//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak II. rész

II. rész

VIZUÁLIS KULTÚRA

BÁNSZKY Pál: Balázs János (1905-1977) naiv festő kiállítása. Kecskemét, 1977. (Magyar Naiv Művészek Múzeumának kiadványai 4.)
BÁNSZKY Pál: A naiv művészet Magyarországon. Képzőművészeti Kiadó: Budapest, 1984. 195 p. ill.
BÁNSZKY Pál: A képzőművészet vadvirágai. The Wild Flowers of Fine Arts. Szerzői kiadás. Kecskemét, 1997. 182 p. ill. (Balázs János, Horváth Vince, Oláh Jolán, Oláh Mara, Orsós Teréz, Szomora Kálmán, Tyukodi László élete, munkássága)
DARÓCZI Ágnes - KARSAI Zsigmond (Szerk.): Autodidakta Cigány Képzőművészek Országos Kiállítása. Népművelési Intézet: Budapest, 1979. (katalógus)
DARÓCZI Ágnes - KERÉKGYÁRTÓ István (Szerk.): Autodidakta Cigány Képzőművészek II. Országos Kiállítása. Budapest, 1989. (katalógus)
HORVÁTH M. Judit - STALTER György: Más Világ - Other World. Szerzők kiadása, Budapest, 1998. 143 p. Fotóalbum magyar és angol nyelvű bevezetővel.
KOROKNAY Gyula: Horváth Vince népművészet mestere kiállítása. Nyíregyháza, 1979. (Józsa András Múzeum képzőművészeti kiállításainak katalógusai 34.)
F. MIHÁLY Ida: Utószó. In. BALÁZS János: Ecsettel és irónnal. Corvina: Budapest, 1977. pp.51-62. ill.
MOLDOVÁN Domokos: Magyar naiv művészek nyomában. Dokumentumok. Gondolat Kiadó: Budapest, 1987. 310 p. ill. (Balázs János munkássága)
PONGRÁCZ Éva - VÁRNAGY Elemér: Roma gyermekek képzőművészeti képességfejlesztése. Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola Romológiai Tanszék: Zsámbék, 1996. 45 p., 17 t. (A Hét Szabad Művészet Könyvtára)
SZUHAY Péter (Szerk.): Cigány-kép - Roma-kép. Gypsy-Image - Roma-Image. A Néprajzi Múzeum "Romák Közép- és Kelet-Európában" című nemzetközi kiállításának képeskönyve. Illustrated book of the international exhibition "Roma in Central and Eastern Europe" organized by the Museum of Ethnography. Néprajzi Múzeum: Budapest, 1998. 103 p., ill. Magyar és angol nyelven


ISMERETTERJESZTÉS

BŐCS Attila - DARÓCZI Ágnes - JOKA DARÓCZI János - SZTOJKA Katalin - LŐRINCZY Kornél: Domboságyas kultúra. Garuda Reformstúdió, é.n. (Video kazetta)
GÜRTLER Csabáné: Útmutató a szakképzési intézmények számára a cigány tanulók szakképzésben való megtartásának módszereire és feltételeire. Munkaügyi Minisztérium: Budapest, 1997. 72 p.
HALÁK László: HÍD a viselkedésről cigány és nem cigány fiataloknak. POD lu tî nyirj da ba jás, sî lu tî nyirj, káré nu-sz ba jás sza styijé kî nd, sjé, kum trébé sza fáka . Zoril (Hajnalodik) Cigány Szociális ás Kulturális Alapítvány: Budapest, 1997. 64 p.
HERCZEG Béla - OSZTOJKÁN Béla (Szerk.): Phralipe Roma Érdekvédelmi Szabadegyetem. Phralipe Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - Phralipe Cigány Művészeti Alapítvány: Budapest, 1997. 158 p. ill. (Phralipe könyv)
LAKATOS György - VÁCZI Márta - OLÁH István: "Tavesz szaszto" "Légy egészséges" Nemzeti Egészség-védelmi Intézet: Budapest, é.n. (Video kazetta és módszertani füzet )
NYÁRI László (Szerk.): "Míg én rólad mindent, te rólam semmit sem tudsz" (Ismeretterjesztés a cigányságot segítők részére. Nemzetközi Családév Titkársága, Budapest, 1994. 77 p.
Dr. SZIRTESI Zoltán Védd az egészséged! Losar tyo sastyipe! (Ford.: CHOLI DARÓCZI József) Medicina Kiadó, Budapest, é.n. 64 p. Péli Tamás illusztrációival


IRODALOM

BALÁZS János: Füstölgések. (Versek) Szerző, Salgótarján, 1973. 47 p., 2 t.
BALÁZS János: Ecsettel és irónnal. (Szerk, utószó: F. MIHÁLY Ida) Corvina, Budapest, 1977. 63 p., 16 t.
BALOGH Attila: Lendítem lábamat. (Versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980. 74 p.
BALOGH Attila: Balogh Attila versei. Cserépfalvi Könyvkiadó, Budapest, 1991. 51 p.
BALOGH Attila: József Attila a peep-showban. (Esszék, HumoRom és az utolsó vers) Filum, Budapest, 1997. 74 p.
BARI Károly: Holtak arca fölé. (Versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1970. 66 p.
BARI Károly: Holtak arca fölé. (Versek) /2.kiadás/ Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1971. 65 p.
BARI Károly: Elfelejtett tüzek. (Versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1973. 43 p., 1 t.
BARI Károly: Elfelejtett tüzek. (Versek) Madách Kiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, Bratislava - Budapest, 1974. 43 p., 1 t.
BARI Károly: A némaság könyve. (Versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983. 55 p.
BARI Károly: A varázsló sétálni indul. (Válogatott és új versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1985. 167 p., 1 t., Bari Károly illusztrációival
BARI Károly: Képek, képversek és versek. (12 képeslap) Nyomdacoop-Papirker., Budapest, 1992.
BARI Károly: 21 vers. Belvárosi Könyvkiadó, Budapest, 1992. 58 p. (Borostyán Könyvek)
BARI Károly: 21 vers. /2. kiad./ Belvárosi Könyvkiadó, Budapest, 1993. 58 p.
BARI Károly: A pontos hely. Műfordítások a kortárs külföldi költészetből. Cégér Könyvkiadó, Budapest, 1993. 161 p.
BARI Károly: Díszletek egy szinonimához. (Képversek) Magyar Műhely, Párizs-Bécs-Budapest, 1994. 72 p., ill. (Magyar Műhely Baráti Kör füzetek 34.)
BARI Károly: (Szerk.): Madarak aranyhegedűn. Európai cigány költők és írók művei. Romano Kher, Budapest, 1996. 434 p.
BARI Károly: (Szerk.): Álomtanya. Európai írók és költők művei a cigányokról. Romano Kher, Budapest, 1996. 249.
CHOLI DARÓCZI József: Isten homorú arcán. Pel Devlesko bango muj. (Versek, műfordítások magyar és cigány nyelven) Orpheusz Kiadó, Budapest, 1990. 287 p. Péli Tamás illusztrációival
CHOLI DARÓCZI József: Csontfehér pengék között. (Versek és versfordítások) Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1991. 110 p. Péli Tamás és Szentandrássy István illusztrációival
CHOLI DARÓCZI József: Duj sane luludya. Két szál pünkösdrózsa.(Gyermekversek, cigány-magyar népdalok két nyelven) Hátrányos helyzetű Fiatalok Életmód és Szabadidőszövetsége, Budapest, 1997. 87 p. (ROM SOM Könyvek)
CHOLI DARÓCZI József (Ford.): O svunto evandyeliomo sar o mathe ramosardya les. Újsszövetség:Máté evangéliuma. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Kiadója, Budapest, 1991. 162 p.
CHOLI DARÓCZI József (Ford.): La biblake svunci evangeliumura. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 1991. 223 p. Fenyvesi József, Kosztics László, Orsós Teréz és Ráczné Kalányos Gyöngyi illusztrációival
Federico GARCÍA LORCA - CHOLI DARÓCZI József (Ford.)- NAGY László (Ford.): Romane romancura. Romencero gitano. Cigány románcok. Orpheusz Könyvek, Budapest, 1995. 179 p. Federico García Lorca, Nagy László, Pongor Beri Károly, Péli Tamás, Péli Ildikó és Szentandrássy István illusztrációival
CHOLI DARÓCZI József (Szerk.): Fekete korall. Cigány költők antológiája. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1981. 135 p., ill.
CHOLI DARÓCZI József (Szerk.): Fekete korall 2. (Cigány költők antológiája) Chali Kiadó, Budapest, 1998. 231 p. Szentandrássy István illusztrációival
CHOLI DARÓCZI József - KOVÁCS József - NAGY Gusztáv (Szerk.): Romane poetongi antologia. Antology of Gypsy Poets. Cigány költők versei. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest, 1995. 209 p. Péli Tamás, Szentandrássy István és Gügyi Ödön illusztrációival
CHOLI DARÓCZI József - NAGY Gusztáv (Szerk.): Maskar le shiba dukhades. Nyelvek között fájón. (Versek, műfordítások) Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 1994. 159 p. (Roma módszertani kiadványok 1.)
CSEMER Géza: Habiszti. Cigányok élete - étele. Almanach. Budapest, 1992. 318 p., ill.
CSEMER Géza: Rajkó. (1952-1997) Talentum, Budapest, 1997. 189 p., ill.
CSEMER Géza (Szerk.): Hegyi Aranka cigány primadonna. 1855-1906 Napház-Khamorro Kisebbségi Kulturális Intézmény, Budapest, 1996. 96 p., ill. (Napház Könyvek)
CSEMER Géza (Szerk.): KALMÁR Istvánné: Hazára leltem. (Drámajátékok) Napház-Khamorro Kisebbségi Kulturális Intézmény, Budapest, 1996. 111 p., ill. (Napház Könyvek)
CSEMER Géza (Szerk.): TÓTH Józsefné: Gizi néni könyve. Napház-Khamorro Kisebbségi Kulturális Intézmény, Budapest, 1996. 80 p. ill. (Napház Könyvek)
CSEMER Géza - KORPÁDI Péter - PATYI Árpád: Cigány ételeskönyv. PolgART Lap és Könyvkiadó Kft. Budapest, 1999. 193 p., ill.
CSÍK Ferenc: Ahol a nap is megfordítja szekerét. Varga Könyv- és Lapkiadó: Eger, 1999. 52 p., ill. (A FAOSZ Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége Könyvtára 54.)
Dácsi Farkas József: A Glóbusz úrnője. (Versek) Tevan Kiadó, Gyula, 1991. 84 p., ill.
DILINKÓ Gábor - SOLYMÁR József: Csak álmomban vagyok szabad. Lopják a forradalmat! 1956-1996. A szerzők saját kiadása: Budapest, 1996. 207 p., ill.
Dombrádi Horváth Géza: A múzsa harmadik csókja. (Versek) Cigány Munkások és Vállalkozók Országos Szövetsége, Budapest, 1994. 88 p., A szerző illusztrációival
FARKAS Kálmán: Értetek kiáltok. Esszék, riportok, portrék, humoreszkek. Előszó: LAKATOS Menyhért, Szerző, Nyíregyháza, 1992. 238 p.
FARKAS Kálmán: Korona nélkül. Előszó: Kárpáthy Gyula, Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Budapest, 1996. 134 p.
FARKAS Kálmán: Sorstudat. (Esszék) Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Sóstófürdő, 1998. 76 p., Balázs János, Gyügyi Ödön és Szentandrássy István illusztrációival
FARKAS Kálmán: Csisznyikói cserepek. Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Sóstófürdő, 1998. 128 p., Szentandrássy István illusztrációival
FARKAS Kálmán: Roma holt lelkek. Cigány humoreszkek. Szerzői kiadás, Sóstófürdő, 1999. 108 p. Szentandrássy István illusztrációival
FARKAS Lajos: Emlékek és érzések. (Versek) Szerző kiadása, Jászfényszaru, 1997. 96 p. ill.
FARKAS Oszkár: Királyvíz. (Versek) Heti Szó Plusz sajtóügynökség és a Mini Grafika Bt., Nyíregyháza, 1975. 56 p. Burai István grafikáival
FARKAS Oszkár: Csorog az Isten könnye. (Versek) F & SZZZ Kiadvány- szerkesztőség, Nyíregyháza, 1997. 80 p. ill.
GLONCZI Ernő: A vízesés zajához. (Versek) Új Bekezdés Kiadó, Miskolc, 1993. 82 p., ill. (Új Bekezdés Könyvek 10.)
GYŐRI László (Szerk.): Nomád katona. Kozmosz Könyvek, Budapest, 1980. 414 p.
HOLDOSI József: Kányák. (Regény) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 259 p.
HOLDOSI József: Glóriás. Dac. (Regények) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982. 255 p.
HOLDOSI József: Cigánymózes. Fogoly. Hajh, cigányok, hajh Kányák! (Kisregények, dokumentumjáték) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1987. 226 p.
HOLDOSI József: A bandita és a halál. Szerző, Szombathely, 1993. 112 p.
HORVÁTH Gyula: Megfagyott ország. (Versek) B.A.Z. m. Önkormányzat - Magyar Irószövetség Észak-Magyarországi Csoportja, Miskolc, 1992. 64 p.
HORVÁTH Gyula: Szégyen, gyalázat! (Versek) Alpes Nyomda, Miskolc, 1993. 78 p.
HORVÁTH Gyula: Az árvaság anatómiája. (Válogatott és új versek) Romano Kher-Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1995. 125 p.
JÓNÁS Tamás: ... ahogy a falusi vén kutakra zöld moha települ... (Versek) Szombathely ( a "Jelentkezünk" különszáma) 1994. 54 p., ill.
JÓNÁS Tamás: Tamás könyve. A "Lássák meg az én arcomat" alapítvány kiadása, Szombathely, 1995., 13 t
JÓNÁS Tamás: Nem magunknak. (Versek) Szerző kiadása, Szombathely, 1996. 56 p.
JÓNÁS Tamás: Cigányidők. (Novellák) a bár társadalomtudományi és művészeti folyóirat kiadványa, Szombathely, 1998. 79 p.
JÓNÁS Tamás (Szerk.): Fekete pipacsok. Válogatás az Amaro Drom c. folyóiratbn 1991 és 1997 között megjelent versekből. Amaro Drom - Ember az emberért Alapítvány: Budapest, 1998. 24 p.
JÓNÁS Tamás: Bentlakás. (Versek) Moran, Budapest, 1999. 76 p.
JÓNÁS Tamás (Szerk.): Éjszaka van. Az Amaro Drom szépirodalmi különszáma. Amaro Drom - Ember az emberért Alapítvány, Budapest, 2000. 32 p., ill.
KALÁNYOS Mónika: Lázadó testű hajnalok. (Versek) "Eötvös József" Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2000. 80 p.ill.
KÁRPÁTHY Gyula: Menet közben. Életúton alkotó cigányokkal. SMdigital Szerkesztő és Kiadó Egyéni Cég, Budapest, 1997. 261 p., ill.
KECSKÉS József (Szerk.): Bari Károly költő, folklórkutató interjúk, recenziók, és más írások tükrében. Petőfi Séndor Művelődési Központ, Gödöllő, 1999. 246 p. ill.
KISS Adél (Szerk.), NAGY Gusztáv (Ford.): Ezüst hajtincs. Rupuni chunra. Fiatal cigány költők antológiája. Kiadó: Roma Novus Egyesület és a H2G Bt. Budapest, 1998. 85 p., ill.
KOVÁCS József Hontalan: Ismeretlen cigány ének. (Versek) Ipari TOTÁL Kft. 1991. 71 p.
KOVÁCS József Hontalan: Pörgő ezüsttallér. (Versek) Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 1993. 60 p.
KOVÁCS József Hontalan: Aranymetszésű augusztus. Garanciák. (Versek) Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 1995. 136 p.
KOVÁCS József Hontalan: Sequoiabeszéd. (Versek) Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 1996. 166 p.
KOVÁCS József Hontalan: A nemzet szemétdombjai. Cikkek, interjúk, riportok, cigányokról és más népcsoportokról. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 1997. 252 p.
KOVÁCS József Hontalan: Színfolyók. (Versek) Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 1997. 106 p.
KOVÁCS József Hontalan: Magyarul beszélni. (Versek) Mohácsi Művészeti Társaság, Mohács, 1998. 134 p.
KOVÁCS József Hontalan (Szerk.): Cigányoktól-Cigányokról. Somogy Megyei Művelődési Központ, Kaposvár, 1989. 109 p., Péli Ildikó rajzaival. (Módszertani füzetek III.)
KOVÁCS József Hontalan (Szerk.):Ködvörös Golgota csont. Mohácsi Művészeti Társaság, Mohács, 1996. 108 p., ill.
LAKATOS Menyhért: Füstös képek. (Regény) Magvető, Budapest, 1975. 454 p.
LAKATOS Menyhért: Füstös képek. (Regény) /2.kiadás/ Magvető Zsebkönyvtár, Budapest, 1976. 440 p.
LAKATOS Menyhért: Angárka és Busladarfi. (Mese) Móra, Budapest, 1978. 99 p., ill.
LAKATOS Menyhért: Füstös képek. (Regény) Magvető - Szépirodalmi Könyvkiadó, /3. kiadás/ Budapest, 1979. 450 p.
LAKATOS Menyhért: A hosszú éjszakák meséi. A paramisák ivadékai. (Kisregény) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 172 p.
LAKATOS Menyhért: A hét szakállas farkas. (Mese) Móra, Budapest, 1979. 71 p., ill.
LAKATOS Menyhért: Csandra szekere. (Elbeszélések) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981. 229 p.
LAKATOS Menyhért: Az öreg fazék titka. (Mese) Móra, Budapest, 1981. 68 p., ill.
LAKATOS Menyhért: Akik élni akartak. (Regény) Magvető, Budapest, 1982. 368 p.
LAKATOS Menyhért: Hosszú éjszakák meséi. (Az öreg fazék titka, Angárka, Busladarfi, A hét szakállas farkas, A paramisák ivadékai) Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1995. 181 p.
LAKATOS Menyhért: A titok. (Elbeszélések és mesék) Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1998. 112 p., Péli Tamás illusztrációjával
LAKATOS Menyhért: Tenyérből mondtál jövendőt. (Versek) Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1999. 62 p.
M. Té. Attila (MURZSA T. Attila): Krisztus egy elfelejtett képen. (Versek 1980-1995) Roma Polgárjogi Alapítvány, Budapest, 1996. 72 p.
M. Té. Attila (MURZSA T. Attila): Rímálom. (Versek 1977-1997) Szerzői kiadás, Budapest, 1998. 78 p.
NÁDAY Gyula: Verseskötet. Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége, Budapest, 1993. 34 p.
NÁDAY Gyula: Kegyelem. (Versek) A szerző utószavával. Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége, Budapest, 1998. 64 p.
NÁDAY Gyula: Világok megváltója. (Versek) Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége, Budapest, 1998. 88 p.
NÁDAY Gyula: Út a szeretethez. Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége, Budapest, 1998. 80 p.
NÁDAY Gyula: A ZEN. Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége, Budapest, 1999. 48 p.
NAGY Gusztáv - MADÁCH Imre: Le manusheski tragedija. Az ember tragédiája. (Ford.): NAGY Gusztáv, Madách Irodalmi Társaság: Budapest, 1996. 203 p. (Madách Könyvtár - Új folyam 4.)
NAGY Gusztáv: Szívbolygód körül. Magyar és cigány nyelvű versek, mesék, műfordítások. Cerberus Nyomdaipari, Könyv- és Lapkiadó Kft., Budapest, 1997. 154 p.
NAGY Gusztáv (Szerk.): Az idő szekerén. Cigány írók antológiája. Ubipressz Bt. kiadványa, Budapest, 1998. 160 p.
OLÁH Mara: O. Mara - festőművész. A szerző saját kiadása: Szolnok, 1997. 82 p. XIV.tábla
ORSÓS Jakab: Aki hallja, aki nem hallja. (Elbeszélések) Zala megyei Könyvtár, Zalaegerszeg, 1987. 95 p., ill.
ORSÓS Jakab: Gyökerezés. Zala megyei Könyvtár, Zalaegerszeg, 1992. 147 p., ill.
OSZTOJKÁN Béla: Halak a fekete citerában. (Versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981. 107 p.
OSZTOJKÁN Béla: Hóesés hűségben. (Versek) Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1983. 74 p.
OSZTOJKÁN Béla: Nincs itthon az Isten. (Elbeszélések) Magvető Kiadó, Budapest, 1985. 248 p.
OSZTOJKÁN Béla: Megkérdezem Önt is. A magyarországi cigányság és a rendszerváltás. (Interjúk) Phralipe Cigány Művészeti Alapítvány, Budapest, 1994. 172 p. (Phralipe Könyvek)
OSZTOJKÁN Béla: Átyin Jóskának nincs, aki megfizessen. (Regény) Fekete Sas Kiadó, Budapest, 1997. 440 p.
OSZTOJKÁN Béla: Bölcsek napkeletről. (Meseköltemény) Phralipe Cigány Művészeti Alapítvány, Budapest, 1998. 64 p. (Phralipe Könyvek)
PÉLI Tamás: Parlamenti jegyzetek 1992-93. BIT, Budapest, 1993. 98 p., A szerző grafikáival
PÉLINÉ NYÁRI Hilda: Az én kis életem. (Visszaemlékezések) T-Twins Kiadó, Budapest, 1996. 504 p.
PÉLINÉ NYÁRI Hilda: Dodó és én. Ab Ovo Kiadó, Budapest, 1998. 247 p., ill.
RÁCZ Lajos: Emlékeket égetek. 66 vers. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1994. 103 p.
RÁCZ Lajos: Zsoltárok. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1997. 50 p.
RÁCZ Lajos: Élő remény. (Zsoltárok) Oktatási és Továbbképzési Alapítvány, Szolnok, 1999. 56 p.
RIGÓ József : Sziromnyi. (Versek) Komárom - Esztergom m. Önkormányzat, József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, 1993. 101 p. (Új Forrás Könyvek 14.)
ROSTÁS-FARKAS György: Megváltásért som. (Versek) Pest m. Tanács VB. Cigányügyi Koordinációs Biz. és a Pest m. Művelődési Központ és Könyvtár, Szentendre, 1989. 140 p.
ROSTÁS-FARKAS György: Megváltásért som. (Versek) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1991. 80 p.
ROSTÁS-FARKAS György: Tiétek a szívem. Tumaroj muro jilo. Gyermekversek. OMIKK: Budapest, 1991. 114 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György: Cigányságom vállalom. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1992. 80 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György: Maladyipe. Találkozás. (Műfordítások) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1993. 158 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György: Tiétek a szívem. Tumaroj muro jilo. Gyermekversek .Shavorenge. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1994. 124 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György: Antoine de SAINT-EXUPÉRY: O cino krajoro. A kis herceg. (Ford.): ROSTÁS-FARKAS György, Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1994. 111 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György: Aranyhídon. (Versek) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1995. 132 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György: A békesség zarándokai. (Versek) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1998 129 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: A cigányok története. Le romengi historija. Pest m. Tanács VB. CKOBI. 1990. 217 p. (Pest megyei Füzetek 1.)
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: A cigányok hiedelemvilága. Cigány Kulturális és Közmű-velődési Egyesület, Pécs, 1990. 91 p.
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: Ősi cigány mesterségek és foglalkozások. OMIKK: Budapest, 1991. 117 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: A cigányok története. Le romengi historija. /2.kiad./ Cigány Tudományos és Művészeti Társaság - Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1992. 80 p., ill.
ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: A cigányok hiedelemvilága. /2.kiad./ Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1992. 115 p.
ROSTÁS-FARKAS Tímea: Apám öröksége. (Versek) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1994. 79 p., Péli Ildikó illusztrációival
RUVA-FARKAS Pál: Agave. (Versek) Magvető Kiadó, Budapest, 1987. 75 p.
RUVA-FARKAS Pál: Vasvirágok nyílása. A Gangesztől a Dunáig. (Versek) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1996. 132 p.,
RUVA-FARKAS Pál - FALUDY György: Börtönversek. Robijake pojemi. (1950-1953) (Ford.): RUVA-FARKAS Pál, Credit Lap- és Könyvkiadó Kft., 1996. 70 p., ill.
SURMAN László: Sóhajok. (Versek) Tevan Kiadó: Békéscsaba, 1998. 66 p. ill.
SZÉCSI Magda: Az aranyhalas lószem tükre. (Cigány mesék) Hungaria-Sport Kiad. Budapest, 1988. 144.p., 12 t. Szécsi Magda illusztrációival
SZÉCSI Magda: A fekete bálvány birodalma. (Mesék) OMNIS FABULA, Budapest, 1993. 118.p. Szécsi Magda illusztrációival
SZÉCSI Magda: Madarak aranyhegedűn. (Mese) OMNIS FABULA, Budapest, 1996. 119.p., ill.
SZÉCSI Magda: Oroszlán Szlán királysága. (Mesék) AB OVO Kiadó, Budapest, 1996. 79.p. Szécsi Magda illusztrációival
SZÉCSI Magda: Tavasztündér mosolya. (Mesék) AB OVO Kiadó, Budapest, 1997. 61.p. Szécsi Magda illusztrációival
SZÉCSI Magda: Homoktorta szüret. (Versek és rajzok) AB OVO Kiadó, Budapest, 1999. 72 p. Szécsi Magda illusztrációival
SZÉCSI Magda: Az álmos pék. Olvasókönyv írott betűkkel. Meséskönyv az írás tanulásához első osztályosok részére. Magister '93 Kiadó, Budapest, 1999. 38 p., illusztrálta: Szécsi Magyda és Jakobi Anna.
SZÉCSI Magda (vál.) - T AMÁSI OROSZ János (előszó) - JÓZSEF Attila: Uram! (Versek) Magister '93 Kiadó, Budapest, 1999. 87 p., ill.
SZÉCSI Magda (illusztráció) - SZABÓ Lőrinc (ford.) - BOUDLAIRE, Charles: Éjszakai varázs. (Versek) Magister '93 Kiadó, Budapest, 1997. 62 p.
SZÉCSI Magda (illusztráció) - ZSIROS Lajosné (vál.): Szájról szájra. Magyar népmesék és mondókák, alatatók és egyebek, kicsiknek és nagyoknak, mesemondóknak és mesehallgatóknak. Magister '93 Kiadó, Budapest, 1997. 67 p.
SZÉCSI Magda (illusztráció) - ÁPRILY Lajos (ford.) - TAGORE, Rabindranath: Lámpa az útra. Magister '93 Kiadó, Budapest, 1998. 64 p.
SZÉCSI Magda (illusztráció) - KÁROLI Gáspár (ford.): Énekek éneke. Magister '93 Kiadó, Budapest, 1999. 66 p.
SZEPESI József: KOJNOK Nándor (Szerk.): Szepesi József. (Versek) Balassi Bálint Nógrád megyei Könyvtár, Salgótarján, 1982. 12.
SZEPESI József: Elszórtan, mint a gyom. (Versek) Nógrád megyei Tanács VB. Művelődési Osztálya, Salgótarján 1983. 130.p. (Palócföld Könyvek)
SZEPESI József: A mámor templomában. (Versek) Megaceros Kiadó, Budapest, 1993. 197.p.
SZEPESI József: Putrik és paloták. (Riportok) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1996. 174.p.
SZEPESI József: Pogány ima. (Válogatott versek 1970-1996) Nógrád Megyei Közművelődési Intézet "Jó Palócok Könyvműhelye" Salgótarján, 1997. 200.p.
SZŐCSI Anna (Ford.): Grimm legszebb meséi. Cigány és magyar nyelven. Magyar Cigányok Igazság Szövetsége, Budapest, 1998. 93 p. ill.
VARGA Ilona - HEGEDŰS Sándor: Irodalmi szöveggyűjtemény. Válogatás magyar szerzők cigány tárgyú írásaiból. Középiskolák I-IV. osztályai számára. KONSEPT Kiadó, Budapest, 1994. 223 p.
VARGA Ilona - HEGEDŰS Sándor: Világirodalmi szöveggyűjtemény. Válogatás a világirodalom cigány tárgyú írásaiból. Középiskolák I-IV. osztályai számára. KONSEPT Kiadó, Budapest, 1996. 200 p.
VARGA Ilona - HEGEDŰS Sándor: Válogatás a kortárs cigány irodalom alkotóinak írásaiból a középiskolások számára. KONSEPT Kiadó, Budapest, 1999. 336 p.
VESHO-FARKAS Zoltán: Cherhaja - Csillagok. (Műfordítások) COPY Nyomdaipari és Sokszorosító Kft. Budapest, 1994. 81 p.
VESHO-FARKAS Zoltán: Elefántcsontszínű évek.(Versek) Anda Romani Kultúra Alapítvány, Budapest, 1995.79
VESHO-FARKAS Zoltán: A remény vánkosán. (Versek) Anda Romani Kultúra Alapítvány, Budapest, 1996. 80 p.
VESHO-FARKAS Zoltán- ARANY János (Ford.) - SHAKESPEARE, William: Hamlet - o danicko cino kraj. Cerberus Nyomdaipari, Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 1998. 130 p.

Cigánysággal kapcsolatos kiadványokat folyamatosan megjelentető kiadók

CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET,
7601 Pécs, József u. 4. Tel: (72) 325- 558 dr. Kosztics István elnök
CIGÁNY TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG, 1174 Budapest, Szilágyi Dezső u. 41.
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA Társadalomtudományi és Közművelődési Tanszék, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. Tel: (82) 319-011 dr. Jávorszki András tanszékvezető
EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Tanszék, 6500 Baja, Szegedi u. 2. Tel.: (79) 321-655 Raicsné dr. Horváth Anikó főiskolai docens
GANDHI ALAPÍTVÁNY, 7621 Pécs, Komjáth A. u. 5. Tel: (72) 239-310, Fax: (72) 239-826 Hencsei Mária
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET, 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Tel/Fax: (52) 413-744 Tuza Tibor cigány oktatási programvezető
JANUS PANNONIUS TUD. EGYETEM BTK Nyelvtudományi Tanszék Romologia Tanszéki Csoport 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Tel: (72) 327-622 Forray R. Katalin egyetemi tanár
KONSEPT Kiadó, 2081 Piliscsaba, Pf. 6. Tel./ Fax: (26) 373-367 Barta Kinga
KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA, 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona főigazgatóhelyettes
MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET, 1011 Budapest, Corvin tér 8. Tel./ Fax: 201 5782 dr. Bódi Zsuzsanna tudományos főmunkatárs, osztályvezető
MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG, 1055 Budapest, Kossuth tér 12. Tel./ Fax: 269-1272 Kádár Natália
MTA NÉPRAJZI KUTATÓ CSOPORT, 1250 Budapest, Pf. 29. Tel: 175-9011
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET, 1250 Budapest, Pf. 28. Tel: 214-6770/207m., Fax: 175-9282 dr. Sasváry Zoltánné Szepesi Zsuzsanna
NEMZETI EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET, 1062 Budapest, Andrássy út 82. Tel: 332-7380 Váczi Márta ov.
NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ Nemzetiségi Önálló Osztály 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. Tel.: 163-2438 Tóth Györgyné főszerkesztő
ROMANO KHER - CIGÁNY HÁZ (Korábban: Főv. CSZMM Központ) 1151 Budapest, Énekes u. 10/B. Tel.: 306-6811 Zsigó Jenő igazgató
ZSÁMBÉKI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA, Romológiai Tanszék. 2072 Zsámbék, Zichy M. tér 3. Tel.: (26) 342-122 dr.Várnagy Elemér tanszékvezető

Vége

 

http://mighealth.net/hu/images/0/00/Aj%C3%A1nl%C3%B3_bibliogr%C3%A1fia.doc

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK