal: A tizenharmadik apostol – Egyháztörténeti olvasókönyv, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 2. kiadás, 165 o.

György Antal: Sötét helyen világító szövétnek – Kis útikalauz a Biblia világához, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 167 o.

Hahn István: Zsidó ünnepek és népszokások, Makkabi, Budapest 1997, 87 o.

Hamvas Endre: Kis katekismus – a Biblia elemeivel, Rex Regum, Jaidhof 1997, 63 o.

Hargitai György [szerk.]: A Biblia – Szemelvények Károli Gáspár fordításából, fordította Károli Gáspár, Kossuth, Budapest 1997, 2. kiadás, 470 o.

Hídvégi Nóra: Dániel látomása a négy vadállatról, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1997, 87 o.

Jáki Szaniszló: Biblia és tudomány, Lexica Kft., Budapest 1997, 240 o.

Junker, Reinhard: Ádámtól származik az ember? – A Biblia kijelentései és a természettudományos adatok, fordította Szentpétery Péter (Stammt der Mensch von Adam ab?), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1997, 1. kiadás, 41 o.

Junker, Reinhard: Ádámtól származik az ember? – A Biblia kijelentései és a természettudományos adatok, fordította Szentpétery Péter (Stammt der Mensch von Adam ab?), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1997, 2. kiadás, 41 o.

Junker, Reinhard: Ádámtól származik az ember? – A Biblia kijelentései és a természettudományos adatok, fordította Szentpétery Péter (Stammt der Mensch von Adam ab?), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1997, 3. kiadás, 41 o.

Karaffa János: Jeremiás vallomásainak értelmezési lehetőségei – Kutatástörténeti összefoglalás, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Bp 1997, 56 o.

Kidner, Derek: Jeremiás könyve – Szél és vihar ellen, A Biblia ma, fordította Bogárdi Szabó István (The message of Jeremiah), Harmat, Budapest 1997, 171 o.

Kocsis György: Rejtélyek és földönkívüliek a Bibliában, Magánkiadás, Tatabánya 1997, 149 o.

Léber Miklós [szerk.]: Énekes Biblia: Gyermekdallamokkal énekelhető bibliai történetek és biblai tanítás, Magánkiadás, Jánoshalma 1997, 339 o.

Lenkeyné Semsey Klára: Jézus követői, Jézus hírnökei – Mária, Márta, Lídia és sokan mások, Böszörményi Jenő Lelkész és Neje Emlékalapítvány, Debrecen 1997, 68 o.

Lukács evangéliuma (Kivonat az Újszövetségi Szentírás 15., átd. kiadásából), fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Bencés Kiadó, Pannonhalma 1997, 76 o.

Madarasné Erős Krisztina: Izrael törzsi társadalmának kialakulása a szociológiai modell tükrében, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1997, 72 o.

Maier, Gerhard: A történet-kritikai módszer vége, fordította Borsos Péter és Boros Attila (Das Ende der historisch-kritischen Methode), Harmat, Budapest 1997, 133 o.

Malgo, Marcel: Perspektívák Ezsdrás könyvéből, Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest [1997], 27 o.

Martini, Carlo Maria: A boldogságok, fordította Németh László (Le beatitudini in dialogo), Szent István Társulat, Budapest 1997, 52 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 127 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz az 1998. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 131 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Így szól az Úr! – Az 1998. évi Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 15 o.

Németh Pál [szerk.]: Jeruzsálem tanulmányok – A Biblia Múzeum időszaki kiállításához – 1997. október 30-tól 1998. május 31-ig, Biblia Múzeum, Budapest 1997, 55 o.

Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1997, 1. kiadás, 1384 o.

Ordass Lajos: Gondolatok a Filemonhoz írott levél olvasása közben, Ordass Lajos Baráti Kör, Budapest 1997, 16 o.

Országos Liturgikus Tanács [szerk.]: A szentmise olvasmányai hétköznapokra, 1. kötet, Szent István Társulat, Budapest 1997, 686 o.

Porter, Joshua Roy: A Biblia képes kalauza, fordította Nagy Piroska, F. (The illustrated guide to the Bible), Maecenas Budapest 1997, 288 o.

Rákos Sándor: Zsuzsanna és a vének – Moralitás - azaz erkölcsi példázat – Változat ószövetségi dallamra, Mesterek sorozat 3., Littera Nova, Budapest 1997, 80 o.

Reménység magjai – Tananyag kisiskolásoknak – 1. év, 2. félév, 1-20. lecke – Tanári kézikönyv fordította Palúr Kornélia (Living world curriculum), Barnabás Csoport Alapítvány, Budapest 1997, 94 o.

Rózsa Huba: Kezdetkor teremtette Isten – A bibliai őstörténet magyarázata – Ter 1-11, A Biblia világa, Jel, Budapest 1997, 210 o.

Rózsa Huba: Mi a Biblia? – Bevezetés a Biblia ismeretébe, A Biblia világa, Jel, Budapest 1997, 2. kiadás, 79 o.

Rugási Gyula: Örök romok, Latin Betűk, Debrecen 1997, 364 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 1. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1997, 3. kiadás, 81 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 2. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1997, 3. kiadás, 72 o.

Sauer, Erich: A hit versenypályáján – Ébresztő új életre a Zsidókhoz írt levél 12. fejezete nyomán – Nyerd el az élet koszorúját – Az Újszövetség harci és sportképei, melyek a hitet serkentik, (In der Kampfbahn des Glaubens), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1997, 171 o.

Schmatovich János: Az Ószövetség üzenete – Teológiai áttekintés - bibliai perspektíva, Bencés Kiadó, Pannonhalma 1997, 219 o.

Schreuder, F.: „Megismerni Téged: ez az örök élet!” – Újszövetség – 41-80. lecke, Vasárnapi Isk. Szövets. Gyermekevangélizációs Közösség, Pécel 1997, 97 o.

Streit, Jakob: És lőn világosság – A teremtéstől az özönvízig – Bibliai történetek, fordította Wyborny Hanna (Und es ward Licht), Ita Wegman Alapítvány, Budapest 1997, 115 o.

Stukenbrock-Sternberg, Ilse E.: Az elragadtatás - a következő nagy esemény?, Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest [1997], 63 o.

Szabó Mária: Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe, Katolikus teológiai kézikönyvek 26., Agapé, Szeged 1997, 1. kiadás, 190 o.

Szabó Mária: Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe, Katolikus teológiai kézikönyvek 26., Agapé, Szeged 1997, 2. kiadás, 190 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 1997, 1194 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Anno, Budapest 1997, 1098 o.

Szondi Lipót: Káin, a törvényszegő, fordította Mérei Vera (Kain, Gestalten des Bösen), Gondola '96, Budapest 1997, 421 o.

Tamásy Tamás [szerk.]: Útmutató a Biblia rendszeres olvasásához – 1998, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 1997, 150 o.

Tenney, Merrill C.: Újszövetségi bevezető, (New Testament survey), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1997, 2. kiadás, 482 o.

Thomas, Geoffrey: Vedd és olvasd – A Biblia olvasása, fordította Soóki-Tóthné Klein-Varga Noémi, Koinónia, Kolozsvár 1997, 31 o.

Thorday Attila: A szövetség mint ajándék és elkötelezettség – Isten és ember szövetségkötése az ószövetségi írásokban, Agapé, Novi Sad 1997, 68 o.

Thorday Attila: Az istenismeret dinamikájáról Egzegetikai vizsgálatok az Efezusi levél alapján, Agapé, Szeged 1997, 148 o.

Thorday Attila: Az istenismeret dinamikájáról – Egzegetikai vizsgálatok az Efezusiakhoz írt levél alapján, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Bp 1997, 171 o.

Tóth Kálmán: A régészet és a Biblia, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 180 o.

Tyconius:. Szabályok könyve, Hermeneutikai füzetek 12., fordította Czachesz István (Liber regularum), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1997, 117 o.

Udvardy György: A Biblia a hitoktatásban – A serdülő kor metodológiája, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1997, 217 o.

Vankó Zsuzsa [szerk.]: Mit mond a Biblia…, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1997, 2. kiadás, 175 o.

Varga Zsigmond J.: Bibliai görög olvasó- és gyakorlókönyv, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 455 o.

Vermes Géza: Jézus és a judaizmus világa, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Hajnal Piroska (Jesus and the world of Judaism), Osiris, Budapest 1997, 240 o.

Vojnovic, Tadej: Beszélgetések Szent Lukács evangéliumáról, ford. Kalacsi János, Agapé, Szeged 1997, 148 o.

Walter, Kasper: Jézus a Krisztus, XX. századi keresztény gondolkodók 11., fordította Németh Attila (Jesus der Christus), Vigilia, Budapest 1997, 360 o.

Walvoord, John F. és Zuck, Roy B. [szerk.]: A Biblia ismerete – Kommentársorozat, 6. kötet, Máté - János, fordította Köves Gábor, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1997, 489 o.

Westermann, Claus: A Biblia titkai – Bevezetés a Bibliába, fordította Tóth Károly (Tausend Jahre und ein Tag), Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 598 o.

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe