//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
1. Könyv-PDF - kotta - mp3
1. Könyv-PDF - kotta - mp3 : Hargita Pál NEM SZÉGYENLEM A KRISZTUS EVANGÉLIUSúgó

 
Lista / állománynév Méret Feltöltve  
..--
00 Tartalom A-B-C-D-E.pdf 320 kB 2014.01.25.  
01. Advent 1 Krisztus a mi Békességünk Mikeás 5,5A O 1-5.pdf 388 kB 2014.01.25.  
02. Advent 2 Vigasztaljátok népemet Ézsaiás 40,1-2 O 6-10.pdf 438 kB 2014.01.25.  
03. Advent 3 Az Úr az én pásztorom Zsoltár 23,1-4 O 11-14.pdf 349 kB 2014.01.25.  
04. Advent 4 A zörgető Jézus Apoc 3,20 O 15-19.pdf 371 kB 2014.01.25.  
05. Esztendő utolsó vasárnapja 20-25 Áldjad én lelkem az Urat Zsoltár 103,1-5.pdf 533 kB 2014.01.25.  
06. Esztendő első vasárnapja 26-29 A gyümölcsöt kereső Isten Lk 13,6-9.pdf 353 kB 2014.01.25.  
07. Vizkereszt utáni első vasárnap 30-33 Szükkség néktek ujonnan születnetek János 3,7.pdf 382 kB 2014.01.25.  
08. Vizkereszt utáni 2 vasárnap 34-37 Pedagógusunk a törvény Galata 3,24.pdf 406 kB 2014.01.25.  
09. Vizkereszt utáni 3 va 38-41 Pedagógusunk a kegyelem Titusz 2,11-14.pdf 391 kB 2014.01.25.  
10. Vizkereszt utáni negyedik vasárnap 42-46 A tiszta istentisztelet Jakab 1,27.pdf 472 kB 2014.01.25.  
11. Vizkereszt utáni 5 vas 47-50 Az eredményes munk titka 1 Thessz 2,1.pdf 389 kB 2014.01.26.  
12 Vizkereszt utáni utolsó vas 51-54 KEGYELEM ÉS BUZGÓSÁG 2 kOR 8,8.pdf 361 kB 2014.01.26.  
13. Hetvened vas 55-58 Eljött az óra Jn 12,20-26.pdf 384 kB 2014.01.26.  
14. Hatvanad vas 59-62 Atyám, bocsáss meg nékik Lk 23,34.pdf 310 kB 2014.01.26.  
15. Ötvened vas 63-67 Ma velem leszel a paradicsomban Lk 23,43.pdf 412 kB 2014.01.26.  
16. Böjt 1 vas Bibliavasárnap IME Jn 19,26-27.pdf 374 kB 2014.01.26.  
17. Böjt 2. vas 72-75 Éli, éli láma sabaktáni Mt 27,46.pdf 352 kB 2014.01.26.  
18. Böjt 3. vas. 76-79 Szomjuhozom Jn 19,28.pdf 314 kB 2014.01.26.  
19. Böjt 4. vas. 80-83 Elvégeztetett Jn 19,30.pdf 326 kB 2014.01.26.  
20. Böjt 5. vas. 84-87 A hetedik szó Lk 23,46.pdf 327 kB 2014.01.26.  
21. Virágvasárnap 88-91 Sir az Isten Lk 19,41-44.pdf 340 kB 2014.01.26.  
22. Húsvét vas. 92-95 Jézus feltámadásának hármas bizonysága Mt28,6-7.pdf 322 kB 2014.01.26.  
23. Quasimodo geniti Konf. vas. 96-99 2 Tim 1,4-6.pdf 327 kB 2014.01.26.  
24. Misericordias Domini 100-104 Járj mindennek szorgalmasan a végére Lk 1,1-4.pdf 383 kB 2014.01.26.  
25. Jubilate 105-108 Örüljetek az Úrban mindenkor Fil 4,4.pdf 292 kB 2014.01.26.  
26. Kantate 109-112 Kelj fel, aki alszol Ef 5,14.pdf 254 kB 2014.01.26.  
27. Rogate 113-116 Az imádságról, mint a hit legfőbb gyakorlásról Rm 8,26.pdf 278 kB 2014.01.26.  
28. Exaudi 117-120 Az élő Isten templomai 2 Kor 6,16b 7,1.pdf 258 kB 2014.01.26.  
29. PÜNKÖSD vas. 121-124 Acta 2,36.pdf 272 kB 2014.01.26.  
30. Szentháromság vas. 125-129 A ker. gyülekezet első imája Acta 4,23-31.pdf 335 kB 2014.01.26.  
31. Szentháromság utáni 1. vas. 130-133 Misszió és tanfegyelem Acta 15,11.pdf 275 kB 2014.01.26.  
32. Szentháromság utáni 2. vas. 134-137 Bilincsek közt is szabadon.pdf 278 kB 2014.01.26.  
33. Szentháromság utáni 3. vas. A kisebbik fiú Lk 15,11-20.pdf 388 kB 2014.01.26.  
34. Szentháromság utáni 4. vas. A nagyobbik fiű Lk 15,25-32.pdf 277 kB 2014.01.26.  
35. Szentháromság utáni 5. vas. 148-152 Az Atya Lk 15, 20-24 28,31-32.pdf 348 kB 2014.01.26.  
36. Szentháromság utáni 6. vas. 153-157 Szólott nekünk a Fia által Zsid. 1,1-4.pdf 298 kB 2014.01.26.  
37. Szentháromság utáni 7. vas 158-161 Az elsodortatás veszélye Zsid. 2,1-4.pdf 257 kB 2014.01.26.  
38. Szentháromság utáni 8. vas. 162-165 Vigyázzatok atyámfiai Zsid. 3,12-14.pdf 267 kB 2014.01.26.  
39. Szentháromság utáni 9. vas. 166-169 Törekedjünk érettkoruságra Zsid 6,1b.pdf 534 kB 2014.01.26.  
40. Szentháromság utáni 10. vas. Megáll az ISTENNEK IGÉJE 2Tim. 2,19.pdf 307 kB 2014.01.26.  
41. Szentháromság utáni 11. vas. 174-178 Megmarad a hit. 1. Kor. 13,13.pdf 321 kB 2014.01.26.  
42. Szentháromság utáni 12. vas. 179-183 Megmarad a remény 1Kor 13,13.pdf 363 kB 2014.01.26.  
43. Szentháromság utáni 13. vas. 184-187 Legnagyobb a szeretet 1Kor 13,13.pdf 268 kB 2014.01.26.  
44. Szentháromság utáni 14. vas 188-192 Személyes hitvallástétel Gal. 2,19-20.pdf 351 kB 2014.01.26.  
45. Szentháromság után 15 vas. Nem szégyenlem a Krisztus ev-át Rm 1,16-17.pdf 297 kB 2014.01.27.  
46. Szentháromság utáni 16. vas. 198-201. Nyomoruságokon át Isten szerelméig Rm 5,3-5.pdf 257 kB 2014.01.27.  
47. Szentháromság utáni 17. vas. 202-204 Túláradó lett a kegyelem Rm 5,12. 20-21.pdf 206 kB 2014.01.27.  
48. Szentháromság utáni 18.vas 205-208 Eleve ismert,eleve el is rendelte Rm 8,28-30.pdf 283 kB 2014.01.27.  
49. Szentháromság u 19vas 209-213 Az Isten jó kedves és tökéletes akarata Rm 12,1-2.pdf 288 kB 2014.01.27.  
50. Szentháromság utáni 20.vas 214-218 Ne magunknak kedveskedjünk Rm 15,1-3.pdf 279 kB 2014.01.27.  
51. Egyház év utolsó előtti vas 219-222 Micsoda köszöntés ez Rm16,16b.pdf 255 kB 2014.01.27.  
52. Örökélet vasárnapja 223-226 Élő Jézus-élő reménység 1Péter 1,3.pdf 242 kB 2014.01.27.  
53. II. Sákramentumok Keresztelés 227-228 Ő előbb szeretett minket 1Jn 4,19.pdf 131 kB 2014.01.27.  
54. Urvacsoraosztás 229-232 Kik járulhatnak az Úrasztalához 1Kor 11,28.pdf 173 kB 2014.01.27.  
55. Szimbolikus Házzasság 233-236 Amit Isten Mt 19,4-6.pdf 185 kB 2014.01.27.  
56. Temetés 237-239 Elnyeletett a halál diadalra 1Kor 15,54B.57.pdf 151 kB 2014.01.27.  
Hargita Pál Nem szégyenlem Krisztus ev-át Tartalom 1-129 oldal.pdf 11026 kB 2014.01.27.  
Hargita Pál Nem szégyenlem a Krisztus ev-át 130-239.pdf 7003 kB 2014.01.27.  

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?    *****    Párkapcsolat, karrier, pénzügyek - elakadtál valahol? Szeretnéd tudni a válaszokat? Akciós Tarot kártya elemzés!