//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
2. Dr Bustya Dezső TEMETÉSI BESZÉDEK
II. Újszövetségi textusok 1 - 97 .
:

18. MULANDÓ ÉS MARADANDÓ Mt 24,35-44

18. MULANDÓ ÉS MARADANDÓ Mt 24,35-44


 18. MÚLANDÓ ÉS MARADANDÓ Mt 24,35-44.

  Gy.T.!
  Koporsó mellett állva fájdalmas érzés kerít a hatalmába bennünket: ismét elmúlt egy élet. Tudjuk, hogy minden életnek rendelt ideje van; amikor az lejár, el kell menni. Ezt a törvényt senki emberfia meg nem változtathatja.

  Miért van ez így? A Szentírás tanítása szerint a múlandóság a bűnnek a következménye. Már az Éden kertjében bejött Istennek szép, tökéletes világába az engedetlenség; a bűn nyomában pedig a halál. A bűn úgy megsokasodott, hogy egykor - az özönvízben - az egész teremtett világnak el kellett vesznie.

  A mi Urunk Jézus Krisztus arról beszél igénkben, hogy nemcsak az egyes ember életének, de a fennálló világnak is rendelt ideje van. Egyszer elmúlik. „Az ég és a föld elmúlnak…” Amit a bűn megrontott, az nem maradhat meg. Az embereket leginkább az a kérdés foglalkoztatja, hogy mikor lesz az? Pedig nem ez a lényeg! Az az igazán lényeges, hogy hol leszünk mi akkor? Azok között, akik Isten nélkül élték életüket, vagy azokkal, akik tudtak Róla és igazán félték Őt? Ez a földi életnek a nagy felelőssége. Itt, a földi életünk folyamán kell döntenünk; az ítélet napján már késő lesz!

  Krisztus Urunk az utolsó idők jeleiről beszél (Mt 24, 6-7.v.) Az idők végén ugyanúgy folyik majd az élet, mint az özönvíz előtti napokban. Az emberek teljesen elmerülnek az élet örömeibe és gondjaiba. Megfeledkeznek a jövendőről (38-39.v.). És ekkor következik be a nagy szétválasztás.

  Azonos körülmények között dolgozó emberek közül az egyik várja az Urat, a másikra váratlanul csak le az Ő megjelenése. Ez az egyik számára a felvételt, a másik számára az otthagyást jelenti. Mit tehetünk tehát? Amit az ige mond: „Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.” (44.v.) Ez azt jelenti, hogy benne élhetek földi feladataimban; örülhetek annak az áldásnak, amit Isten adott e földön, - csak bele ne temetkezzem mindebbe! Ne merüljünk el, Testvérek, az ideigvalókban úgy, mintha örökkévalók lennének, s nem kellene egyszer azoktól megválnunk. Vigyázva figyeljük a látóhatárt: onnan túlról, a múló világ végéről közeledik az ÚR, és nem tudhatom, melyik órában jő el, de az biztos, hogy eljön. Készen vagyok- e az Ő érkezésére? Ez mindannyiunk földi életének legnagyobb kérdése és felelőssége.

  II.
  Id. B.F. koporsója is, amely mellett állunk, Istentől küldött figyelmeztető jel számunkra. Tartalma ez: Ember, ezen a világon csak átmenő vagy. Ne rendezkedj be ide túlságosan, mert egyszer innen el kell menned. De adatik egy drága lehetőség számodra is. a mi Istenünk hozzád is szól; halld meg és vedd ezt komolyan. Van Isten, van Gazdája az életünknek. Egyedül Őreá építheted az életed; aki ezt teszi, azt nem éri csalódás, de aki emberekre, múlandó dolgokra épít, rettentően csalatkozni fog. Isten egyedül az életünk Ura. Ő pedig azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.

  Evégből szeretett halottatokat is sok jóban részesítette Isten. Az egykori vasutas családban nyolc gyermek nevelkedett? Kettő közülük kiskorában meghalt; hatan indultak el az élet göröngyös útján. B.F. alig 16 esztendősen került a Cukorgyárba, hogy 46 éven keresztül munkálkodjék ott hősies helytállással, betegsége miatti nyugalomba vonulásáig. Kályhafűtőként kezdte, üzemvezetőként végezte pályáját. Sok fiatalt nevelt a lakatos mesterségre. Sokan szerették, becsülték, tisztelték munkatársai közül, s ez bizonyára örömmel töltötte a szívét: nem éltem hiába.

  Nagyobb örömére szolgáltatok Ti: kicsiny családja. Hitvese, 44 évi együttes úton hűséges társa; két szeretett gyermeke és három unokája. A nagy világon belül egy kicsiny világ! Ti lehettetek a vigasztalói, amikor csalódottan, megfáradtan derékba tört a pálya. Szerettetek 58 évesen már megroskadt; lelki betegsége testére is kihatott, s az utolsó nyolc esztendő az egykor oly tevékeny ember számára a rettentő büntetést: az ágyhoz-kötöttséget jelentette.

  Sorsát nem akarjuk értelmezni; ez nem feladatunk. Isten azért állított ide, hogy a gyászban vigasztalást és Isten hívását hirdessem nektek. Ő hívogatta Szeretteteket is: egészségében és betegségében egyaránt. Meghallotta-e, elfogadta-e a hívást? Ezt mi nem tudhatjuk; de az ő örökkévaló sorsa ezen múlik. Most titeket s mindannyiunkat hívogat Isten e gyász által. A világ elmúlik és annak kívánsága is. de van valami, ami soha el nem múlik. Ehhez ragaszkodjunk, míg napjaink vannak, - és életünk lesz a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelméből.

  Ámen.


 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj