//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

IX. ÚRNAPJA

IX. ÚRNAPJA


Az Atya Istenről

 

IX. ÚRNAPJA

 

26. kérdés: Mit hiszel, mikor ezt vallod: „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében”?

 

Felelet: Hiszem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus örökkévaló Atyja, aki a mennyet és a földet, minden benne lévőkkel együtt semmiből teremtette, és azokat örökkévaló tanácsával és gondviselésével fenntartja és igazgatja: énnekem az ő Fiáért, a Krisztusért Istenem és Atyám; ezért úgy bízom őbenne, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy mind testi, mind lelki szükségeimre gondot visel, sőt még mindazt a rosszat is, amit e siralomvölgyben reám bocsát, javamra fordítja; mivelhogy ezt megcselekedheti mint mindenható Isten, s meg is akarja cselekedni mint hűséges Atya.

 
Honnan lett a világ? Tudjuk, hogy egyszer nem volt. Tudjuk, hogy kezdetben nem volt élet, sőt azt is tudjuk, hogy 20 milliárd évvel ezelőtt nem volt világosság, és azt is tudjuk, hogy nem voltak csillagrendszerek sem. A Big-bang elmélet óta tudjuk, hogy az egész mindenség egy nagy robbanásból keletkezett. A robbanás előtt nem volt kézzelfogható anyagi világ. Honnan lett minden?
 
A mindenség és az élet keletkezéséről kétfajta elmélet van. Az egyik a hitetlenek ideológiája, a materializmus elmélete, amit különösképpen a kommunizmus terjesztett. Ez azt mondja, hogy a világot senki nem teremtette, csak úgy magától, véletlenül lett. Először azt mondták, hogy mindig is volt, de most már bebizonyította a tudomány, hogy nem volt mindig. A világegyetem tágul. A csillagrendszerek óriási sebességgel távolodnak egymástól. Ha időben ezt visszaforgatjuk, akkor rájövünk, hogy egymillió évvel ezelőtt sokkal közelebb voltak egymáshoz, azelőtt még közelebb. Volt egy pont, amikor minden egy helyen volt, de nem a mai anyagi formájában, mert atomszerkezet, tehát anyag sem volt. Ezt dolgozta ki a Big-bang elmélet. (A Big-bang elméletért Nobel-díjat kaptak a felfedezők.) Tehát nem volt mindig a mai világ. Honnan lett akkor? Csak két felelet van rá: hogy véletlenül magától, vagy pedig Isten teremtette. Próbáljuk meg félretenni most egy pillanatra a Bibliát, és támaszkodjunk csak a saját eszünkre. Honnan látjuk azt, hogy a világ nem véletlenül magától lett, hanem a világot Isten teremtette?
 
Ami véletlenül magától lesz, abban nincs logika, annak nincs célja, az nem értelmes dolog. Amiben valami logika van, azt már valaki csinálta. Nézzétek meg a széket, négy lába van, ennek a négy lábnak az a határozott feladata, hogy tartsa a széknek az ülő részét, s ha egy háta van, nekitámaszkodhatsz. Most elhinnétek-e, ha én azt mondanám: ez a szék véletlenül, magától lett? Egyszer kidőlt egy fenyőfa, azt aztán sodorta a szél, csapkodta a villám, beleesett a patakba, és horzsolódott itt, ott, míg végül odakerültek a szegek is véletlenül, és az enyv is egészen véletlenül pont oda, ahova kellett, s egészen véletlenül lett négy egyforma hosszú lába, és ez magától véletlenül kialakult. Elhinnétek-e? Nem. Miért nem? Mert látjátok ebben a székben a logikát, értelmességet; négy éppen egyforma hosszú lába van, s ez azért van így, hogy ne billegjen, szimmetrikus ülőrésze van, és hátrésze van, hogy lehessen nekitámaszkodni. Ha ránéztek erre a székre, bár soha nem láttátok az asztalost, aki csinálta, tudjátok, hogy volt egy asztalos, aki ezt a széket készítette. Mert ebben a székben benne van az asztalos értelmessége, logikája, s ez a szék szolgál valamit, céllal csinálták.
 
Ez a helyzet a világgal is. Sokkal bonyolultabb dolog egy csillagrendszer, mint ez a szék. Sokkal bonyolultabb dolog az élet a földön, mint ez a szék. Azt is kellett valakinek csinálni.
 
Képzeljétek el, hogy két ember, aki elmaradott vidékről jött, és nem ismeri a mai technikát, kinyit egy hűtőszekrényt. Megkapják a rajzát, tanulmányozzák. Az egyik azt mondja: Ezt nézd meg, milyen értelmes dolog, valaki kellett, hogy kitalálja. Az ammóniák itt összepréselődik, felmelegszik, azután tovább jön a vezetékeken, kitágul, a kitágulás hőelvonással jár, lehűl, s ezáltal hűti az egész hűtőszekrényt. Majd újra összepréselődik, és megint lehűl. Ilyen célszerű körforgás van benne, s ezáltal a hűtőszekrény egy bizonyos ammóniákmennyiséggel mindig hűteni tud. Ezt a hűtőszekrényt valaki kellett hogy tervezze és csinálja. A másik azt mondja: Ugyan, ez a hűtőszekrény, ez véletlenül, magától lett. Évmilliók folyamán a vasérc hánykolódott, aztán villám csapta, vihar sodorta, eső verte, vízbe, tűzbe belekerült, kiolvadt, aztán kialakult egy ilyen hűtőszekrény. Még véletlenül ammóniák is került bele. Melyik embernek van igaza? Nyilván az elsőnek. A második nem gondolkodó ember, nem látja meg a hűtőszekrényben rejlő logikát, s ezért nem tud eljutni a tervezőjéig, mert nem gondolkozik. Ilyen a hitetlen ember is, mert nem csak a hűtőszekrényben, hanem az egész világban ilyen körforgás van. Pl. ilyen az oxigén körforgása. Az állatok és az emberek elhasználják az oxigént, és széndioxiddá alakítják, de ott vannak a növények, amelyek belélegzik a széndioxidot, és szénné és oxigénné alakítják vissza. Ilyenformán a világban van egy életet biztosító oxigénkörforgás, éppen mint a hűtőszekrényben az ammóniákkal. Ugyanazon mennyiségű oxigénnel mindig van friss levegő, és élni tudnak az emberek, az állatok és a növények is. Ezt a körforgást megnézi az egyik ember, s azt mondja: Itt kell legyen valaki, aki ezt kitalálta, itt minden úgy összefügg, s mindennek célja van, az egész azért van így, hogy élet legyen a földön. Ez a körforgás nem véletlen, ezt valaki kitalálta, valaki megcsinálta, mint a hűtőszekrényt. A másik ember azt mondja: Magától, véletlenül alakult ki az egész, ezt nem csinálta senki. Melyik gondolkozik értelmesebben? Nyilván az első, mert meglátta benne a logikát.
 
De ilyen a víz körforgása is. A víz elpárolog, a magasban összesűrűsödik, aztán lehull mint eső, és ilyenformán mindig friss vizet adnak a források, a patakok, a folyók, és nem posványosodnak el a tavak. Ha nem lenne meg ez a körforgás, akkor minden állóvíz elposványosodna, ihatatlanná válna. Nem lenne édesvizű patak, folyó, s végül is nem lenne élet a földön. Gondoljátok, hogy ez véletlenül van? Aki azt mondja, hogy véletlenül van, éppen olyan, mint aki azt mondja, hogy a hűtőszekrényben véletlenül van az ammóniák körforgása. Mert ahhoz, hogy legyen élet a földön, szükséges ez a körforgás.
 
Képzeljetek el egy óriási modern gyárat, amely a nagyvárosokban megszűrné a levegőt, az autók kipufogógázát, a széndioxidot, felhasználva szenet, cellulózt, építőanyagot, oxigént termelne. Bizonyára sok épület, gép és speciális vegyi anyag kellene hozzá, de áldás lenne a városok számára. Képzeljétek el, hogy valaki megcsinálná ennek az óriási gyárnak a kicsinyített mását, mondjuk ezerszer kisebbre csinálná meg. A japánok nagyon értenek ahhoz, hogy miniatűr dolgokat csináljanak. Ezerszer vagy milliószor kisebbre csinálnák meg. Ha valaki megnézné ezt a milliószor kisebb gyárat, és azt mondaná, hogy ezt nem csinálta senki, ez magától jött létre, nevetséges dolgot állítana. Hiszen egymilliószor kisebbnek megcsinálni sokkal nehezebb, mint ilyen nagynak.
 
Most vegyünk elő egy falevelet (fel lehet mutatni a falevelet), ez is egy ilyen gyár, csak lehet, hogy tízmilliószor kisebb, mint az eredeti. Szüntelen vegyi munka folyik benne. Felveszi kívülről a széndioxidot, átalakítja szénné és oxigénné. Kibocsátja az oxigént, és elraktározza a szenet, és keményítőt, cellulózt gyárt. Vajon ez magától, véletlenül lett? Ez is egy üzem, éppen úgy dolgozik, mint a nagy gyár, csakhogy tízmilliószor kisebb. Mily csodálatos, ha belegondolsz, rá kell döbbenni arra, hogy ezt valaki csinálta, valaki tervezte. Képzelj el egy falevelet, amelyet milliószor megnagyítanánk, a belső titkos csatornáiban járni tudnánk, és látnád, hogyan jön be a széndioxid, hogyan termelődik az oxigén, hogy raktározódik el a szén, hogy termelődik a rostos faanyag, a cellulóz. Látnánk, hogyan megy el külön csatornán minden anyag a maga helyére, hol veszik be a széndioxidot, és hol adják ki az oxigént. Valami csodálatos utazás lenne benn a falevélben, egy milliószor nagyobb falevélben. Akkor igazán megértenénk, hogy azt valaki csinálta.
 
Láttam egyszer egy automata varrógépgyárat, egyetlenegy ember volt az emeleten, aki irányította az egészet. Minden futószalagon ment, megállt a munkadarab, kinyúlt egy fúró, megfúrta a munkadarabot, az továbbment, kinyúlt egy csavar, és becsavarodott a megfelelő helyre stb. A futószalag végén kijött a villanyvarrógép. Ha valaki bemenne ebbe a gyárba, s nem látna senkit sem, csak azt, hogy a futószalag viszi az anyagot, hogy működik a fúró, hogy jön a csavar, bekerül a csavarmenetbe, és illeszkedik magától össze a varrógép, akkor nem buta lenne-e az az ember, ha azt mondaná, hogy ezt a gyárat senki sem tervezte, ez csak úgy kialakult magától? Nyilván rettenetesen ostoba lenne. Az értelmes ember azt mondaná: Milyen csodálatos ez, milyen csodálatosan tervezte meg valaki ezt az automata varrógépgyárat. Látjátok, ilyen az élet is. Minden összepasszol. Az emberek, az állatok, a napsugár, a meleg, a tél, a tavasz, minden összepasszol. S ilyen az emberi szervezet is, hogy összepasszol benne minden. Mennek az erekben maguktól, és szállítják a vörös vérsejtek az oxigént, harcolnak a fehér vérsejtek a bacilusok ellen, dobog a szív, működik a tüdő stb. Minden egy csodálatos gépezet. Egy csodálatos automata varrógépgyár. Milyen ostoba is az az ember, aki azt mondja, hogy ezt senki nem csinálta, ez magától keletkezett.
 
Tudjátok, hogy az élet a tudomány szerint az egysejtűből állt elő. Az egysejtűnek kb. százezer belső alkatrésze van. Ha a kezetekbe adnék most egy csavart és egy anyát, ami rácsavarodik a csavarra, és azt mondanám: higgyétek el, hogy ez a csavar magától, véletlenül keletkezett, elkezdett hánykolódni a vasérc, magától kiolvadt, és kialakult a menet rajta, az anyán meg belül alakult ki véletlenül a menet, és érdekes módon ez a kettő pont összepasszol, és ez egészen véletlenül történt, ezt senki nem tervezte, senki nem irányította, senki nem csinálta – elhinnétek-e nekem? Nem, mert azon az egyszerű csavaron látszik a célszerűség. Két darab, ami összeillik, amivel lehet dolgozni, s aminek értelmes célja van, nem keletkezhetett véletlenül. Mit gondoltok? Mi a bonyolultabb, a csavar vagy az egysejtű? Nyilván az egysejtű. Hiszen az egysejtűnek százezer belső alkatrésze van, és maga a génlánc a dezoxiribonukleinsav, aminek csak egy kicsi része felfedezéséért Nobel-díjat kaptak a tudósok, annyira bonyolult, hogy alig lehet nyomon követni. Mit gondoltok, ha egy csavarról nem hisszük el, hogy magától, véletlenül alakult ki, vajon elhihetjük-e az egysejtűről? Arról sem tudjuk elhinni. Valaki kialakította.
 
Most a világ, a biológia egy új felfedezésnek a bódulatában van. Ez a klónozás. Létrehoztak egy bárányt egy birka sejtjéből, és ezzel lemásolták az eredeti birkát. Erre azt mondhatná a hitetlen ember, hogy íme, nincs Isten, mert mi is tudtunk egy birkát teremteni. De ha ezt a birkát meg tudták csinálni, akkor ez a birka magától, véletlenül lett? Nem. Valaki csinálta, valaki megtervezte, valaki kísérletezett vele, valaki előírta, valaki létrehozta, de ez sem az eredeti, nem az első. Hiszen ezt is a birka sejtjéből csinálták, tehát már egy meglévő sejtből hozták létre. De ha egyszer a földön létrehoznának tudományosan egy eredeti sejtet, ez sem döntené meg azt, hogy az első sejtet az Isten teremtette, mert hiszen az a sejt, amit létrehoznának, az sem véletlenül jönne létre. Annak a létrejöttét is egy értelem irányítaná, csak egy olyan emberi értelem, amely elleste Isten teremtett dolgainak a felépítését.
 
Figyeljétek meg az emberi s állati ösztönöket. Amikor a tyúk kotlani kezd, ráül a tojásra. Azelőtt hiába ültetnénk, nem ül, akkor ráül, s ha kigyúl a ház, akkor is rajta marad, mert benne van az ösztön, hogy ki kell költeni az új tyúknemzedéket. Bergson, a század eleji híres filozófus, aki először ateista volt, be akarta bizonyítani még jobban a darwinizmust, s a végén úgy lett istenhívő. Ő tette fel azt a kérdést, hogy honnan van a tyúkban ez az ösztön. Örökölte a tyúkmamától, a tyúkdédnagymamától? De az első tyúk honnan örökölte? Mert ha az első tyúk nem ült volna reá a tojásra, nem kelt volna ki a következő tyúknemzedék. Ebben az ösztönben benne van a logika, a kényszerűség, a következő nemzedék. A tyúkba bele van táplálva a kotlás ideje, mint egy komputerbe, mint az órába, amelyet felhúzunk, hogy reggel 6-kor vagy 7-kor csengessen, s akkor elkezd csengetni. Ki táplálta belé? Saját maga nem tudta magába beletáplálni. Így van beletáplálva az emberbe is pl. az, hogy egy bizonyos időben szerelmes tud lenni, családot tud alapítani. Bele van táplálva az asszonyokba az, hogy amikor állapotosok lesznek, már gyűljön a tejük, hogy amikor a gyermek megszületik, legyen tej, amivel szoptassanak, s legyen bennük az anyai érzés, hogy vigyázzanak a gyermekükre és szeressék.
 
Nézzétek meg a méheket. Logaritmussal kiszámították, hogy a legnagyobb befogadóképességű és legerősebb falú sejt az a hatszögű sejt, amit a méhek építenek. Honnan tudták ők ezt? Számoltak ők logaritmussal? Nem. Isten beléjük táplálta az ösztönt, hogy hogyan építsék a sejteket.
 
A teremtett világban mindenütt Istennel találkozunk. Az ösztönök is mind az Ő akaratáról beszélnek. Ha éjszaka valaki járt a kertben, reggel, amikor kimegyünk, a homokos úton látjuk a lábnyomát. Nem látjuk az arcát, nem tudjuk, hogy néz ki, csak azt tudjuk, hogy valaki járt a kertben, mert ott van a lábnyoma. Így van tele a teremtett világ Isten lábnyomával: a logikával, a célszerűséggel, az értelemmel, a csodálatos összehangolódásokkal, az ösztönökkel, a teremtett élettel, a csillagok járásával, és folytathatnánk tovább.
 
Ezt a titokzatos Istent, aki mindent teremtett, és aki mindent fenntart, Jézus Krisztus által tudjuk igazán megismerni, mert Ő Jézus Krisztus Atyja. Krisztus elmondta, hogy Őt az Atya küldte erre a világra, és az Atyához ment vissza erről a világról.
 
Ez a világot teremtő Isten Jézus Krisztusért nekem is Istenem és Atyám – mondja a Káté. Hogyan is lehet ezt megérteni? Képzeljétek el, hogy van egy gyermek, akit nagyon szeret az édesapja. Ez a gyermek találkozik az utcán egy rongyos, utcára dobott árva gyermekkel. Megszereti, hazamegy, és azt mondja: Édesapám, az én kedvemért fogadd fiadnak ezt a gyermeket. És az édesapa a gyermeke kedvéért ezt az utcagyereket is fiává fogadja. Persze hogy nem természetes fia, de ott van az ő házában és az ő szeretetében. Látjátok, Jézus Krisztusért így fogad bennünket is fiává Isten. És ha megismerem az Ő szeretetét, akkor nem kételkedem afelől, hogy mind testi, mind lelki szükségeimre gondot visel, sőt még mindazt a rosszat is, amit e siralomvölgyben reám bocsát, javamra fordítja, mivelhogy ezt megcselekedheti mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni mint hűséges Atya. Tudtok erre mondani egy példát? A Szentírásban hol van ez a példa? Ki volt az, akivel sok rosszat tettek a testvérei, és ezt a rosszat Isten mind javára fordította? Emlékeztek a József történetére? Milyen rosszat tettek vele a testvérei? Meg akarták ölni, aztán eladták rabszolgának. Rosszat tett vele Potifár is, mikor börtönbe záratta. De Isten úgy rendezte, mindez hozzájáruljon ahhoz, hogy végül is József Egyiptom második embere legyen. Ezért amikor a testvérei félve elébe mentek, és azt gondolták, hogy meg fogja őket büntetni, azt mondta: Ti rosszat gondoltatok felőlem, de Isten jóra gondolta azt fordítani.
 
Ezért sohase essetek kétségbe. Ha az életünkben akármilyen rossz jön reánk, abból Isten mindig tud valami jót kihozni, ha abban a rosszban hűségesek maradunk Őhozzá.
 
Isten azonban nem csak a földet, hanem a mennyet is teremtette. Mi is a menny, vagyis a mennyország? Hiszen akárhova nézünk, nem látjuk a mennyországot, és az űrhajósok a rakétáikkal sem találták meg azt.
 
Dicsekedtek azzal a Szovjetunió űrhajósai is, hogy leszálltak a Holdra, de ott sem látták Istent. De hát ez nagyon buta dicsekedés volt, mert nemcsak az van, amit látunk. Például az ultraszíneket nem látjuk, az ultrahangokat nem halljuk, mégis vannak. Az nagyon buta gondolkozás, ha azt mondjuk, hogy csak abban hiszek, amit látok. Látjuk vajon a gondolatot? Azt sem látjuk, és mégis van. Látjuk-e a szeretet érzését? Azt sem látjuk, de mégis van.
 
Hol van mégis ez a mennyország, ez a menny? Hogy lehet elképzelni? Az a legizgalmasabb, hogy az elméleti fizika már ennek is nyitogatja a kapuit. Ma már tudományosan elképzelhető egy hely, ahova innen belátni nem lehet. Se fénysugár, se rádióhullám, se rakéta innen oda be nem megy. Ha azonban ott vannak, onnan minket látnak, sőt az egész jövőnket egy szempillantás alatt látják. Ezt nem én mondom, ez egy tudományos cikknek a megállapítása. Nem tudom, hallottatok-e a negyedik dimenzióról? Ennek a határai kívül vannak a miáltalunk érzékelt téren és időn. Egy egészen más világ ez, de ezt a másik világot Einstein képletei alapján matematikával kiszámították. A negyedik dimenzió nem egy hipotézis, hanem matematikailag bebizonyított dolog. Az űrhajók már azokkal a képletekkel mennek, ami mindebből következik. Rájöttek arra, hogy nagy távolságoknál és nagy sebességeknél a tömegvonzás newtoni képletei már nem felelnek meg. Innen indult el az a kutatás, amivel aztán eljutottak a negyedik vagy ötödik dimenzió fogalmáig is. Ebben a kutatásban mi egy kicsit még büszkék is lehetünk, mert az alapjait, a nemeuklideszi geometria alapjait Lobacsevszkijjel egy időben Bolyai János, erdélyi tudós rakta le. Bolyaitól indult ki az a tudományos kutatás, amely bebizonyította, hogy a látható világon kívül van egy másik, általunk láthatatlan világ, amelyben más törvények uralkodnak. Ez a tudományos kutatás összeesik a Szentírás tanításával. Természetesen mi nem azért hiszünk a Szentírásban, a mennyország létezésében, mert most már ezt a mai tudomány is kezdi bebizonyítani, hanem azért, mert az Úr Jézus Krisztus nekünk elmondta. De jó tudni azt, hogy amit elmondott ezelőtt 2000 évvel, arra lassan most már a tudomány is rájött, vagy legalábbis utal reá.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!