//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

XVI. ÚRNAPJA

XVI. ÚRNAPJA


XVI. ÚRNAPJA

40. kérdés: Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie?

 

Felelet: Azért, mert Isten Igazságának semmi más módon a mi bűneinkért megfizetni nem lehetett volna, csakis Isten Fiának halála által.

 

A 12–18-ig terjedő kérdéseket, feleleteket és azoknak a magyarázatát kell ismét elolvasni.

 

41. kérdés: Miért hogy el is temettetett?

 

Felelet: Azért, hogy megbizonyítsa, hogy valósággal meghalt.

 

János evangéliuma végén azt olvassuk, hogy amikor a megfeszített két gonosztevőnek megtörték a lábszárcsontjait, az Úr Jézussal nem ezt tették, hanem lándzsát szúrtak az oldalába, onnan víz és vér jött ki, halott volt, mert a teste már bomlani kezdett. A hitetlenek közül próbálják úgy magyarázni, hogy tetszhalott volt, vagy hogy valami különleges jóga-tudománnyal elaltatta magát. Az azonban, hogy bedöfték a dárdát az oldalába, és abból víz és vér jött ki, bizonyítja, hogy valósággal meghalt.

 

42. kérdés: Ha Krisztus meghalt érettünk, miért kell nekünk is meghalnunk?

 

Felelet: Mert a mi halálunk nem bűneinkért való megfizetés, hanem csak meghalás a bűnre nézve és átalmenetel az örökéletre.

 

A halál a bűn következménye. Ezért sokan azt mondhatják, hogy ha Krisztus meghalt a mi bűnünkért, akkor már nekünk nem kell meghalnunk. Valójában ez így is van, mert a mi halálunk átalmenetel az örökéletre. Az Úr Jézus azt mondta János evangéliuma 11,25. versében: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem soha meg nem hal.” Ha Jézus Krisztusé vagyunk, akkor tehát a mi halálunk csak átalmenetel az örökéletre. A testünk itt marad, a lelkünk Istenhez megy. Olyanforma ez, mint amikor átöltözünk, levetünk egy ruhát, ami itt marad a szekrényben, és felveszünk egy másikat. Az örökéletben felvesszük a másik testet. Erről majd később fogunk tanulni.

 

A haláltól félünk, mert számunkra ismeretlen dolog. Érezzük, hogy ítéletre kell mennünk Isten elé. Azonban ha már engedtük magunkat e földön megítéltetni, bűneinket megvallottuk, bocsánatot kértünk értük, a Jézus Krisztuséi vagyunk, benne hiszünk, és szeretjük őt, akkor a haláltól nem kell félni. A földi élet az örökélet előszobája. A halál átalmenetel egy ajtón az előszobából az igazi otthonba. Az első keresztyének azért tudtak Jézus Krisztusért minden üldözést elszenvedni, amikor élve meggyújtották vagy amikor az oroszlánok elé vetették őket, mert tudták, hogy a halállal nem fejeződik be minden, hanem akkor kezdődik igazán az igazi élet.

 

43. kérdés: Mi további hasznot veszünk Krisztus kereszten való áldozatából és halálából?

 

Felelet: Azt, hogy az ő halálának erejével a mi ó emberünk ővele együtt megfeszíttetik, megöletik és eltemettetik, hogy a test gonosz indulatai ne uralkodjanak többé bennünk, hanem mi magunkat hálaáldozatul őneki szenteljük.

 

A Káté tehát azt mondja, hogy az ő halálának erejével a mi ó emberünk ővele együtt megfeszíttetik, megöletik és eltemettetik. Hogy kell ezt érteni? Emlékeztek, amikor Gandhiról beszéltünk, vagy amikor azokról az apácákról beszéltünk, akik ostorozták magukat? Amikor Jézus Krisztus értünk való szenvedésére gondolunk, akkor feltámad bennünk a lelkiismeret. Tudjuk, a bűnünk fájdalmat okoz Jézusnak, és akkor fáj nekünk, hogy mi is fájdalmat okozunk. Átérezzük igazán, hogy Jézus Krisztus mit tett értünk, és jobbak akarunk lenni, mások akarunk lenni, és a bennünk lévő ó embert, az Isten nélküli életet igyekszünk megölni, eltüntetni, elkerülni, és igyekszünk igazán Jézus Krisztust szeretni és követni. Ha átgondoljuk, hogy mit tett értünk Jézus, akkor beleváltozik a lelkünk. A konfirmáció ideje alatt is, amíg az Úr Jézussal foglalkozunk és róla tanulunk, erre kell törekednünk, akkor lesz igazi a konfirmációnk, ha megváltozik a lelkünk, hogyha közelebb kerülünk őhozzá, ha meglátjuk, hogy mit tett értünk, és feltámad a lelkiismeretünk, és mi is jót akarunk tenni, és bánjuk a bűneinket.

 

44. kérdés: Miért teszed hozzá: szálla alá poklokra?

 

Felelet: Hogy az én legnagyobb kísértéseimben biztosítva legyek afelől, hogy az én Uram, a Krisztus, az ő kimondhatatlan gyötrelmével, fájdalmaival és rettegéseivel, melyeket lelkében, a keresztfán és azelőtt is elszenvedett, engem a pokol rettegésétől és gyötrelmeitől megszabadított.

 

Mi is tulajdonképpen a pokol? A középkorban lefestették az ördögöket szarvval és lópatával, és ezzel a mesék birodalmába utalták őket. Lefestették a poklot is úgy, hogy ott üstökben szurokban főzik az embereket. Ezzel szintén a mesék birodalmába utalták, ahol a vasvillás ördögök rakják a tüzet az emberek alá. Igaz, Jézus Krisztus is beszél tűzről. Azt mondja a Márk írása szerint való szent evangélium 9,43. és következő verseiben: „És ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt: jobb néked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre, ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. És ha a te lábad botránkoztat meg téged, vágd le azt: jobb neked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre, ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt. Jobb néked fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára, ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik.” Mi volt az az égő gyehenna? Jeruzsálem mellett volt egy szeméttelep, ezt hívták gyehennának, amit meggyújtottak, és mindig égett. Jézus Krisztus ezt példaképpen használja a kárhozatra, a halál utáni élet elvetettségére, amikor azok, akik itt a földön Isten nélkül éltek, Isten akarata ellenére éltek, rosszat tettek az embereknek, vétkeztek Isten törvényei ellen, és nem bánták meg, azok a gyehennára kerülnek. Tehát lehetne mondani úgy, hogy a lelki szeméttelepre, az örökélet szeméttelepére. Itt a földön együtt élnek az Istent követő és Istent gyalázó emberek. A jó- és rosszakaratú emberek. Isten lehetőséget ad mindenkinek az életre. Sőt sokszor azt látjuk, hogy az istentelen emberek még nagyobb előnyökhöz jutnak, mint az Istent hívő emberek. Ezt nem értették meg a tanítványok sem. Az Úr Jézus akkor mondta el nekik a konkoly példázatát a Máté írása szerint való evangélium 13,24–30. verseiben: „Hasonlatos a mennyek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége, és konkolyt vete a búza közé, és elméne. Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat? Ő pedig monda: Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.” Ezt a példázatot meg is magyarázta Jézus nekik, mert kérték a tanítványok. A 37. és következő versekben olvassuk: „Ő pedig felelvén monda nékik: Aki a jó magot veti, az az embernek Fia. A szántóföld pedig a világ, a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség, aki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik: akképpen lesz a világnak végén. Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekesznek. És bevetik őket a tüzes kemencébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás.”

 

Mi tehát az a tűz, amiről itt Jézus beszél? Vajon csakugyan olyan üstben forralt szurok, mint ahogyan a középkorban lefestették?

 

A mennyországnak és a pokolnak, a túlvilágnak a dolgait csak hasonlatokban tudjuk megérteni. Ez a tűz minden bizonnyal másfajta tűz lesz, mint a földi. Lelki értelemben vett tűz. Jean-Paul Sartre egzisztencialista filozófus egyik színdarabjában foglalkozott a pokol kérdésével. A darab címe: Zárt ajtók mögött. Amikor felmegy a függöny, akkor egy szállodai szobát látunk, amelyben egy villanykörte csüng a plafonról. A szobában van egy asztal és három szék. Először nincs bent senki sem, aztán nyílik az ajtó, és a portás bekísér egy fiatal leányt. A lány csodálkozva kérdezi: Ez a hely, ahova engem küldtek? Igen, mondja a portás. Biztosan ide küldtek? Biztosan. De hol vannak az üstök, hol van a szurok? Ne törődjön azzal. Foglaljon helyet. A lány leül, a portás kimegy. Kis idő múlva bekísér egy férfit. A férfit bemutatja a lánynak, és a férfit is leülteti. A férfi azt kérdezi: Biztosan ez a hely, ahova engem küldtek? Hol van a tűz, és hol vannak a villák? A portás felel: Csak nyugodtan, saját magától is fog menni a dolog. Becsukódik az ajtó, egy kicsit csendben vannak, aztán egy 40–45 év körüli nőt kísérnek be. A nő is körülnéz és ő is kérdezi: Biztos, hogy engem ide küldtek? Hát hol vannak az üstök, hol vannak az ördögök? Legyen nyugodt, anélkül is minden fog menni, mondja a portás. Az ajtó becsukódik, egy darabig csendben vannak, aztán elkezdenek egymásnak vicceket mesélni, és nagyokat nevetnek. Végül azt mondják: Ne unjuk magunkat, mindenki mondja el az élete történetét. Akkor elkezdi a húsz év körüli lány mondani: Én beleszerettem egy fiatalemberbe, teherbe estem tőle, és nem mertem a szüleimnek megmondani, beugrottam a folyóba, öngyilkos lettem, és ezért kerültem a pokolba, mert nem szabad öngyilkosnak lenni. De én úgy látom, itt egészen más a helyzet. Úgy gondoltam, hogy itt üstökben főzik az embert, tüzet tesznek alája. De látom, ez nem igaz. Milyen jó nyugodtan el tudunk beszélgetni itt. A férfi azt mondja: Én egy dél-amerikai titkos szervezetben voltam benne. A szervezetet elkezdték nyomozni, és felgöngyölítették, engem is elfogtak, halálra ítéltek és kivégeztek, s nyilván azért kerültem ide a pokolba, mert a szervezet nem felelt meg az Isten céljainak. Én is azt gondoltam: milyen rossz itt, de most látom, hogy milyen jó. A 40–45 éves nő is elmeséli az életét, hogy ő postafőnök volt egy postahivatalban, csúnya pletykákat indítottak el róla, és egyszer annyira felmérgelődött, hogy aki őt igazságtalanul vádolta, megütötte, az meghalt, és azért került a pokolba, de hát ő úgy látja, itt egészen más, mint a földön magyarázták, itt nincsenek ördögök, nem szurkálják őket villákkal, nem főzik szurokban, hanem itt minden jó. Ekkor hirtelen kinyílik az ajtó, megjelenik a portás, és azt mondja: Miért hazudnak? A földön lehetett hazudni, de itt nem lehet hazudni többet. Lássa meg mindenki a másiknak az életét úgy, ahogy az valóban volt. A villany lealszik, a fény rávetítődik az ablakra, és látszik az élete a fiatal lánynak, aki nagyon züllött életet élt, valóban teherbe esett egy férfitól, a gyermeket megszülte, de mivel útjában volt feslett életében, megfojtotta, és beledobta a Szajnába, és azért került a pokolba, mert megölte a saját gyermekét.

 

A férfinak is lejátszódik az élete. Valóban egy dél-amerikai titkos szervezetben volt benne, és amikor a szervezetet elkezdték nyomozni, felgöngyölíteni, akkor ő jelentkezett besúgónak, s nagy pénzt kapott, amiért elárulta a többieket, akiket kivégeztek, és ezért került a pokolba, mert mások vére árán gazdagodott meg.

 

A negyven év körüli nő élete is látszik. Valóban postafőnöknő volt, de leszbikus, vagyis homoszexuális volt. A hozzá beosztott fiatal lányokat kényszergette, hogy vele folytassák ezt a dolgot, és aki ellenállt, azt elbocsátotta. A fiatal lányok szegények voltak, és ezért sokszor a saját becsületük ellen kellett vétkezniük, hogy vele így együtt éljenek. Egy ilyen alkalommal benyitott véletlenül az egyik lánynak a vőlegénye, és hogy a dolog ne derüljön ki, azért ütötte agyon a fiatalembert. Azért került tehát a pokolba, mert így végzett egy emberrel.

 

A villany ismét felgyúl, benyit a portás, és azt mondja: Most már ismerik egymást, jó szórakozást kívánok.

 

Egy darabig csend van. Akkor odahúzódik a fiatal lány az idősebb nőhöz és azt mondja: Mi ketten tartsunk össze, talán csak nem fogunk egy követ fújni egy árulóval, aki a mások élete árán gazdagodott meg? De a férfi is észreveszi rögtön, hogy ellene beszélnek, és odafordul ő is az idősebb nőhöz, és azt mondja: Mi ketten tartsunk össze, talán egy gyermekgyilkossal nem fogunk egy követ fújni, barátságot kötni? És elkezdi mindig kettő vádolni a harmadikat, mert egyik sem akar a saját vétkéről beszélni. Először csak suttognak, azután már kiabálnak egymásra: Te gazember, te áruló, te gyilkos, te gyermekgyilkos! A nők egymásnak támadnak és tépik egymás haját, a férfi pedig ütlegeli őket. Odarohannak a csengőhöz, rázzák, és bejön a portás. Azt mondják neki: Uram, egyet közülünk vegyen ki, mindegy, hogy kit, de egyet vegyen ki. A portás azt mondja: Maguknak nincs semmi más büntetésük, csak hogy együtt legyenek, az örökkévalóságig együtt legyenek. Értsék meg, szeressék egymást, békességben éljenek! És becsukja az ajtót. De ők nem tudnak békességben élni, mindig szövetkezik kettő a harmadik ellen, mert a földön is megszokták a szövetkezést, a másik eltiprását, megsemmisítését, és ezzel együtt önmagukat is menteni akarják. És tovább folytatódik a veszekedés, az átkozódás, a verekedés. Ismét odamennek a csengőhöz és rázzák. Bejön a portás, és ismét mondják neki: Uram, egyet vegyen ki közülünk, mindegy, hogy kit, csak egyet, mert így nem tudunk élni. A portás pedig ismét mondja: Itt nem lehet igényekkel előállni. Ha valahol a földön lennének, a börtönben tarthatnának éhségsztrájkot, de ez itt nem megy, itt a legfelsőbb úr az Isten, ő így rendelkezett, maguknak itt van a helye. Nincs semmi más büntetésük, csak az, hogy együtt legyenek az örökkévalóságig; értsék meg. Kimegy. Ők azonban ezt nem tudják megérteni, egymást szidják továbbra is, rázzák a csengőt, végül a csengő leszakad, nem cseng többé, nem tudnak jelt adni magukról, s ott maradnak együtt ebben az állapotban az örökkévalóságig. Ez a pokol. Ez az a tűz, ami a lelkekben ég, és nem a testekben. Mert a földön lehetett gonosznak lenni a jók kárára, lehetett kihasználni másokat, a pokolban azonban mind azok lesznek együtt, akik le akarják tiporni a másikat, s ezért egymást akarják majd ott letiporni, s azt a tüzet, ami ott égni fog, saját maguk fogják táplálni egymás ellen. Mi a pokol igazi büntetése? Kik lesznek a pokolban? Akiknek itt a földön nem kellett a szeretet, a bocsánat, a jóság, nem kellett Isten. Azok lesznek ott együtt. Semmi más nagyobb büntetésük nem lesz, mint amit akartak, hogy ott legyenek együtt, ahol nincsen szeretet, nincsen bocsánat, nincsen jóság, nincsen Isten közelsége. Ez lesz az a tűz, az a féreg, ami soha el nem alszik.

 

És mi a mennyország? A mennyország az, ahol azok lesznek együtt, akiknek kellett a szeretet, a jóság és Isten közelsége. Ott lesznek, ahol van szeretet, van bocsánat, van jóság, ahol ott van Isten közelsége. Mert ha Isten egyszer mennyországot akar teremteni és boldog életet túl a halálon, akkor szükséges, hogy elkülönítse kétfelé az embereket. Mert ha oda is bemenne mindenki válogatás nélkül, akinek nem kell a szeretet, nem kell a jóság, nem kell a bocsánat, nem kell az Isten, akkor ott is megrontanák a többiek életét, s ott sem lenne mennyország.

 

Ezért a halál után az ítéletben nagy rostálás következik. A pokolhoz és a mennyországhoz vezető úton kétfelé válnak az emberek. Mint a búza és konkoly példázatában. Ezért mondja az Úr Jézus a Máté evangéliuma 13,47–50. verseiben: „Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz [kerítőháló], amely mindenféle fajtát összefogott. Melyet, minekutána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén, a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványakat pedig kihányták. Így lesz a világ végén is: eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. És a tüzes kemencébe vetik őket, ott lészen sírás és fogcsikorgatás.” Itt most a hálóban: az anyaszentegyházban mind együtt vagyunk. A világban is mind együtt élnek az emberek. A nagy válogatás azután kezdődik el, miután ítéletre állunk Isten elé. Nem tudjuk pontosan, milyen lesz a mennyország, és milyen lesz a pokol. De hasonlatképpen a fentiekből megérthetjük. És mind a kettő már itt a földön kezdődik el. Ez a földi élet vagy a mennyország, vagy a pokol előszobája. Képzeljetek el két családot ugyanolyan fizetéssel, ugyanolyan lakással, ugyanannyi gyermekkel, ugyanolyan egészségi állapottal, csak éppen az egyik családban istentelenül élnek, részegeskednek, verik egymást, káromolják Istent, és verik a gyermekeket. Ott az élet egy kicsit pokol, ott már kezdődik a pokol. A másik családban pedig, ugyanolyan körülmények között, szeretik egymást, Bibliát is olvasnak együtt, énekelnek és imádkoznak, templomba járnak, szép kirándulásokra mennek együtt, és együtt örülnek az életnek. Itt már megkezdődött egy kicsit a mennyország. Jól nézzünk körül az életünkben, vajon mi minek az előszobájában vagyunk, s a családunk vajon minek az előszobájában van. Ha majd ti is családot alapíttok, jól gondoljátok meg, hogy kit vesztek el feleségül, vagy kihez mentek férjhez, hogy az otthonotok ne a pokol előszobája, hanem a mennyország előszobája legyen.

 

Azt mondtuk, hogy a Káté a hívő ember hitvallása. Ha az Úr Jézus szeretetében és értünk való megváltó halálában hiszünk, és őt követjük, akkor tudjuk, hogy bennünket a pokol szenvedésétől megváltott.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!