//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

XLI. ÚRNAPJA 108.- 109.

XLI. ÚRNAPJA 108.- 109.


XLI. ÚRNAPJA

 

108. kérdés: Mit követel a hetedik parancsolat?

 
 

Felelet: Mivel Isten minden förtelmet megátkozott, azért azt nekünk is szívből gyűlölnünk kell, s mind a szent házasságban, mind azon kívül tiszta és fegyelmezett életet kell élnünk.

 

109. kérdés: Csak a házasságtörést és a más efféle förtelmet tiltja-e Isten e parancsolatban?

 

Felelet: Mivelhogy testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentül őrizzük meg. Ezért megtilt Isten minden tisztátalan cselekedetet, viselkedést, beszédet, gondolatot, vágyat, és mindazt, ami erre ingerelhetne.

 

Ne paráználkodj. Mit jelent paráználkodni? Jelenti a házasságon kívüli nemi életet. Isten nem azért adta nekünk ezt a parancsolatot, mintha különösképpen ugráltatni szeretne vele bennünket, hanem azért, hogy megvédje az életünket. A szexuális élet olyan, mint a tűz. A tűz lehet áldás is. Hogyha jó helyen rakják a tüzet, akkor télen melegíti a szobát, lehet vele ebédet főzni, teát készíteni, világítani. De ha rossz helyre rakják a tüzet, például tudatlan gyermekek az ágy alá, akkor felgyúl az egész ház. A nemi élet is ilyen. Isten azért adta, hogy boldoggá tegyen vele bennünket. Ezért adta a szerelmet, az udvarlás idejét is, hogy egymást megismerjük, megszeressük, és azután a házasságot, hogy benne együtt éljünk, gyermekeink szülessenek, és családunk legyen. De jól kell tudnunk azt, hogy a szexuális élet tüzét hová rakjuk, nehogy felgyúljon tőle az egész ház, és tönkremenjen az egész életünk.

 

Vannak nemi betegségek, mint a vérbaj, és aki nem vigyáz magára, az felszedi előbb-utóbb, és a gyermekeit vagy az unokáit is megmérgezi vele. A vérbajnál még veszélyesebb az AIDS, ami nagyon hamar tönkreteszi az emberi életet. Ez mind olyan utakon terjed, ahol nem tartják be az Isten törvényeit. Mert akik házasságban és hűségben élnek, szeretik egymást, és nem élnek mással, azok nem kapják meg ezeket a betegségeket. Ma az orvosok is azt mondják, hogy az AIDS ellen az egyedüli biztos védekezés a hűséges házastársi élet.

 

De a hűséges házastársi élet az ember boldogságát is jelenti, mert ha valaki megcsalja a társát, az előbb-utóbb kiderül, következnek a feszültségek, a viták, a válás, és árván marad a gyermek, tönkremegy a családi boldogság. Az igazi házaséletről azt mondja a Szentírás, hogy „lesznek ketten egy testté”, a két élet egészen egybeforr. Azok, akik igazán szeretik egymást, sokszor szinte még hasonlítanak is egymásra. A gondolkozásuk is nagyon sokszor egyforma lesz, és csak együtt tudnak boldogok lenni, a két élet egészen egybeforr.

 

Most divat lett a szexuális életet filmekre kivinni. Ez ízléstelen dolog. Az Úr Jézus azt mondta: „Ne dobjátok drágagyöngyeiteket a disznók elé, hogy visszafordulva meg ne tapossanak titeket.” Az, hogy én szeretem a társamat, vagy valakibe szerelmes vagyok, és ő szeret, az Isten ajándéka, az egy drágagyöngy, amit meg kell őriznem szépnek, tisztának, egy kicsit szentnek, mert az igazi szerelem mindig több, mint a puszta szexualitás. Igazán boldoggá kell tennem azt, akit szeretek. Sokan ezt úgy gondolják el, hogy a házasság előtt is együtt élnek. Igen, de ha én valóban szeretem a másikat, akkor a becsületét is igyekszem megőrizni. És ha valóban szeretem, akkor nem szégyellem megmondani Isten és emberek előtt, hogy szeretem, és vele akarok élni. És ez a házasság. Hogyha pedig nem vagyok képes ezt megmondani, és nem tudom még biztosítani neki a házaséletet, akkor ne vegyem el a tisztaságát, és ne tegyem tönkre, mert nem tudom, hogy mi következik ebből. Lehet, hogy állapotos lesz, és holnap engem elüt egy autó, s akkor ő ottmarad a gyermekével.

 

Egyszer a börtönben elmondta egy fiatalember, hogy nagyon szeretett egy kislányt, aki még csak alig 15 éves volt, ő pedig 17. A barátai biztatták, hogy éljen együtt ezzel a lánnyal. Ő nem akarta, de végül mégis rávette magát, és a lánytól követelte, hogy aludjon vele együtt. A lány sírt, nem akarta megtenni, és könyörgött: Tudod, hogy én szeretlek téged, de ne vedd el az én tisztaságomat, engedd, hogy boldogan menjek férjhez és igazi menyasszony legyek. De ő megkötötte magát és azt mondta: Ha nem adod meg magad, akkor elhagylak, és nem jövök többet hozzád. Végül a lány megadta magát, együtt éltek, és rá egy hétre (ez a diktatúra idején, a magyar forradalom után volt) letartóztatták a fiatalembert. A börtönben sírva mondta el, hogy életében egyetlen valaki szerette igazán, ez a lány, és ezt a lányt is tönkretette, mert lehet, hogy a lány állapotos lett, ő el van ítélve 15 évre, és mi lesz vele, amíg ő kiszabadul a börtönből. Tönkretette a lánynak a becsületét és az életét. Ezért, ha igazán szeretünk valakit, akkor meg kell őriznünk a házasság előtt tisztának, hogy akkor aztán igazán zavartalanul és boldogan élhessünk vele együtt.

 

Azonban a Ne paráználkodj parancsa nem csak a testre, hanem a lélekre is érvényes, hogy ne legyen parázna a beszédünk, az egész modorunk, viselkedésünk, gondolatunk, vágyunk. Nagyon sok film éppen ennek mond ellent, és mind erre ingerel, de az igazi Krisztus-követő igyekszik megtartani a gondolatait is tisztának, és tudja azt, hogy a szexuális élet az Isten ajándéka, ami arra szolgál, hogy boldog, szép családi életünk legyen. Abban a percben, ahogy ettől elszakadunk, saját magunkat tesszük tönkre és raboljuk meg az igazi örömöktől. Mert ha egy leány együtt él valakivel, akkor annak már nyoma van. Mindenik fiú szeretne elvenni egy tiszta életű leányt, és ha előbb-utóbb, a házasságnál kiderül, hogy az mással élt, akkor már kétségek merülnek fel a fiú lelkében, s már nem tudnak olyan boldogok lenni, mint ha együtt kezdték volna meg az életet ilyen értelemben is. Sokszor a fiatalok másképpen gondolkoznak. Azt hiszik, hogy dicsőség megrontani egy lányt. De gondoljátok el, hogy mi lenne, ha a ti húgotokkal csinálná ezt valaki, aztán kikacagná és otthagyná. Vajon nem lobbannátok-e haragra?

 

A mások házaséletét is tisztelnünk kell. Nem szabad megrontani azzal, hogy elcsaljuk a más feleségét, férjét. Egy kirakatban láttam egyszer egy nagyon olcsó ruhát. Bementem és megkérdeztem, hogy miért ilyen olcsó, és megmutatták, hogy hátul valahol kiszakadt és megstoppolták. Ezért az ára lement. Ilyen az emberi élet is. Hogyha a becsületünket, a hűségünket feladjuk, s aztán bocsánatot kérünk egymástól (meg is lehet és meg is kell bocsátani egymásnak), az élet már nem lesz olyan boldog, mint azelőtt volt, mert már „stoppolt” élet. Vigyázzatok, hogy a ti boldogságotok a házasságban soha ne legyen ilyen stoppolt boldogság.

 

Az is fontos, hogy a házasságra tudatosan készüljetek. Nemsokára társat fogtok magatoknak választani, és attól függ a jövendő házaséletetek és a boldogságotok, hogy milyen társat választotok. A társválasztást nagyon meghatározza a környezet, a baráti kör is. Ha egy részeges, hazug, parázna barátod, barátnőd vagy baráti köröd van, akkor abból a baráti körből fogsz megszeretni valakit, mert azzal a baráti körrel jársz össze. És akkor lesz majd neked is egy részeges, parázna, hazug, tolvaj, tisztátalan lelkű társad. Amikor megszeretted, akkor már nehéz szakítani vele, mert a szerelem vak, nem látja úgy a másiknak a hibáit, ahogyan látni kellene. Ezért nagyon fontos az, hogy milyen társaságban mozogtok. Ha jó a társaságotok, ha van ifjúsági kör, IKE-csoport, IKE-konferencia, akkor mégis nagyobb a valószínűsége annak, hogy olyan társat kaptok majd magatoknak, aki szép életet szeretne élni. Mert az Isten közelében, az IKÉ-ben, az ifjúsági bibliaórákon, IKE-konferenciákon azok vannak, akik az Isten szerinti szép életre vágynak.

 

Fontos kihasználni az udvarlás idejét is. Az udvarlás és a jegyesség ideje nem a testi együttélés alkalma kell hogy legyen, hanem annak a lehetősége, hogy bebarangoljátok az egymás lelkét, különböző kérdéseket felvessetek egymásnak, hogy lássátok, hogyan gondolkozik a másik azokról a dolgokról, amelyek neked fontosak, mert egy életen keresztül fogsz és nemcsak a testével, hanem a lelkével is együtt élni. És sokszor a lelke is megkeseríthet. Ha te hiszel, és ő nem hisz, ha te szereted az irodalmat, ő kikacagja, ha te szereted a sportot, ő gyűlöli, az már mind súrlódási felület. Ha te szeretsz templomba járni, de ő inkább a vendéglőbe szeretne menni, ha te szeretnéd, hogy szép otthonotok legyen, és rendben legyen minden, ő pedig nem szereti rendezni a lakást, és nem tart tisztaságot, akkor megint nem lesztek boldogok. Mindent meg kell beszélnetek egymással, hogy mielőtt elindulnátok az életbe, már tudjátok, kivel fogtok élni.

 

Ebből a nagy világból ad nekünk egypár négyzetmétert Isten, az otthonunkat. Azt boldogtalannak vagy boldognak mi rendezzük be. Ezért idejében meg kell gondolni, hogy kivel és milyennek építjük fel, hogy ott veszekedés, durvaság, hazugság vagy pedig szeretet, jóság, öröm és béke legyen. Meg kell egymással beszélnetek a gyermekvállalás kérdését is, hogy ne éljetek majd együtt egy olyan asszonnyal, aki megöli a gyermekét a szíve alatt, hanem olyannal, aki igazi édesanya lesz. És ne éljetek együtt egy olyan férfival, aki nem szereti a gyermekeket, hanem olyan legyen majd a férjetek, hogy szeresse, dolgozzon értük, és szeressen benneteket.

 

Hogy mindezt meg tudjátok valósítani, ahhoz szükséges, hogy tiszta legyen a lelketek és tiszta lelkű társat keressetek. Ezért mondja a 109. kérdés felelete: Mivelhogy testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentül őrizzük meg. Ezért őrizzétek meg a lelketeket. Mert úgy van írva a Szentírásban: „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.”

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj    *****    Read&Speak Blog...mert fanatikusan rajongunk a könyvekért...Read&Speak Blog...mert fanatikusan rajongunk a könyvekért...