//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Roma hagyományok, kultúra 2004
- Roma hagyományok, kultúra 2004 :

3. Szokások, hagyományok, babonák

3. Szokások, hagyományok, babonák


3. Szokások, hagyományok, babonák

3.1 A szülés, születéssel kapcsolatos szokások

A cigányok szokásai, hagyományai is a születéssel kezdődnek. A terhes anya ugyanúgy él, cipekedik, cigarettázik, batyuzik, mint máskor, a gyerek már itt kezdi megszokni a rendszertelenséget.

A környezet sem veszi nagy ügynek a terhességet, még az a szokás is dívik, hogy minél hamarabb szüljön a nő, mert ezzel bizonyítja asszonyiságát.

A szülésben a cigányasszonyok többnyire magukra voltak utalva. Olyankor a férfiak legtöbbször otthon sem voltak. A szülésnél egy idősebb asszony szokott segíteni.

A csecsemőt jól lemossák, pólyába teszik. Amikor a kicsi felsír, jelzi, hogy éhes, akkor kezdik szoptatni. Ettől kezdve akkor eszik, amikor éhes. Gyakorlatilag egész nap. Sok esetben 3-4 évig is szopik a gyerek.

Első gyermeknek mindenki fiút vár, a többi gyerek neme már nem olyan fontos.

A művi vetélést nem szeretik, minden gyereket megszülnek. A cigányok szeretik a gyerekeket, valósággal majomszeretettel.

Babonák:

Hosszú hajjal fog születni a gyerek, akinek az anyja terhesség alatt gyomorégésben szenvedett.

Ha a gyerek valamilyen hibával születik, akkor anyja valakit, vagy valamit nagyon megcsodált terhessége alatt.

Ha a kisgyerek sokat sír, görcsöl, nyugtalan, akkor sürgősen meg kell keresztelni, hogy az ördög távozzon belőle.

Az anya ne aludjon el a gyerek mellett, mert az ördögök kicserélik a gyereket. A boszorkányok elviszik a szép gyereket, és helyette csúnyát adnak.

Ha a kisgyerek füle szőrös, akkor a fürdővizébe kilenc csipet sót, kilenc csipet kenyeret kell tenni.

Ha a kisgyerek foggal született, rendkívüli tulajdonságokkal rendelkezik.

Ha tizenegy ujjal született, Táltosnak mondták.

Az újszülött kezére piros szalagot kell kötni, hogy megóvja a gonosztól.

3.2. A keresztelés

Ha a kisgyerek sokat sír, nyugtalan, görcsöl, akkor sürgősen meg kell keresztelni, mert az ördög még benne van, csak a keresztvíz tudja kiűzni belőle.

A keresztelés ma már a templomban történik, vallási szertartás szerint. Keresztvíz alá a keresztanya tartja a gyereket. Kereszteléskor összejön a család, a rokonság, az újszülöttre köszöntőt mondanak.

Keresztelés után a gyerek megnyugszik. A keresztelő 2-3 napos, a 3. napon hazamennek.

3.3. Kisgyermekek játékai

A kislányok babáztak, rongyból és csutkából készítették a babát. A nagyobbak már ruhát is varrtak neki. Rongyokból labdát csináltak, azt dobálták egymásnak. Téglákból, kövekből tűzhelyet raktak, rossz edényeket homokkal töltve főztek. Utánozták a felnőtteket. A lányok tíz éves korban már önállóak kezdtek lenni.

A fiúk szabadabbak voltak, mint a lányok. Az apa foglalkozását tanulták meg. Nagyon szerettek pénzre játszani, nem az összeg miatt, hanem a hírnév, az ügyesség miatt. Eközben számolni is megtanultak.

Játékaik:1.Az ostorcsinálás, 2. Birkózás,3. Kalapdobálás (egy rossz kalapot kellett eltalálni), 4. Dobóversenyek kaviccsal, 5. Kacsázás vizek mellett, 6. Snúrozás pénzzel, 7. Bújócskázás, 8. Fogócska, 9. Durrantó (egy sárdarab közepébe lyukat csináltak, beleköptek, földhöz vágták) ,10. Lovazás (bottal), 11. Késdobálás célba, 12. Mesélés, 13. Mondókázás

 

3.4. Párválasztás, leánykérés

A házasság előtti udvarlás nem fontos. Az ismeretség alig pár órát vesz igénybe. A vőlegény nem a lánnyal beszél, hanem az apával, akitől a lányt kérni kell. Ha a lányt nem adják, akkor megszöktetik. A lányt a fiú szüleihez viszi. Szöktetés után az első ünnep alkalmával szoktak kibékülni.

Az udvarlás kerüli a feltűnőséget, egymás iránt semmi figyelmességet nem mutatnak. Nem szokás a karon fogás, vagy egymás kezét fogni.

Ipolyszögön mondták ezt a verset, ha azt akarták, hogy a másik fiatal szeresse az illetőt.

Ahogy ez fő, úgy főjjön a fejed utánam!

Ne legyen addig békességed, ne legyen addig nyugalmad

Amíg ide nem jössz énhozzám!

Bolonduljál, fussál!

Ahogy én ezt keverem, úgy keveredjen az eszed utánam.

Ne legyen addig békességed, ne legyen addig nyugalmad

Amíg ide nem érsz énhozzám!

És ezután se nyugodjál meg soha!

Bolonduljál, fussál utánam!

Lányeladás

Ipolyszögön mondták ezt a szokást is:

A fiú és a lány apja megegyeznek a lányért fizetendő összegben. Ha a fiatalok is tetszenek egymásnak, megkötik az üzletet. Ha nem, mást keresnek. Megegyezés esetén szűz lányért 200-300000 forint jár, és ehhez még sok arany ékszer. Ezután gazdag, nagy lagzit tartanak ebből a pénzből. Ami megmarad, az az ifjú páré.

A szüzességről azt mondják, hogy elárulja a lepedő, és meglátszik a lány szemén. Ha nyitott és csillogó a szeme, akkor még szűz a lány. Ha nem csillog úgy, akkor már nem szűz.

Hugyagon a párválasztás így történik:

Semmilyen apa-fiú vagy anya-lány kapcsolat nem előzi meg a folyamatot. A szülőknek nincs beleszólási joguk gyermekeik választásába.

Miután felcseperedtek a gyerekek, párt választanak.

A gyermek összekötő kapocs a családban. A fiatal nemzedék általában gondoskodó, odaadó szülővé válik. Vannak még 8-10 fős nagycsaládok, ahol a gyerekek száma 4 fölött van. A terhesség ellen semmilyen módszerrel sem védekeznek.

A sátoros cigányoknál már kiskoruktól fogva együtt nevelkedtek a fiatalok, hogy a család együtt maradjon, a szokásokat tovább vigyék. A korai házasságkötést az is motiválta, hogy a lányt érintetlenül akarták férjhez adni. Az asszony értékét a gyermekáldás jelentette. A házastársi hűséget szigorúan vették, a hűtlen asszonyt megbüntették. A házasságkötés akkor is érvényes volt, ha nem törvényesen történt.

3.5. Lakodalmi szokások

A sátoros cigányoknál a gyerekek kiskoruktól együtt nőttek fel, a szülők már akkor egymásnak szánták őket. Templomi esküvő nem volt, a vajda vagy a legidősebb férfi adta össze a fiatal párt.

A lakodalom több napig tartott. A fiatalok sok ajándékot kaptak, az egész rokonságot meghívták. A vendégek tyúkot, birkát, bort, pálinkát vittek.

Ma is szokás a menyasszonytánc, éjfélkor kötik be a menyasszony fejét.

Fő fogás a húsoskáposzta, de sok sült hús és pörkölt is szerepel az étrendben.

Házassággal kapcsolatos hiedelmek, babonák:

  • Ha a férfi levágatja bajuszát, tekintélyén esik csorba.

  • Ha a nő a haját, szerencsétlenség kíséri útjukat.

  • Házaspárok az állatok fejét nem eszik meg, mert szerencsétlenséget hoz.

  • Ha a férje kalapját az asszony földhöz vágja, megalázza férjét.

  • Villámláskor kendőt tesznek az asszony fejére, mert Isten haragja villámmal sújtja.

  • A szemetet nem szabad a lakásból kifelé seperni, mert a szerencsét is kiseprik.

3.6. Étkezés, vendéglátás

Az étkezésnek nincs meghatározott időpontja. A reggeli általában későn van, az ebéd, vacsora egész későn. A napközbeni étkezés rendszertelen, mindenki akkor eszik, amikor megéhezik.

A hús, a tésztafélék, a gyümölcs a legfontosabb eledelük. Főzeléket, zöldséget alig fogyasztanak. Előbb a férfiak esznek, azután a gyerekek, legvégül az asszonyok.

Szeretik az erős, fűszeres ételeket. Egyik kedvenc eledelük a lecsós nokedli.

Egy cigány mondás szerint: „te noj mas bokhalo ashel o manush” Ha nincs hús, éhes marad az ember.

Ha nem jutottak sertés, birka, hal, baromfi húsához, akkor szívesen fogyasztották a sündisznót, ürgét és a varjút is. Ezeket erősen fűszerezve ették, illetve eszik.

Ipolyszögi cigánylány mondta, hogy régen a csíkot (ez olyan, mint egy kis angolna) is nagyon szerették és hogy a varjúleves milyen finom.

Itt a mi környékünkön a töltött káposzta az ünnepi étel. Van még egy nagyon egyszerű, de ízletes ennivaló, ez pedig a bodag. Lisztet, vizet, zsírt kell összegyúrni és ellapogatni. A tűzhely platniján lehet sütni.

Hugyagon is szívesen készítenek

Humert: tészta, amire burgonyát reszelnek, s tésztaszaggatón késsel szaggatják ki. Köretként lecsóval tálalják.

Krumplis laska: áttört főtt burgonya és liszt összedolgozása. Ezt felszeletelik, kis körökbe kinyújtják. Tűzön megsütik, majd megzsírozzák, és lekvárral töltve fogyasztják.

Bukta: áttört főtt burgonya, mindezt liszttel főzzük össze. Mikor már bugyog, akkor egy kanállal egy sor sült káposztát raknak a főtt burgonyára, majd egy sor burgonya, káposzta és így tovább, míg el nem fogy az alapanyag.

Babos tészta: a babot megfőzik, majd zsíron párolják, házilag gyúrt kockatésztával tálalják.

Vendéglátás

A vendéglátás szokása is indiai eredetű. Bárkit szívesen látnak, az ételt el kell fogadni. Illik köszöntőt mondani. Az étel és ital mindig a vendég előtt van, bármikor ehet és ihat belőle. Ha nincs főtt étel, szalonnát, kenyeret és hagymát tesznek elé.

Ünnepi szokások

Ünnepek alkalmával minden cigány felkészül az ünnepekre, melyek a következők:

Karácsony, húsvét, pünkösd, újév, keresztelő, születésnap, Mária-nap, búcsú, halottak napja. Igen nagy a készülődés ilyenkor, sütnek, főznek.

A karácsony az egyik legnagyobb ünnep. Ilyenkor az egész család összejön.

Sokan eljátszották a betlehemes játékot is. A felnőttek gyakran elmennek az éjféli misére.

Újévkor körbejárják a rokonságot a cigányok. Étellel, itallal kínálják őket. Mindenütt esznek, isznak, énekelnek, táncolnak. 2-3 napig is eltarthat az ünnep.

Húsvétkor megy a készülődés, a locsolkodás még mindig általános. Köszöntővel kezdik az ünnepet. Nagy vendégséget rendeznek, sok-sok étellel, pl.: töltött és paradicsomos káposzta, főtt sonka, kolbász, tojás.

Halotti tor

Szintén fontos ünnepi szertartás a cigányok életében. Félnek a halott szellemétől, ezért nagyon körültekintőek a halottal szemben, emellett végtelenül tisztelik is.

Halotti szokások

A halottat tiszta ruhába kell öltöztetni, mert nem járhat a túlvilágon piszkosan. Addig virrasztanak vele, amíg el nem temetik. Ilyenkor összejön a rokonság. A tükröt letakarják, hogy a halott ne legyen szellem. Se rádiót, se TV-t nem néznek. Csak a halottról beszélgetnek, felsorolják a jó tulajdonságait, tetteit és közben esznek, isznak. A sírba pénzt, ételt, italt és minden kedves dolgot tesznek (gyufát nem, mert a poklot mutatja – az ipolyszögi cigányok szerint) hiszen a túlvilágon is ugyanúgy él, mint a földi életében. A temetést gyakran lassú, szomorú zenével kísérik. Hat hétig a rokonok nem borotválkoznak, minden nap ételt, italt visznek a temetőbe.

Egy ismerősöm mesélte, hogy tavaly Mindenszentekkor itt a balassagyarmati temetőben a következőket látta: cigány sírnál az ottlevők töltött káposztát ettek és bort ittak.

Ha a halotti tor elmaradna, a halott nem lelne nyugtot és éjjel visszajárna. Ilyenkor az udvaron meg kell gyújtani a gatyamadzagot, hogy többet ne jöjjön. Hugyagon mai napig él ez a szokás.

Ha valaki fél a halott nevében járó szellemektől, az ajtóra szentképet, feszületet helyezzen el, a gonosz szellem ekkor elkerüli a házat.

3.7. Törvénykezés

Az egy törzsbe tartozók között igen erős az összetartozás. Egymást mindenben segítik, egymástól nem lopnak, egymást nem csapják be. Ezt a cigánytörvény is tiltja.

A törvények betartására ügyelt a cigánytörvényszék. Kérésre hívták össze, s a legöregebb férfiakból állt. Volt halálos és megbocsátható bűn. A halálos bűn örök kizárást, a megbocsátható bűn néhány évi kizárást jelentett.

3.8. Öltözködési szokások

Az asszonyok viselete lehet hagyományos és lehet modernebb is. A férfiak viselete alkalmanként változik. Hagyományos viseletük: csizma, nadrág, fehér ing, kalap, kabát, cipő.

A nőké: cipő, vagy papucs, harisnya, szoknya, blúz, kendő, előfordul kötény is.

Fontos az ékszerek viselése is. A tetoválást a nők és férfiak egyaránt kedvelik.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj