//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Tóth Endre és Felesége családjának Fénykép-
albuma Készítette Tóth Ilona leányuk.

 

 

Fényképalbum

 

Dr. Tóth Endre és feleségének

családtörténete készítette:

 

 

 

Kertész Andorné sz. Tóth Ilona

 

 

01. - Kertész Andorné sz. Tóth Ilona Igló

        Petőfi hársfája 1968-1971

 

02. - Pitze nagyapám szolgálati helye

        Győrszabadhegy 1900 körül

 

03. - Anyai nagymamám szakolczai Péntek Ilona

        Pitze Gusztáv menyasszonyaként, 1890-es

        évek vége. Győrszabadhegy

 

04. - Pitze család Győrszabadhegy 1914 körül

 

05. - Édesanyám - Pitze Ilona 1908-ban született -

       Családja Zalalövő 1914

 

06. - Anyai nagyszüleim Pápa 1930-as évek

       Pitze Gusztáv és Péntek Ilona

 

07. - Tóth nagymama Pápa 1930-as évek

        Tóth Lajos zenetanár és Biró Erzsébet

08. - Tóth nagyapa Pápa 1940-es évek

        Tóth Lajos ének és zenetanár „Kóta bácsi”

 

09. - Nagyszüleim édesapám bátyjának -

       Tóth Sándor - családjával Pápa 1932

10. - Tóth Lajos zenetanár családja Pápa 1927-28

        (hátul 10 évesként Tóth Kálmán)

11. - Édesapám – Tóth Endre – Tóth Lajos öccsével későbbi

       atomfizikus professzorral Pápa 1930 körül

 

12. - Édesapám húgai Tóth Zsuzsa Tóth Ilona

        Tóth Irma Pápa Tóth Lajos zenetanár

 

13. - Tóth Ilona – Máté Jánosné - nagynéném Pápa

        1940-es évek hittankönyve

 

14. - Édesapám - Tóth Endre – Irma húga férjével

        Lányi Jenő lelkész Pápa 1930-as évek vége

 

15. - Irma néném gyerekeivel Soponya 1944 körül

       Lányi Irma és Lányi Lajos

 

16. - Tóth Endre – édesapám legkisebb öccsével

        Tóth Kálmánnal Pápa 1930 körül

17. - Tóth Kálmán lelkész esküvője Kerecsényi Vilma

         tanítőnővel 1942 Körmend

18. - Édesapám Dr. Tóth Endre 1920-as évek Pápa

19. - Édesapámról készült festmény Pérely Imre neves

        festő által 1939 Pápa

 

20. - Szüleim: Tóth Endre és Pitze Ilona Pápa 1928

 

21. - „Pötyike” Tóth Ilona Pápa 1930 egy éves korában

 

22. - Családi kép. Akik együtt laknak.

        Dr. Tóth Endre és felesége leányaik

        Ilona Gabi és a Pitze nagyszülők.

 

23. - Nagymamával. Pitze Gusztávné

        szakolczai Péntek Ilona unokákkal

        Ilona és Gabi 1935 Pápa

 

24. - Nagypapával 1935 körül Pápán

        Pitze Gusztáv unokákkal

 

25. - Guszti bácsival 1933 Pápa Szakolczai

       (Pitze) Gusztáv nagybátyjuk

26. - Guszti bácsi és felesége 1943 Beregszász

       Szakolczai Gusztáv és Mohácsi Valéria

       Szakolczai Gusztáv hősi halált halt.

 

27. - Tóth Ilona és Tóth Gabriella 1940-41 Pápa

        Testvérek

 

28. - Első publikációm kilenc éves koromból Pápa

        1938 /Tóth Ilona/

29. - Konfirmációs képem Pápa 1943 Tóth Ilona

 

30. - „Istvánöcsénkkel” Pápa 1944 Tóth István

 

31. - Szüleim Dr. Tóth Endre és Péntek Ilona rokon

        gyerekkel Debrecen 1950-es évek

 

32. - Egyetemi csoporttársaimmal Debrecen 1952/53

        középen Szabó István történelem-földrajz szakos

        professzor

 

33. - Férjem Kertész Andor egyetemista képe Mátraháza

       1951 – Tóth Ilona

 

34. - Kertész család Mátraháza 1940 Gyula. Fiúk között

        jobbról az első Andor.

 

35. - Anyósom Nyiri Mária édesanyját Ómamának hívtuk.

        98 évet élt. Gyula 1949.

 

36. - Kertész Andor A nagyváradi hadapród iskola

       növendéke.1944. nyara.

 

37. - Kollégiumi szoba Debrecen 1951 Kertész Andor jobbra

38. - Esküvői képünk Kertész Andor és Tóth Ilona

       Debrecen 1953

 

39. - Ifjú házasok Kertész Andor és feleség Tóth Ilona

        Debrecen 1954

 

40. - Első közös szobánk Debrecen 1954

       Kertész Andor és Tóth Ilona

 

41. - András fiammal 1956 őszén Kertész Andorné 

       Tóth Ilona

 

42. - Férjemmel és Andriskával 1956 Debrecen.

        Kertész Andor és Tóth Ilona

 

43. - Kertész Andor doktorrá avatása Debrecen 1958.

 

44. - Kertész család unokákkal Gyula 1960

 

45. - István öcsém és Gabi szüleinkkel

        Dr. Tóth Endre és Péntek Ilona

46. - Édesapám - Dr. Tóth Endre – Kálmán öccsével -

       Dr. Tóth Kálmán – talán Debrecen 1960 körül

 

47. - Férjem - Kertész Andor matematikai

        tudományok doktora – kitüntetése 1968

 

48. - Pro Schola dij 2009 Dr. Kertész Andorné

       sz. Tóth Ilona Debrecen

49. - Portré: Dr. Kertész Andorné sz. Tóth Ilona

       Hajdúböszörmény 2014

 

 


 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK