//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
1. Könyv-PDF - kotta - mp3
1. Könyv-PDF - kotta - mp3 : - ÚJ TÖRTÉNELMI PDFSúgó

 
Lista / állománynév Méret Feltöltve  
..--
,,Magának a Nemzetiben a helye" Szeleczky Zita 100 éve született.pdf 78 kB 2016.10.04.  
- Fekete Csaba Gyülekezeti ének és epika Pap Balázs Históriák és énekek.pdf 180 kB 2016.06.25.  
- Gáborjáni Szabó Botond Fekete Csaba köszöntése és kötetének bemutatása.pdf 114 kB 2016.06.25.  
069-076-Pecsuk Otto.pdf 95 kB 2016.11.02.  
070304antal.pdf 78 kB 2016.06.19.  
091-096-Hanula Gergely.pdf 72 kB 2016.11.02.  
091-099-Heidl Gyorgy Mária Magdolna megfordulása.pdf 102 kB 2016.11.02.  
101-107-Hanula Gergely.pdf 118 kB 2016.11.02.  
2010-0006_htk_szentnek_megismerese_ad_ertelmet_12_csuros.pdf 133 kB 2016.07.03.  
261-268-Ferenczi Ilona.pdf 351 kB 2016.10.01.  
269-276-Fekete Csaba Zsoltár és graduál 1636ban és később.pdf 135 kB 2016.11.02.  
269-276-Fekete Csaba.pdf 135 kB 2016.10.01.  
307_2014-08-06.PDF 199 kB 2016.07.03.  
77776_ZJ1 RMK XVII.sz 17. kötet Zárójelentés.pdf 894 kB 2016.10.01.  
A kálvinizmus és luterizmus közötti különbségek Matasik_HU.pdf 76 kB 2016.06.13.  
A mai magyar család demográfus-szemmel.pdf 74 kB 2016.06.20.  
A ref kegyesség jellemző vonásai 17 . 18 sz-ban.pdf 1047 kB 2016.06.14.  
A Sárospataki Református Kollégiumból távozó tógátusdiákok 1783-1871.pdf 952 kB 2016.06.10.  
A TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET LELKÉSZEI A kezdetektől a Millenniumig .pdf 854 kB 2016.06.10.  
A. Molnár Ferenc - Oszlánszki Éva Szenci Molnár Albert zsoltárfordításai és a mai református énekeskönyv.pdf 911 kB 2016.10.09.  
Adorjáni Zoltán Reformátori örökség és Kálvin a Református Szemlében .pdf 1335 kB 2016.06.13.  
Balog Iván ETNICITÁS ÉS LEGITIMITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI BIBÓ MŰVEIBEN.pdf 90 kB 2016.06.12.  
BALOGH Margit Egyházpolitika az 1960-as években.pdf 73 kB 2016.10.01.  
Békési Ágnes Magyar cigány és oláh cigány családok Magyarországon 2006.pdf 177 kB 2016.06.23.  
Bibó István A 45-ös sváb kitelepítés.pdf 45 kB 2016.06.12.  
Bibó István A politika mint szisztematikus tudomány1.pdf 53 kB 2016.06.12.  
Bodai Zsuzsa A reformátorok gazdasági tanításai www.inco.hu.pdf 131 kB 2016.06.13.  
Buzogány Dezső KÁLVIN ÁLLAM ÉS TÁRSADALOMSZEMLÉLETE.pdf 135 kB 2016.06.13.  
Cseh-Szombathy László SZÓRVÁNYBAN..pdf 40 kB 2016.06.20.  
Csepregi Zoltán A VÁRADI VITA 1544-BEN.pdf 386 kB 2016.10.05.  
Csohány János Kálvin János emlékezete.pdf 396 kB 2016.06.13.  
Csokonai_a_vig_poeta.pdf 1090 kB 2016.11.19.  
CSOKONAI_Csokonai_kolto_baratai_Foldi_es_Fazekas.pdf 450 kB 2016.11.19.  
Csokonai_elete.pdf 644 kB 2016.11.19.  
CsorbaD_MKsz_2014-2.pdf 353 kB 2016.06.23.  
Dénes Ián Zoltán Egy igazságtalanság két értelmezésen Szekfü Gyula és Bibó István a párizsi békeszerződésről..pdf 91 kB 2016.06.12.  
Dézsi Tímea Egy nem magától értetődő nemzet a cseh nemzeti identitás....pdf 42 kB 2016.06.23.  
Dienes Dénes Kálvin János öröksége a magyar református egyházban a 17-18. században.pdf 122 kB 2016.06.13.  
Dolgozat-Kocsev.pdf 1652 kB 2016.06.22.  
Dr Móczár Istvánné A magyar közoktatási rendszer és az iskolai szemléltetés története.pdf 279 kB 2016.06.22.  
Dr Sándor Fazakas Calvins Bedeutung für die Reformierte Kirche in Ungarn.pdf 207 kB 2016.06.13.  
Dr Tóth Kálmán Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez I. Könyvismertetés.pdf 79 kB 2017.03.18.  
Dr. Bucsay Mihály A németországi reformáció története új megvilágításban ThSze 1967 Üj folyam X 1- 2 szám 40 oldal.pdf 74 kB 2017.03.19.  
Egy nyelv helyet keres magának - a beás nyelv 2009.pdf 112 kB 2016.06.23.  
Fekete Csaba Ébredés.pdf 73 kB 2016.06.26.  
Fekete Csaba Egyetemes vagy felekezeti.pdf 49 kB 2016.06.25.  
Fekete Csaba Életrajz és pályarajz.pdf 66 kB 2016.06.26.  
Fekete Csaba Hét himnusz az Öreg graduálból.pdf 371 kB 2016.06.25.  
Fekete Csaba Káté, egyház, tanítás.pdf 51 kB 2016.06.26.  
Fekete Csaba Kettős szellemi kötődés.pdf 40 kB 2016.06.26.  
Fekete.pdf 196 kB 2016.10.01.  
Fekete_Karoly_liturgiatortenet.pdf 359 kB 2016.06.22.  
felvideki_magyarok_kitelepitese.pdf 9206 kB 2016.10.27.  
Ferenczi Ilona TornaiZtudolg.pdf 211 kB 2016.10.01.  
Gaál Sándor dolgozat Dr Victor Jánosról.pdf 958 kB 2016.06.22.  
GÁNÓCZY SÁNDOR A történeti-kritikai exegézis struktúraalkotó szerepe a rendszeres teológiában.pdf 218 kB 2016.06.13.  
Goudimel.pdf 1331 kB 2016.06.19.  
Hankovszky Tamás Az idő és a történelem keresztény felfogása.pdf 123 kB 2016.06.14.  
Hoppa Enikő Magyar nyelvhasználat a moldvai csángóknál.pdf 93 kB 2016.06.23.  
Horváth Erzsébet A Magyarországi Református Egyház története a kommunista időkben (1945-1989).pdf 137 kB 2016.06.22.  
internalo_taborok_javitott_s.pdf 6099 kB 2016.07.25.  
JÓNÁS, MIÉRT NEM SZERETED ŐKET - 2016.09.08..pdf 107 kB 2016.09.08.  
Kalvin_irasertelmezes Peres Imre.pdf 283 kB 2016.06.13.  
Karasszon István Közünk Kálvinhoz (2).pdf 185 kB 2016.06.13.  
Kádár Zsolt Protestáns dogmatika és antropologia tana.pdf 110 kB 2016.06.13.  
Kálvin imái 2.pdf 65 kB 2016.06.13.  
KÁLVIN JÁNOS Az egyházi könyörgések alakja -.pdf 183 kB 2016.06.13.  
Kálvin János egyházképe a keresztyén egyház mint Krisztus teste.pdf 407 kB 2016.06.13.  
Kiss Andor Megtalálni a szabadság rendjét - Bibó István életművéről.pdf 76 kB 2016.06.12.  
Komáromi Sándor A cseh és a szlovák öntudat ,,szláv" retorikája.pdf 65 kB 2016.06.23.  
Komáromi Sándor A cseh és a szlovák öntudat ,,szláv" retorikája.pdf 65 kB 2016.06.23.  
Komáromi Sándor Vallás és egyház, egyház és politika kapcsolata a rendszerváltás utáni Kelet-Európában.pdf 88 kB 2016.06.23.  
KOPP ERONIKA A KÁLVINIZMUS HATÁSA A MAGYAR OKTATÁSÜGYRE.pdf 92 kB 2016.06.13.  
Kovács Gábor A realitás illúziója vagy az illúzió realitása.pdf 56 kB 2016.06.12.  
Kozma Zsolt Kálvin János hermeneutikája.pdf 738 kB 2016.06.13.  
Kozma Zsolt Kálvin örökösei vagyunk 2.pdf 180 kB 2016.06.13.  
LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA.pdf 1978 kB 2016.11.19.  
Lőrincz István Kálvin és a kálvinista ember.pdf 65 kB 2016.06.13.  
Luther-és-Kálvin-egyben-gazdaságfelfogás.pdf 224 kB 2016.06.13.  
MEGEMLÉKEZÉS CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ 1925-2007.pdf 67 kB 2016.06.19.  
Mirák Katalin Egyházüldözés szovjet módra Kárpátalján.pdf 88 kB 2016.07.03.  
Nagy Károly Zsolt A hit ábécéje. pdf.pdf 63 kB 2016.06.10.  
Németh G. Béla ILLYÉS GYULA EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL.pdf 55 kB 2016.06.12.  
Oláh Róbert Geleji Katona István disputációjának fogalmazványa David Pareus autográf kéziratában.pdf 138 kB 2016.06.10.  
ŐSzenci Molnár Albert és Szenci Molnár János Kálvin-kötetei, Kálvin-levelei. Új adatok a zsoltárfordító és fia biográfiájához.pd 992 kB 2016.06.13.  
Pap_Ferenc_A_korosi_Oreg_Gradual_Reforma.pdf 967 kB 2016.07.03.  
Pomogáts Béla A Trianon okozta sebek.pdf 102 kB 2016.06.23.  
REVESZ_IMRE-Bibliografia.pdf 5172 kB 2016.11.19.  
RSZ102_432-438 E' mi nyomorúlt várasunkban... A Losonczi András-féle gyűjtemény (1660-1663) egyik imádsága és szertartási hátter 243 kB 2016.10.09.  
RSZ102_659-669 Kálvin tanítása az ellenség iránti szeretetről.pdf 254 kB 2016.06.13.  
Sneé Péter Tisztelgés és ünneplés.pdf 75 kB 2016.06.20.  
Szabadi István Némethi Ferenc és a reformáció pdf.pdf 52 kB 2016.06.10.  
Szabó András Némethi Ferenc és más versszerző főnemesek Északkelet-Magyarországon a 16. század második felében pdf.pdf 58 kB 2016.06.10.  
Szenci_Molnar_Albert_es_Szenci_Molnar_Ja.pdf 992 kB 2016.10.09.  
Szvitek Robert József Ellenségeskedés a dunántúli evangélikusok és reformátusok között az 1630-as években pdf.pdf 431 kB 2016.06.10.  
Tarján M. Tamás SZULEJMÁN SZULTÁN HALÁLA.pdf 43 kB 2016.07.24.  
Tolcsvai Nagy Gábor KÁLVIN ÉS A KÁROLI BIBLIA NYELVE.pdf 77 kB 2016.06.13.  
TornaiZtudolg2008végleges (1).pdf 211 kB 2016.10.01.  
Tóth István György Csángó hétköznapok a 17. században.pdf 66 kB 2016.07.24.  
Tóth-Matolcsi László RAVASZ LÁSZLÓ ÉS BIBÓ ISTVÁN NEMZETÉRTELMEZÉSEI.pdf 83 kB 2016.06.12.  
Tüskés Anna Kálvin János képi ábrázolásai a Kárpát-medencén kívül a 16. század második negyedétől napjainkig A 16. század másodi 1452 kB 2016.06.13.  
Vasady_A magyar ref. theol. irod._Theol. Szemle.PDF 1463 kB 2016.06.14.  
victor_istvan_eletutinterju.pdf 1011 kB 2016.06.22.  
Vidács Kálvin János és az emberi értelem.pdf 67 kB 2016.06.13.  
Vitcor János DOGMATIKA Bp 1953.pdf 1008 kB 2016.06.14.  
Zalatnay_Istvan_tanulmany.pdf 425 kB 2016.09.28.  

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?    *****    Párkapcsolat, karrier, pénzügyek - elakadtál valahol? Szeretnéd tudni a válaszokat? Akciós Tarot kártya elemzés!